Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Datalabb och datafabrik som nationell resurs - 2020

Varje bransch och område behöver ett datalabb som kan hjälpa aktörer att använda data för innovationer. Det här erbjudandet är för er som har mandat att vara ert områdes centrala datalabb. Vi finansierar datalabb som ser till att data finns tillgängligt för branschen, och att den kan användas för innovationer inom till exempel artificiell intelligens (AI).

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projekt som möjliggör nationella miljöer - datalabb - inom en bransch eller ett område. Labbmiljöerna ska ge företag och andra aktörer möjlighet att testa sina lösningar på ett strukturerat sätt.

Vem kan söka?

Universitet och högskolor, institut, företag, offentliga och ideella organisationer samt föreningar

Hur mycket kan ni söka?

Upp till 2 miljoner kronor per år och projekt kan sökas, dvs max 4 miljoner kronor. Vinnova finansierar upp till 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Utlysningens totala budget är 10–15 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Vad vill vi med den här satsningen?

  Med den här satsningen vill vi göra det möjlig för fler aktörer att delta i processer där data används i existerande eller nya tjänster. Vi riktar oss till universitet och högskolor, institut, företag, offentliga och ideella organisationer och föreningar. Ett datalabb (en miljö) som vi finansierar ska fungera som nationell tillgång för innovation inom en bransch eller ett område.

  Vi erbjuder stöd för miljöer som möjliggör samverkan mellan akademi, innovatörer/entreprenörer/leverantörer och kunder/användare med intresse för datadriven innovation. I labbmiljön ska företag och andra aktörer kunna testa sina lösningar på ett strukturerat sätt.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Erik Borälv

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 32 22

  Göran Persson

  Administrativa frågor

  +46 8 473 31 32

  Joakim Skog

  Områdesledare

  +46 8 473 32 32

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2019-03625

  Statistik för sidan