Utgiven
2014-februari
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2014:02
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
16
Författare
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
Ämne
Ledning och organisering, Produktion, Tjänster

En innovationsinriktad offentlig verksamhet kan främja såväl innovationskraften i samhället som ett mer effektivt resursutnyttjande i den egna verksamheten. Det behövs också för att vi ska hitta lösningar på de samhällsutmaningar vi står inför. En mer innovativ offentlig verksamhet är därför en viktig fråga som drivs av regeringen och som Vinnova arbetar med att stödja.

Ett kraftfullt verktyg är att efterfråga innovation. Det innebär att offentliga aktörer efterfrågar och upphandlar sådant som marknaden i dag inte kan erbjuda, istället för att begränsa sig till befintliga lösningar. Genom att efterfråga funktionen, inte lösningen, utmanas leverantörerna att komma med något annat, bättre och mer nyskapande än det man själv hade kunnat tänka ut.

Den offentliga sektorn står inför stora utmaningar. Det går inte att möta behoven genom att bara göra mer av samma sak. Nya lösningar behövs, som både kan spara resurser och höja kvaliteten.

Mer information om innovationsupphandling:

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (3161 kB)