Utgiven
2013-december
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2013:22
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
24
Författare
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2011-01793
Ämne
Ledning och organisering, Produktion, Tjänster

En ökad innovationsförmåga inom offentlig sektor är av avgörande betydelse för kvaliteten i den svenska välfärden, liksom för ökade möjligheter för tillväxt och samhällsnytta. Med innovationsförmåga avses att ha förmågan att, utgående från den offentliga organisationens behov, bedriva innovationsarbete inom organisationen och att efterfråga innovationsarbete. I det sistnämnda ingår att agera innovationsvänligt i sin upphandlingsverksamhet, men i synnerhet avses att ha förmåga att lösa problem och möta utmaningar i sin egen verksamhet genom att engagera företag som kan ha idéer på lösningar.

Mer information om innovationsupphandling:

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (1446 kB)