Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Projektkatalog Visualisering

inom akademi, näringsliv och offentlig sektor

Bokomslag Projektkatalog Visualisering
Utgiven
2014-juni
Serienummer
VI 2014:09
Utgivare
Vinnova
Författare
Anita Björkqvist (red)
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
50

Visualisering är ett dynamiskt område under stark utveckling och tillväxt. Området bedöms ha stora industrielle utvecklings- och exportmöjligheter. Sverige anses ha goda förutsättningar att inta en internationellt framträdande position inom området. Under Visualiseringsprogrammets fem år prövades och/eller genomfördes en stor mängd nya idéer som vidareutvecklades tillsammans med kompetenser i företag, högskolor/universitet och i den offentliga verksamheten. En del projekt ledde produkter, som nu säljs på marknaden, annat arbetas det vidare på och somt kunde skrinläggas.

I katalogen finns en sammanställning av de olika projekten. Kategorierna var ”light” – nya forskningsprojekt eller rena tillämpningsprojekt och ”heavy” - gränsöverskridande större samproduktionsprojekt. En del av de avsatta 85 miljoner kronorna gick till tre mötesplatser, i Stockholm, Norrköping och Göteborg - arenor för kunskapsutbyte och kompetensutveckling mellan universitet/högskolor, näringsliv, offentlig sektor och kultursektorn.

Bakom satsningen på Visualiseringsprogrammet stod KK-stiftelsen, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Vårdalstiftelsen, Invest in Sweden Agency och Vinnova.

För kortversion se ”Visualisering” (Vinnova Information VI 2014:08)

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan