Inkubationsstöd

Inkubationsstöd

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 6 februari 2020

Stöd till nystartade företag via excellenta inkubatorer

Stängde 6 februari 2020

Med det här erbjudandet vill vi finansiera det stöd som en inkubator ger till nya företag som genom ett unikt kunskapsförsprång kan växa på en internationell marknad. Dessa företag har förutom finansiering många gånger ett stort behov av affärsutvecklingsstöd, nätverk, erfarenhet och stöd i rekrytering. Inkubatorernas roll är att tillhandahålla detta stöd.

Senast uppdaterad 26 augusti 2020

Diarienummer 2019-04765

Statistik för sidan