Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Projektkatalog Visualisering

inom akademi, näringsliv och offentlig sektor

Book cover Projektkatalog Visualisering
Published
2014-June
Series number
VI 2014:09
Publisher
Vinnova
Author
Anita Björkqvist (red)
ISBN
ISSN
1650-3120
Number of pages
50

Visualisering är ett dynamiskt område under stark utveckling och tillväxt. Området bedöms ha stora industrielle utvecklings- och exportmöjligheter. Sverige anses ha goda förutsättningar att inta en internationellt framträdande position inom området. Under Visualiseringsprogrammets fem år prövades och/eller genomfördes en stor mängd nya idéer som vidareutvecklades tillsammans med kompetenser i företag, högskolor/universitet och i den offentliga verksamheten. En del projekt ledde produkter, som nu säljs på marknaden, annat arbetas det vidare på och somt kunde skrinläggas.

I katalogen finns en sammanställning av de olika projekten. Kategorierna var ”light” – nya forskningsprojekt eller rena tillämpningsprojekt och ”heavy” - gränsöverskridande större samproduktionsprojekt. En del av de avsatta 85 miljoner kronorna gick till tre mötesplatser, i Stockholm, Norrköping och Göteborg - arenor för kunskapsutbyte och kompetensutveckling mellan universitet/högskolor, näringsliv, offentlig sektor och kultursektorn.

Bakom satsningen på Visualiseringsprogrammet stod KK-stiftelsen, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Vårdalstiftelsen, Invest in Sweden Agency och Vinnova.

För kortversion se ”Visualisering” (Vinnova Information VI 2014:08)

Last updated 15 December 2022

Page statistics