Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovationer som gör skillnad

- en tidning om innovationer inom offentliga verksamheter

Bokomslag Innovationer som gör skillnad
Utgiven
2014-februari
Serienummer
VI 2014:02
Utgivare
Vinnova
Författare
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
16

En innovationsinriktad offentlig verksamhet kan främja såväl innovationskraften i samhället som ett mer effektivt resursutnyttjande i den egna verksamheten. Det behövs också för att vi ska hitta lösningar på de samhällsutmaningar vi står inför. En mer innovativ offentlig verksamhet är därför en viktig fråga som drivs av regeringen och som Vinnova arbetar med att stödja.

Ett kraftfullt verktyg är att efterfråga innovation. Det innebär att offentliga aktörer efterfrågar och upphandlar sådant som marknaden i dag inte kan erbjuda, istället för att begränsa sig till befintliga lösningar. Genom att efterfråga funktionen, inte lösningen, utmanas leverantörerna att komma med något annat, bättre och mer nyskapande än det man själv hade kunnat tänka ut.

Den offentliga sektorn står inför stora utmaningar. Det går inte att möta behoven genom att bara göra mer av samma sak. Nya lösningar behövs, som både kan spara resurser och höja kvaliteten.

Mer information om innovationsupphandling:

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan