Visionsdriven hälsa:

Visionsdriven hälsa - planeringsprojekt

Stängde 2 oktober 2018

Med denna satsning vill vi bidra till att lösa komplexa hälsoutmaningar genom en tydlig vision, väl förankrade mål och nya dynamiska sätt att samarbeta.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

 Att formulera en gemensam vision och kopplade delmål samt utarbeta en samverkansform kring ett utmaningsområde inom hälsa

 

Vem kan söka?

Aktörer som vill skapa en flexibel och visionsdriven samverkansform som kan uppnå den gemensamma visionen.

Hur mycket kan ni söka?

Max 1 500 000 kronor för 8-månadersprojekt

Viktiga datum

 • Vad är visionsdriven hälsa?

  Vad handlar erbjudandet om?

  Projekten kommer att vara ett första steg i att skapa mer långsiktiga samverkansformer inom hälsoområdet. Vi efterfrågar nya former för samarbete, som har potential att förnya ekosystemet för hälsoområdet. Dessa samverkansformer ska arbeta visionsdrivet och organisera sig för att lösa komplexa hälsoutmaningar.

  Olika kompetenser och samarbeten behövs för att lösa de mest utmanande frågorna. Stora delar av samhället kan vara villiga att bidra om det finns gemensamma positiva visioner och förutsättningar till att bidra på ett långsiktigt och flexibelt sätt.

  Erbjudandet riktar sig till aktörer som vill:

  • formulera en vision. En djärv, inspirerande, tidsbunden och mätbar vision med stark samhällelig förankring och relevans som skapar riktning.
  • skapa flexibla och dynamiska samverkansformer. Funktionella former för samverkan där deltagande tillåts variera över tid.

  Att bygga en vision

  Vi tror att starka och konkreta visioner, uttryckta som ambitiösa och möjliga mål, är grunden för en bättre koordinering av samhällets innovationskrafter. Exempel på sådana visioner kan vara att:

  • fördubbla antalet preventiva interventioner inom primärvården fram till år 2028
  • halvera antal kroniskt sjuka som söker akut vård för sin kroniska sjukdom till år 2025
  • korta ledtiden med en tredjedel för utvecklingen av nya medicintekniska produkter/läkemedel/diagnostik fram till 2030
  • sänka antalet som får komplikationer till följd av antibiotikaresistens med 60 procent i Sverige till år 2029

  Passar erbjudandet er?

  Erbjudandet vänder sig till er som vill utforma en vision och en samverkansform inom hälsoområdet genom nya dynamiska sätt att arbeta.
  Samverkansformerna kan involvera myndigheter, offentlig sektor, företag, civilsamhället och forskningsorganisationer.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Laurent Saunier

  Enhetschef

  08-473 31 08

  Elisabet Nielsen

  Utlysningsansvarig

  08-473 31 07

  Sofia Norberg

  Handläggare

  08-473 32 95

  Houda Ghazar

  Handläggare

  08-473 30 29

  Maria Olsson

  Administrativa frågor

  08-473 31 18

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Bekämpa åldrandets hjärnsjukdomar Lunds universitet 1 498 876 kr Pågående 2018-04251
  Avancerade terapier för framtidens sjukvård RISE Research Institutes of Sweden AB 1 470 200 kr Pågående 2018-04247
  Prehospital Arena - Samverkan för en prehospital sjukvård utan fel i patientbedömning och prioritering LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG 697 691 kr Pågående 2018-04235
  Den hälsoskapande medborgaren och datadriven systeminnovation VÄRMLANDS LÄNS LANDSTING 1 401 000 kr Pågående 2018-04203
  SPIRHA - Svenskt Program för Innovation för Rationell och Hållbar Antibiotikatillgång FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN 1 498 145 kr Pågående 2018-04196
  Bättre hälsa med patienten i förarsätet Samordnad vård & omsorg 2.0 med nya digitala verktyg & organisatoriska omtag Norrköpings kommun 1 498 164 kr Pågående 2018-04193
  Världens hållbaraste sjukvård 2030 som motor för svensk innovation och export Stiftelsen TEM vid Lunds universitet 1 470 000 kr Pågående 2018-04190
  NOLL FETMA 2040 Region Skåne 1 500 000 kr Pågående 2018-04259
  Ett friskare Sverige genom bättre förutsättningar för forskning på biobanker och hälsodata Uppsala universitet 1 500 000 kr Pågående 2018-04256
  Nollvision för undernäring hos äldre SKÅNES LIVSMEDELSAKDEMI 1 481 080 kr Pågående 2018-04255
  Statistik för sidan Diarienummer 2018-02235