Visionsdriven hälsa

Innovativa organisationsformer och tydliga målsättningar för att lösa Sveriges och världens hälsoutmaningar

Öppna ansökningstillfällen

8 veckor kvar
Stänger om 8 veckor

Visionsdriven hälsa - etablering av visionsdrivna innovationsmiljöer

Stänger om 8 veckor

Vill ni skapa innovation på systemnivå genom att möta hälsoutmaningar med en kombination av olika typer av innovation?

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 2 oktober 2018

Visionsdriven hälsa - planeringsprojekt

Stängde 2 oktober 2018

Satsning som ska förnya ekosystemet för innovation inom vård och hälsa med  tydliga och väl förankrade mål och nya dynamiska organisationsformer

Senast uppdaterad 29 april 2019 Statistik för sidan Diarienummer 2018-02222