Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Visualisering

inom akademi, näringsliv och offentlig sektor

Bokomslag Visualisering
Utgiven
2014-juni
Serienummer
VI 2014:08
Utgivare
Vinnova
Författare
Anita Björkqvist
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
20

Att göra det man vet men inte ser synligt och att göra det som är svårt att greppa lite lättare att förstå, det är visualisering. Tekniken blir alltmer nödvändig när mängden data i samhället och i företag växer och blir svårhanterlig och behöver transformeras för att kunna tolkas. Visualiseringsteknik används bland annat vid samhällsplanering, i produktion, inom vården, inom design, som undervisningsverktyg.

Under fem år arbetade ett 40-tal grupper i landet med olika projekt i Visualiseringsprogrammet. Det var forskare och tekniker som arbetade tvärvetenskapligt, ibland tillsammans med näringslivet, ibland tillsammans med offentliga verksamheter.

K- stiftelsen, Vårdalstiftelsen, Stiftelsen för strategisk forskning, Vinnova och Invest Swedwn Agency satsade tillsammans 85 miljoner kronor i Visualiseringsprogrammet. Projekten innebar allt från att testa nya idéer eller utveckla sådana som redan var igång. Resultatet skiftade förstås, från att idéerna utvecklades och kom en bit på väg till färdiga, storsäljande världsunika produkter.

I den här broschyren presenteras ett axplock av projektgruppernas resultat.

För mer information om varje projekt, se ”Projektkatalog Visualisering” (Vinnova Information VI 2014:09)

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan