Visionsdriven hälsa

Innovativa organisationsformer och tydliga målsättningar för att lösa Sveriges och världens hälsoutmaningar

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 2 oktober 2018

Visionsdriven hälsa - planeringsprojekt

Stängde 2 oktober 2018

Satsning som ska förnya ekosystemet för innovation inom vård och hälsa med  tydliga och väl förankrade mål och nya dynamiska organisationsformer

Senast uppdaterad 11 februari 2019 Statistik för sidan Diarienummer 2018-02222