Utgiven
2014-juni
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2014:09
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
50
Författare
Anita Björkqvist (red)
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2009-02124
Ämne
Hälsa, Informations- och kommunikationsteknik

Visualisering är ett dynamiskt område under stark utveckling och tillväxt. Området bedöms ha stora industrielle utvecklings- och exportmöjligheter. Sverige anses ha goda förutsättningar att inta en internationellt framträdande position inom området. Under Visualiseringsprogrammets fem år prövades och/eller genomfördes en stor mängd nya idéer som vidareutvecklades tillsammans med kompetenser i företag, högskolor/universitet och i den offentliga verksamheten. En del projekt ledde produkter, som nu säljs på marknaden, annat arbetas det vidare på och somt kunde skrinläggas.

I katalogen finns en sammanställning av de olika projekten. Kategorierna var ”light” – nya forskningsprojekt eller rena tillämpningsprojekt och ”heavy” - gränsöverskridande större samproduktionsprojekt. En del av de avsatta 85 miljoner kronorna gick till tre mötesplatser, i Stockholm, Norrköping och Göteborg - arenor för kunskapsutbyte och kompetensutveckling mellan universitet/högskolor, näringsliv, offentlig sektor och kultursektorn.

Bakom satsningen på Visualiseringsprogrammet stod KK-stiftelsen, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Vårdalstiftelsen, Invest in Sweden Agency och Vinnova.

För kortversion se ”Visualisering” (Vinnova Information VI 2014:08)

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (2831 kB)