Visionsdriven hälsa:

Etablering av visionsdrivna innovationsmiljöer

Stänger om 3 månader

Vill ni skapa innovation på systemnivå genom att möta hälsoutmaningar med en kombination av olika typer av innovation, till exempel social, teknisk, organisatorisk och policyrelaterad innovation? Denna utlysning syftar till att åstadkomma långsiktiga miljöer som arbetar mot en gemensam vision och förnyelse av ekosystemet inom hälsa med hjälp av nya flexibla former av samverkan.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Etablering av långsiktiga innovationsmiljöer som arbetar mot en gemensam vision och förnyelse av ekosystem inom hälsoområdet

treklover2

Vem kan söka?

Aktörer som vill etablera visionsdrivna innovationsmiljöer

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Max 5 miljoner kronor per år under högst fem år

Viktiga datum

 • 9 maj 2019
  Öppnar för ansökan
  9 maj 2019
 • 10 sep 2019
  Ansök senast kl 14:00
  10 sep 2019 kl 14:00
 • 15 nov 2019
  Projekt får starta
  15 nov 2019
 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

  Så här går det till att ansöka och rapportera

  Ladda ner bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Projektbeskrivningsmall reviderad (docx, 35 kB) Budgetmall reviderad (xlsx, 63 kB) CV-mall (doc, 70 kB)

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar ända fram till utlysningen stänger eller har avläsningstillfälle.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Elisabet Nielsen

  Utlysningsansvarig

  4684733107

  elisabet.nielsen@vinnova.se

  Houda Ghazar

  Handläggare

  4684733029

  houda.ghazar@vinnova.se

  Maria Olsson

  Utlysningsadministratör

  4684733118

  maria.olsson@vinnova.se

  Laurent Saunier

  Enhetschef

  4684733108

  laurent.saunier@vinnova.se

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Statistik för sidan Diarienummer 2019-01192