Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Visionsdriven hälsa - planeringsprojekt

Med denna satsning vill vi bidra till att lösa komplexa hälsoutmaningar genom en tydlig vision, väl förankrade mål och nya dynamiska sätt att samarbeta.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

 Att formulera en gemensam vision och kopplade delmål samt utarbeta en samverkansform kring ett utmaningsområde inom hälsa

 

Vem kan söka?

Aktörer som vill skapa en flexibel och visionsdriven samverkansform som kan uppnå den gemensamma visionen.

Hur mycket kan ni söka?

Max 1 500 000 kronor för 8-månadersprojekt

Viktiga datum

 • Vad är visionsdriven hälsa?

  För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att se videoklipp från YouTube. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

  Ändra dina kakinställningar

  Se videon på separat webbplats i separat fönster

  Vad handlar erbjudandet om?

  Projekten kommer att vara ett första steg i att skapa mer långsiktiga samverkansformer inom hälsoområdet. Vi efterfrågar nya former för samarbete, som har potential att förnya ekosystemet för hälsoområdet. Dessa samverkansformer ska arbeta visionsdrivet och organisera sig för att lösa komplexa hälsoutmaningar.

  Olika kompetenser och samarbeten behövs för att lösa de mest utmanande frågorna. Stora delar av samhället kan vara villiga att bidra om det finns gemensamma positiva visioner och förutsättningar till att bidra på ett långsiktigt och flexibelt sätt.

  Erbjudandet riktar sig till aktörer som vill:

  • formulera en vision. En djärv, inspirerande, tidsbunden och mätbar vision med stark samhällelig förankring och relevans som skapar riktning.
  • skapa flexibla och dynamiska samverkansformer. Funktionella former för samverkan där deltagande tillåts variera över tid.

  Att bygga en vision

  Vi tror att starka och konkreta visioner, uttryckta som ambitiösa och möjliga mål, är grunden för en bättre koordinering av samhällets innovationskrafter. Exempel på sådana visioner kan vara att:

  • fördubbla antalet preventiva interventioner inom primärvården fram till år 2028
  • halvera antal kroniskt sjuka som söker akut vård för sin kroniska sjukdom till år 2025
  • korta ledtiden med en tredjedel för utvecklingen av nya medicintekniska produkter/läkemedel/diagnostik fram till 2030
  • sänka antalet som får komplikationer till följd av antibiotikaresistens med 60 procent i Sverige till år 2029

  Passar erbjudandet er?

  Erbjudandet vänder sig till er som vill utforma en vision och en samverkansform inom hälsoområdet genom nya dynamiska sätt att arbeta.
  Samverkansformerna kan involvera myndigheter, offentlig sektor, företag, civilsamhället och forskningsorganisationer.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Laurent Saunier

  Enhetschef

  +46 8 473 31 08

  Elisabet Nielsen

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 31 07

  Sofia Norberg

  Handläggare

  +46 8 473 32 95

  Houda Ghazar

  Handläggare

  +46 8 473 30 29

  Maria Olsson

  Administrativa frågor

  +46 8 473 31 18

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2018-02235

  Statistik för sidan