Världens hållbaraste sjukvård 2030 som motor för svensk innovation och export

Diarienummer 2018-04190
Koordinator Stiftelsen TEM vid Lunds universitet
Bidrag från Vinnova 1 470 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - september 2019
Status Pågående
Utlysning Visionsdriven hälsa
Ansökningsomgång Visionsdriven hälsa - planeringsprojekt

Syfte och mål

Sverige är världsledande inom hållbarhetslösningar för sjukvården men idag paketeras inte området till fullo och potentialen i nya innovationer och export tas inte till vara. Fokus har främst legat på byggnader, transporter, energi, kemikalier och avfall. Nu behövs det ett utökat fokus på MedTech och Life Science samt en vision som leder vägen för att Sverige ska kunna titulera sig världsledande inom alla aspekter av hållbar sjukvård. Målet med detta projekt är att ta fram en vision för världens hållbaraste sjukvård 2030 och en delvision för MedTech/Life Science.

Förväntade effekter och resultat

Effekten av projektet kommer att bli ett mer sammanhållet fokusområde samt att hållbar sjukvård som en tvärsektoriell bransch blir mer tydlig. Effekten kommer även bli en mer tydlig nationell sammanhållning. På sikt blir effekten ökad export och minskad miljöpåverkan från sjukvården. Konkreta resultat förväntas att bli: - En övergripande vision för området - En delvision för MedTech/Life Science - En guideline för hur hållbarhet kan inkluderas hos startups - En bild över vilka goda exempel som finns redan idag

Planerat upplägg och genomförande

Projektpartners ska genomföra 4 workshops runt om i Sverige för att stärka området, ta fram underlag, framstående företag och goda exempel. Underlagen ska dels samlas i en gemensam guideline och dels användas för att ta fram en vision för området. I projektgruppen ingår aktörer som representerar ett stort antal företag, startups och andra nyckelaktörer av vikt för projektets genomförande. Detta projekt kommer att samordnas med andra, redan befintliga, projekt som genomförs av projektägare eller deltagande organisationer.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.