Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Stöd till nystartade företag via excellenta inkubatorer

Med det här erbjudandet vill vi finansiera det stöd som en inkubator ger till nya företag som genom ett unikt kunskapsförsprång kan växa på en internationell marknad. Dessa företag har förutom finansiering många gånger ett stort behov av affärsutvecklingsstöd, nätverk, erfarenhet och stöd i rekrytering. Inkubatorernas roll är att tillhandahålla detta stöd.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Kostnader hos inkubatorn för att bedriva selektion samt inkubation

Vem kan söka?

Etablerade inkubatorer som idag har ett offentligt uppdrag att erbjuda inkubationsstöd och som inte delar ut vinst till sina ägare.

Hur mycket kan ni söka?

Beviljat belopp bestäms av inkubatorns andel godkända företag i förhållande till den totala andelen godkända bolag inom utlysningen

Viktiga datum

 • Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Göran Persson

  Administrativa frågor

  +46 8 473 31 32

  Carl Naumburg

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 31 72

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2019-04889

  Statistik för sidan