Datadriven innovation:

Datadrivna labb

Stängde 23 maj 2017

Med det här erbjudandet vill vi skapa möjligheter för fler att använda tillgängliga data för att utveckla innovationer i Sverige. Vi vill uppmuntra initiativ som ökar kompetensen och skapar utveckling med hjälp av datadriven innovation. Är ni en forskningsorganisation, ett företag, en offentlig eller ideell organisation och har en plan för hur man systematiskt kan främja innovationer baserade på data? Då kan ni söka finansiering hos oss för att etablera ett datadrivet labb.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Att etablera nya tematiska miljöer (labb) kring datadriven innovation

treklover2

Vem kan söka?

Forskningsorganisationer, företag, offentliga och ideella organisationer

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Total budget för utlysningen är 9 miljoner kronor fram till 2018. 
Stödnivån är max 50 procent.

Viktiga datum

 • 24 mar 2017
  Öppnar för ansökan
  24 mar 2017
 • 23 maj 2017
  Ansök senast kl 14:00
  23 maj 2017 kl 14:00
 • 16 jun 2017
  Beslut meddelas
  16 jun 2017
 • 19 jun 2017
  Projekt får starta
  19 jun 2017
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Allt mer i samhället dokumenteras digitalt. Tillgången till data och förmågan att lära av och förädla dem är idag central för att utveckla företag och offentlig sektor, en utveckling som kallas datadriven innovation.

  Tillgång driver utveckling

  Genom att fler får tillgång till data och effektiva metoder och verktyg för återanvändning av data kan bättre beslutsfattande, varor och tjänster skapas. Att utnyttja data för innovation har potential att förändra alla sektorer och påskynda tjänstefieringen i ekonomin. Det kan på sikt öka svensk innovations- och konkurrenskraft.

  Miljöer som skapar möjligheter

  Vi erbjuder finansiering till forskningsorganisationer, företag, offentliga och ideella organisationer som har en plan för hur man systematiskt kan främja innovationer baserade på data. I det här erbjudandet finansierar vi tematiska miljöer, så kallade datadrivna labb. Dessa tematiska miljöer ska bygga kompetens kring praktiska lösningar och metoder som är nödvändiga för datadriven innovation.

  Erbjudandet på en minut

  Hur skapar man innovationer med hjälp av datadrivna labb? Utlysningsansvarig Erik Borälv förklarar hur man kan använda den data som redan finns tillgänglig för alla för att driva innovation.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Vi erbjuder finansiering till er som vill etablera ett datadrivet labb, det vill säga en långsiktig miljö där ni kan driva utveckling med hjälp av tillgängliga data.

  En framgångsrik miljö kännetecknas bland annat av att den:

  • fungerar som en nationell resurs inom sitt tematiska område
  • har en utvecklad systematik för att sprida resultat på skalbart sätt
  • fungerar som en öppen arena dit relevanta aktörer är välkomna
  • ger tekniskt stöd för tillgängliggörande och återanvändning av data
  • bedrivs i samverkan med relevanta aktörer
  • har en varaktighet som sträcker sig längre än till ett enstaka projekt

  Baserat på praktiska erfarenheter från de utvärderade projekten kan ni som driver labbmiljöerna senare ansöka om stöd i nästa steg av det här erbjudandet.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller information om projektet, projektparter och budget.

  Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

  Så här går det till att ansöka och rapportera

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Eftersom er ansökan sparas kan ni börja fylla i era uppgifter i god tid och sedan göra ändringar tills ni skickar in den.

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Svenska utbildningsdata - Datadriven innovation för världsledande utbildning KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 2 184 196 kr Pågående 2017-02851
  Datadriven innovation för stadens besök och upplevelser HELSINGBORGS KOMMUN 0 kr Avslutat 2017-02850
  GREEN VIZ LAB - Miljöhänsyn i den fysiska samhällsbyggnadsprocessen RISE Research Institutes of Sweden AB 2 742 920 kr Pågående 2017-02842
  Följeforskare - datadrivna labb 2017 Visioneye AB 400 000 kr Pågående 2017-02836
  Internetdatalab Stiftelsen för Internetinfrastruktur 1 600 000 kr Pågående 2017-02829
  Statistik för sidan Diarienummer 2017-02042