Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Visualisering

inom akademi, näringsliv och offentlig sektor

Att göra det man vet men inte ser synligt och att göra det som är svårt att greppa lite lättare att förstå, det är visualisering. Tekniken blir alltmer nödvändig när mängden data i samhället och i företag växer och blir svårhanterlig och behöver transformeras för att kunna tolkas. Visualiseringsteknik används bland annat vid samhällsplanering, i produktion, inom vården, inom design, som undervisningsverktyg.

Under fem år arbetade ett 40-tal grupper i landet med olika projekt i Visualiseringsprogrammet. Det var forskare och tekniker som arbetade tvärvetenskapligt, ibland tillsammans med näringslivet, ibland tillsammans med offentliga verksamheter.

K- stiftelsen, Vårdalstiftelsen, Stiftelsen för strategisk forskning, Vinnova och Invest Swedwn Agency satsade tillsammans 85 miljoner kronor i Visualiseringsprogrammet. Projekten innebar allt från att testa nya idéer eller utveckla sådana som redan var igång. Resultatet skiftade förstås, från att idéerna utvecklades och kom en bit på väg till färdiga, storsäljande världsunika produkter.

I den här broschyren presenteras ett axplock av projektgruppernas resultat.

För mer information om varje projekt, se ”Projektkatalog Visualisering” (Vinnova Information VI 2014:09)

Published
2014-June
Series number
VI 2014:08
Publisher
Vinnova
Author
Anita Björkqvist
ISBN
ISSN
1650-3120
Number of pages
20

Last updated 15 December 2022

Page statistics