Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Att efterfråga innovation

Tankesätt och processer

Book cover Att efterfråga innovation
Published
2013-December
Series number
VI 2013:22
Publisher
Vinnova
Author
ISBN
ISSN
1650-3120
Number of pages
24

En ökad innovationsförmåga inom offentlig sektor är av avgörande betydelse för kvaliteten i den svenska välfärden, liksom för ökade möjligheter för tillväxt och samhällsnytta. Med innovationsförmåga avses att ha förmågan att, utgående från den offentliga organisationens behov, bedriva innovationsarbete inom organisationen och att efterfråga innovationsarbete. I det sistnämnda ingår att agera innovationsvänligt i sin upphandlingsverksamhet, men i synnerhet avses att ha förmåga att lösa problem och möta utmaningar i sin egen verksamhet genom att engagera företag som kan ha idéer på lösningar.

Mer information om innovationsupphandling:

Last updated 22 February 2018

Page statistics