Visionsdriven hälsa

Innovativa organisationsformer och tydliga målsättningar för att lösa Sveriges och världens hälsoutmaningar

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 2 oktober 2018

Visionsdriven hälsa - planeringsprojekt

Stängde 2 oktober 2018

Satsning som ska förnya ekosystemet för innovation inom vård och hälsa med  tydliga och väl förankrade mål och nya dynamiska organisationsformer

Senast uppdaterad 5 oktober 2018 Statistik för sidan Diarienummer 2018-02222