Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Stöd till nystartade företag via excellenta inkubatorer vår 2022

Med det här erbjudandet vill vi finansiera det stöd som en inkubator ger till nya företag som genom ett unikt kunskapsförsprång kan växa på en internationell marknad. Dessa företag har förutom finansiering många gånger ett stort behov av affärsutvecklingsstöd, nätverk, erfarenhet och stöd i rekrytering. Inkubatorernas roll är att tillhandahålla detta stöd.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Att erbjuda inkubatortjänster till nya företag som har de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och ett jämställdhetsperspektiv som en tydlig drivkraft för sin affärsutveckling

Vem kan söka?

Etablerade inkubatorer som idag har ett offentligt uppdrag att erbjuda inkubationsstöd och som inte delar ut vinst till sina ägare. De 29 inkubatorer som ingår i nationella programmet under 2022 kan ej söka.

Hur mycket kan ni söka?

De inkubatorer som möter Vinnovas kvalitetskrav i denna utlysning kan beviljas mellan 500 000 och 1 500 000 SEK per år för 2023 respektive 2024.

Viktiga datum

 • Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Carl Naumburg

  Programansvarig

  +46 8 473 31 72

  Kjell-Håkan Närfeldt

  Handläggare

  +46 8 473 30 47

  Cathrine Åsklint

  Handläggare

  +46 8 473 30 88

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2022-00052

  Statistik för sidan