Datadriven innovation

Den här satsningen har som mål att öka kompetensen i Sverige att återanvända data i innovationer. Vi vill uppmuntra initiativ som ökar kompetensen och skapar utveckling med hjälp av datadriven innovation.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 7 november 2019

Datalabb: Använda data för innovation

Stängde 7 november 2019

Projekt som vill skapa ett datalabb för att utveckla och hjälpa andra att använda data för innovation.

Stängd
Stängde 3 april 2019

Datalabb och datafabrik som nationell resurs

Stängde 3 april 2019

Varje bransch och område behöver ett datalabb som kan utveckla data och hjälpa aktörer att använda data för innovation. Denna satsning är till för er som vill vara ert områdes centrala dataverkstad och se till att data finns och, exempelvis, används för Artificiell intelligens (AI).

Stängd
Stängde 23 maj 2017

Datadrivna labb

Stängde 23 maj 2017

Med det här erbjudandet vill vi uppmuntra initiativ som ökar kompetensen och skapar utveckling med hjälp av datadriven innovation.

Stängd
Stängde 22 september 2016

Datadrivna labb

Stängde 22 september 2016

Ett erbjudande för er med en plan för hur man systematiskt kan främja innovationer baserade på data

Stängde 22 september

Senast uppdaterad 15 januari 2021

Diarienummer 2015-07023

Statistik för sidan