Visionsdriven hälsa:

Etablering av visionsdrivna innovationsmiljöer

Stängde 10 september 2019

Vill ni skapa innovation på systemnivå genom att möta hälsoutmaningar med en kombination av olika typer av innovation, till exempel social, teknisk, organisatorisk och policyrelaterad innovation? Denna utlysning syftar till att åstadkomma långsiktiga miljöer som arbetar mot en gemensam vision och förnyelse av ekosystemet inom hälsa med hjälp av nya flexibla former av samverkan.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Etablering av långsiktiga innovationsmiljöer som arbetar mot en gemensam vision och förnyelse av ekosystem inom hälsoområdet

Vem kan söka?

Aktörer som vill etablera visionsdrivna innovationsmiljöer

Hur mycket kan ni söka?

Max 5 miljoner kronor per år under högst fem år

Viktiga datum

 • Vanliga frågor och svar om utlysningen

  Vi har samlat svaren på de vanligaste frågorna om utlysningen Visionsdriven hälsa - etablering av visionsdrivna innovationsmiljöer.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar ända fram till utlysningen stänger eller har avläsningstillfälle.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Elisabet Nielsen

  Utlysningsansvarig

  4684733107

  Houda Ghazar

  Handläggare

  4684733029

  Maria Olsson

  Utlysningsadministratör

  4684733118

  Laurent Saunier

  Enhetschef

  4684733108

  Caroline Ekstrand

  Handläggare

  4684733027

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2019-01192

  Statistik för sidan