Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Bokomslag Att efterfråga innovation
Utgiven
2013-december
Serienummer
VI 2013:22
Utgivare
Vinnova
Författare
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
24

En ökad innovationsförmåga inom offentlig sektor är av avgörande betydelse för kvaliteten i den svenska välfärden, liksom för ökade möjligheter för tillväxt och samhällsnytta. Med innovationsförmåga avses att ha förmågan att, utgående från den offentliga organisationens behov, bedriva innovationsarbete inom organisationen och att efterfråga innovationsarbete. I det sistnämnda ingår att agera innovationsvänligt i sin upphandlingsverksamhet, men i synnerhet avses att ha förmåga att lösa problem och möta utmaningar i sin egen verksamhet genom att engagera företag som kan ha idéer på lösningar.

Mer information om innovationsupphandling:

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan