Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Inkubationsstöd

Inkubationsstöd

Öppna ansökningstillfällen

3
Utvecklingsprojekt i inkubatorer
Stänger om 3 månader

Vi finansierar utvecklingsprojekt som stärker och utvecklar det svenska inkubatorsystemet.

Tidigare ansökningstillfällen

Stöd till nystartade företag via excellenta inkubatorer 2025-2029
Stängde 28 mars 2024

För inkubatorer med Agenda 2030 och ett jämställdhetsperspektiv som tydlig drivkraft för urval vid sin företagsutvecklin

Utvecklingsprojekt i inkubatorer 2022 till 2024
Stängde 29 september 2023

Det här erbjudandet riktar sig till inkubatorer som har de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och ett jämställdhetsperspektiv som en tydlig drivkraft för attraktion och urval vid sin företagsutveckling. Vi finansierar utvecklingsprojekt som stärker och utvecklar det svenska inkubatorsystemet. Exempel på tidigare projekt som blivit finansierade är STEP, Ignite, The Yes Way. Inom det här erbjudandet är det möjligt att söka två gånger per år, slutet av september samt slutet av mars från 2022 till 2024.

Utvecklingsprojekt i inkubatorer 2021 till 2024
Stängde 29 september 2022

Det här erbjudandet riktar sig till inkubatorer som har de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och ett jämställdhetsperspektiv som en tydlig drivkraft för attraktion och urval vid sin företagsutveckling. Vi finansierar utvecklingsprojekt som stärker och utvecklar det svenska inkubatorsystemet. Exempel på tidigare projekt som blivit finansierade är STEP, Ignite, The Yes Way. Inom det här erbjudandet är det möjligt att söka två gånger per år, slutet av september samt slutet av mars från 2021 till 2024.

Stöd till nystartade företag via excellenta inkubatorer
Stängde 31 mars 2022

Finansiering till inkubatorer som stöttar nya företag med affärsutveckling, nätverk, erfarenhet och rekryteringshjälp

Stöd till nystartade företag via excellenta inkubatorer
Stängde 6 februari 2020

Med det här erbjudandet vill vi finansiera det stöd som en inkubator ger till nya företag som genom ett unikt kunskapsförsprång kan växa på en internationell marknad. Dessa företag har förutom finansiering många gånger ett stort behov av affärsutvecklingsstöd, nätverk, erfarenhet och stöd i rekrytering. Inkubatorernas roll är att tillhandahålla detta stöd.

Senast uppdaterad 21 maj 2024

Diarienummer 2019-04765

Statistik för sidan