Visionsdriven hälsa

Innovativa organisationsformer och tydliga målsättningar för att lösa Sveriges och världens hälsoutmaningar

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 10 september 2019

Visionsdriven hälsa - etablering av visionsdrivna innovationsmiljöer

Stängde 10 september 2019

Vill ni skapa innovation på systemnivå genom att möta hälsoutmaningar med en kombination av olika typer av innovation?

Stängd
Stängde 2 oktober 2018

Visionsdriven hälsa - planeringsprojekt

Stängde 2 oktober 2018

Satsning som ska förnya ekosystemet för innovation inom vård och hälsa med  tydliga och väl förankrade mål och nya dynamiska organisationsformer

Senast uppdaterad 19 februari 2020

Diarienummer 2018-02222

Statistik för sidan