Datadriven innovation:

Datadrivna labb

Stängde 22 september 2016

Med det här erbjudandet vill vi skapa möjligheter för fler att använda tillgängliga data för att utveckla innovationer i Sverige. Vi vill uppmuntra initiativ som ökar kompetensen och skapar utveckling med hjälp av datadriven innovation. Är ni en forskningsorganisation, ett företag, en offentlig eller ideell organisation och har en plan för hur man systematiskt kan främja innovationer baserade på data? Då kan ni söka finansiering hos oss för att etablera ett datadrivet labb.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Att etablera nya tematiska miljöer (labb) kring datadriven innovation

Vem kan söka?

Forskningsorganisationer, företag, offentliga och ideella organisationer

Hur mycket kan ni söka?

Total budget för utlysningen är 9 miljoner kronor fram till 2018. 
Stödnivån är max 50 procent.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Allt mer i samhället dokumenteras digitalt. Tillgången till data och förmågan att lära av och förädla dem är idag central för att utveckla företag och offentlig sektor, en utveckling som kallas datadriven innovation.

  Tillgång driver utveckling

  Genom att fler får tillgång till data och effektiva metoder och verktyg för återanvändning av data kan bättre beslutsfattande, varor och tjänster skapas. Att utnyttja data för innovation har potential att förändra alla sektorer och påskynda tjänstefieringen i ekonomin. Det kan på sikt öka svensk innovations- och konkurrenskraft.

  Miljöer som skapar möjligheter

  Vi erbjuder finansiering till forskningsorganisationer, företag, offentliga och ideella organisationer som har en plan för hur man systematiskt kan främja innovationer baserade på data. I det här erbjudandet finansierar vi tematiska miljöer, så kallade datadrivna labb. Dessa tematiska miljöer ska bygga kompetens kring praktiska lösningar och metoder som är nödvändiga för datadriven innovation.

  Erbjudandet på en minut

  Hur skapar man innovationer med hjälp av datadrivna labb? Utlysningsansvarig Erik Borälv förklarar hur man kan använda den data som redan finns tillgänglig för alla för att driva innovation.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Vi erbjuder finansiering till er som vill etablera ett datadrivet labb, det vill säga en långsiktig miljö där ni kan driva utveckling med hjälp av tillgängliga data.

  En framgångsrik miljö kännetecknas bland annat av att den:

  • fungerar som en nationell resurs inom sitt tematiska område
  • har en utvecklad systematik för att sprida resultat på skalbart sätt
  • fungerar som en öppen arena dit relevanta aktörer är välkomna
  • ger tekniskt stöd för tillgängliggörande och återanvändning av data
  • bedrivs i samverkan med relevanta aktörer
  • har en varaktighet som sträcker sig längre än till ett enstaka projekt

  Baserat på praktiska erfarenheter från de utvärderade projekten kan ni som driver labbmiljöerna senare ansöka om stöd i nästa steg av det här erbjudandet.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller information om projektet, projektparter och budget.

  Till formuläret bifogar ni också de bilagor som efterfrågas i utlysningstexten, till exempel projektbeskrivning och CV för de aktörer som deltar i projektet.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Eftersom er ansökan sparas kan ni börja fylla i era uppgifter i god tid och sedan göra ändringar tills ni skickar in den.

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Innovationslabb LANTMÄTERIET 2 923 172 kr Avslutat 2016-04311
  Datadrivet skogligt labb vid SLU - Skogsdatalabbet@SLU Sveriges Lantbruksuniversitet 1 300 000 kr Avslutat 2016-04319
  Ladds - labb för det datadrivna samhället REGIONFÖRBUNDET VÄSTERBOTTENS LÄN 1 355 000 kr Avslutat 2016-04313
  Darwin+ ENERGIFORSK AB 200 000 kr Avslutat 2016-04323
  Datadrivet labb på ICE (D-ICE) RISE Research Institutes of Sweden AB 1 417 565 kr Avslutat 2016-04318
  xKRP - Community Experience Data Lab Kronoparken RISE Research Institutes of Sweden AB 2 273 791 kr Avslutat 2016-04314
  Statistik för sidan Diarienummer 2015-07036