Utgiven
2013-oktober
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2013:17
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
20
Författare
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2011-01793
Ämne
Ledning och organisering, Produktion, Tjänster

Offentlig sektor i Sverige upphandlar varor och tjänster för ca 600 miljarder kronor per år. Om en del av dessa medel kan avsättas till innovationsupphandling gynnar det inte bara de offentliga verksamheterna, utan även näringslivet. Välståndet i vårt land bygger i stor utsträckning på att företag utvecklar nya tjänster och lösningar.

Mer information om innovationsupphandling:

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (9265 kB)