Utgiven
2014-juni
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2014:08
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
20
Författare
Anita Björkqvist
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2009-02124
Ämne
Hälsa, Informations- och kommunikationsteknik

Att göra det man vet men inte ser synligt och att göra det som är svårt att greppa lite lättare att förstå, det är visualisering. Tekniken blir alltmer nödvändig när mängden data i samhället och i företag växer och blir svårhanterlig och behöver transformeras för att kunna tolkas. Visualiseringsteknik används bland annat vid samhällsplanering, i produktion, inom vården, inom design, som undervisningsverktyg.

Under fem år arbetade ett 40-tal grupper i landet med olika projekt i Visualiseringsprogrammet. Det var forskare och tekniker som arbetade tvärvetenskapligt, ibland tillsammans med näringslivet, ibland tillsammans med offentliga verksamheter.

K- stiftelsen, Vårdalstiftelsen, Stiftelsen för strategisk forskning, Vinnova och Invest Swedwn Agency satsade tillsammans 85 miljoner kronor i Visualiseringsprogrammet. Projekten innebar allt från att testa nya idéer eller utveckla sådana som redan var igång. Resultatet skiftade förstås, från att idéerna utvecklades och kom en bit på väg till färdiga, storsäljande världsunika produkter.

I den här broschyren presenteras ett axplock av projektgruppernas resultat.

För mer information om varje projekt, se ”Projektkatalog Visualisering” (Vinnova Information VI 2014:09)

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (1804 kB)