Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Jämställdhet i projektgruppen

Forskning visar att blandade team är mer effektiva och innovativa. Vi uppmuntrar jämställdhet i projektgrupper som får finansiering från oss.

När du söker finansiering i någon av Vinnovas satsningar uppmuntras du att arbeta för en jämställd könsfördelning mellan kvinnor och män på alla nivåer i projektet. Du behöver också tänka på att kvinnor och män ska ha lika möjligheter till makt och inflytande i projektet. Hänsyn ska också tas till hur resurser som arbetstimmar eller bidrag fördelas inom projektet.

Om projektet inte är jämställt i dagsläget uppmanas du som sökande att kommentera detta. Det kan till exempel vara så att könsfördelningen i projektgruppen inte är relevant i detta skede av projektet. Du behöver då beskriva långsiktiga mål kopplat till jämställdhet och hur man i projektets genomförande kommer att arbeta för att nå närmare denna målbild.

Hur jämställdhetsaspekter bedöms framkommer i respektive programs utlysningstext.

Hur kommer jag igång?

Hur gör jag för att komma igång med att integrera jämställdhet i vår projektgrupp och i resultatet av projektet? Och vad menas med genusaspekter i vårt projekt?

Här hittar du stöd och vägledning i jämställdhetsarbetet

Frågor?

Har du frågor om hur Vinnova arbetar med jämställdhet och köns- och genusperspektiv? Kontakta gärna någon av oss.

Moa Persdotter

Handläggare

+46 8 473 30 17

Sophia Ivarsson

Handläggare

+46 8 473 31 60

Senast uppdaterad 30 september 2022

Sidansvarig: Moa Persdotter

Statistik för sidan