Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Datalabb och datafabrik som nationell resurs

Varje bransch och område behöver ett datalabb som kan utveckla data och hjälpa aktörer att använda data för innovation. Denna satsning är till för er som vill vara ert områdes centrala dataverkstad och se till att data finns och, exempelvis, används för artificiell intelligens (AI).

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Att fungera som branschens datalabb inom ert tematiska område genom att samla aktörer, förmedla kunskap om tillämpning av data samt skapa förutsättningar för och utveckla datadriven innovation.

Vem kan söka?

Forskningsorganisationer, företag, offentliga och ideella organisationer med tillgång till data. Sökande ska ha mandat och förmåga att inom sin bransch/område verka som en nationell, samlande resurs.

Hur mycket kan ni söka?

Projekt kan söka upp till 4 miljoner kr på två år. Stödnivån är maximalt 50 procent. Total budget är 20 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Så här ansökar ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar ända fram till utlysningen stänger eller har avläsningstillfälle.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Erik Borälv

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 32 22

  Göran Persson

  Administrativa frågor

  +46 8 473 31 32

  Annie Lindmark

  Handläggare

  +46 8 473 30 95

  Joakim Skog

  Handläggare

  +46 8 473 32 32

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2019-01038

  Statistik för sidan