Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Världens hållbaraste sjukvård 2030 som motor för svensk innovation och export

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen TEM vid Lunds universitet
Bidrag från Vinnova 1 441 200 kronor
Projektets löptid november 2018 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Visionsdriven hälsa
Ansökningsomgång Visionsdriven hälsa - planeringsprojekt

Syfte och mål

Projektet har uppfyllt målen som var att utveckla en metodik, en konstellation och en samverkansform för fortsatt arbete i att uppnå visionen världens hållbaraste sjukvård 2030. Detta har realiserats genom att en ansökan för förlängning har skickats in till Vinnova. En vision för världens hållbaraste sjukvård 2030 har formulerats likväl som mål och insatser. Workshops har genomförts och en vägledning för SME inom life science har tagits fram.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en ansökan för fortsättning med en konstellation och insatsområden. Ansökan bygger på workshops, intervjuer och litteraturstudier som genomförts i förstudien. Intresset är mycket stort för området och ett stort antal nya intressenter har identifierats. En vägledning för hur SME inom life science ska kunna arbeta med hållbarhet har tagits fram. Intresset för det har varit mycket stort. Online har även publicerats goda exempel från hållbarhetsarbete inom life science samt en sammanställning över lagrum och andra verktyg.

Upplägg och genomförande

Hållbar sjukvård är ett stort område, därför har förstudien främst fokuserat på life science aktörer såsom företag, inkubatorer och nätverk. 4 workshops har genomförts, Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå. En avslutande workshop har även hållits i Stockholm. Intervjuer har genomförts med ett stort antal aktörer för att kartlägga behov samt få input till vägledning, vision och mål. Vägledningen har skrivits i samverkan i projektgruppen, upplägg, innehåll har dryftats på de workshops som genomförts.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 november 2018

Diarienummer 2018-04190

Statistik för sidan