Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utvecklingsprojekt i inkubatorer 2022 till 2024

Det här erbjudandet riktar sig till inkubatorer som har de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och ett jämställdhetsperspektiv som en tydlig drivkraft för attraktion och urval vid sin företagsutveckling. Vi finansierar utvecklingsprojekt som stärker och utvecklar det svenska inkubatorsystemet. Exempel på tidigare projekt som blivit finansierade är STEP, Ignite, The Yes Way. Inom det här erbjudandet är det möjligt att söka två gånger per år, slutet av september samt slutet av mars från 2022 till 2024.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Inkubatorer kan söka stöd för att utveckla och testa nya arbetssätt och verktyg samt implementera redan utvecklade arbetsmetoder och verktyg som visat sig vara effektiva i inkubatorverksamhet.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till etablerade inkubatorer som har de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och ett jämställdhetsperspektiv som en tydlig drivkraft för attraktion och urval av nya företagsidéer.

Hur mycket kan ni söka?

En förstudiestudie beviljas med maximalt 300 000 kronor. Att nyutveckla eller implementera en fungerande metod/verktyg beviljas med maximalt 2 miljoner kronor. Årlig budget om 5 miljoner kronor 2022-2024

Viktiga datum

I det här erbjudandet bedömer vi ansökningar vid flera tillfällen. Därför har vi delat in ansökningstiden i flera ansökningsperioder. Det innebär att om du skickar in din ansökan före den sista dagen i en ansökningsperiod får du den bedömd i anslutning till det datumet. Men du kan skicka in din ansökan när som helst före sista ansökningsdag. I tidslinjen visas de ansökningsperioder som ligger närmast i tid.

 • Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Carl Naumburg

  Programledare

  + 46 8 473 31 72

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

  Ändra dina kakinställningar

  Diarienummer 2022-01976

  Statistik för sidan