Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hur kommer jag igång?

Hur gör jag för att komma igång med att integrera jämställdhet i projektgruppen och i det tänkta resultatet av vårt projekt?

Så här går det till

 • Är projektets team eller konsortium jämställt (60/40) och har kvinnor och män lika makt och inflytande i form av arbetsinsats och positioner? Om inte, vilka förutsättningar finns det för er att arbeta aktivt med att förbättra jämställdheten inom projektets team och konsortium?

  Är projektets team eller konsortium jämställt (60/40) och har kvinnor och män lika makt och inflytande i form av arbetsinsats och positioner? Om inte, vilka förutsättningar finns det för er att arbeta aktivt med att förbättra jämställdheten inom projektets team och konsortium?

  Om inte, vilka förutsättningar finns det för er att arbeta aktivt med att förbättra jämställdheten inom projektets team och konsortium?

  Läs mer om att integrera jämställdhet i projektgruppen.

 • Många problem, resultat och lösningar kan påverka kvinnor och män olika. Det perspektivet måste ni ha med när projektets mål utformas.

  Många problem, resultat och lösningar kan påverka kvinnor och män olika. Det perspektivet måste ni ha med när projektets mål utformas.

  Finns det skillnader i förutsättningar, behov, villkor mellan kvinnor och män som bör undersökas och adresseras för att säkra relevans eller rent av öppna upp för nya marknader? Vilka normer kopplade till kön/genus behöver problematiseras? Finns det risk för stereotypa antaganden som kan påverka problemformulering, genomförande och metoder eller lösningar? På vilket sätt kan projektets resultat bidra till ökad jämställdhet?

  Läs mer om att uppnå jämställda effekter av projektet.

 • Har ni etablerat rutiner, roller eller policy kopplat till jämställdhet i ert projekts genomförande?

  Har ni etablerat rutiner, roller eller policy kopplat till jämställdhet i ert projekts genomförande?

  Har ni undersökt vilka metoder, kompetenser, verktyg och liknande ni kommer att använda för att genomföra och utvärdera era jämställdhetsinsatser.

  Om mer kunskap om jämställdhet eller köns- och/eller genusperspektiv behövs, ta hjälp av experter eller engagera forskare i ert projekt. Kostnader för detta är stödberättigande. Ni kan också inkludera utbildningar om köns/genusaspekter i er ansökan. Även dessa kostnader är stödberättigande.

Frågor?

Har du frågor om hur Vinnova arbetar med jämställdhet och köns- och genusperspektiv? Kontakta gärna någon av oss.

Moa Persdotter

Handläggare

+46 8 473 30 17

Sophia Ivarsson

Handläggare

+46 8 473 31 60

Senast uppdaterad 30 september 2022

Sidansvarig: Moa Persdotter

Statistik för sidan