Visionsdriven hälsa:

Etablering av visionsdrivna innovationsmiljöer

Stänger om 23 dagar

Vill ni skapa innovation på systemnivå genom att möta hälsoutmaningar med en kombination av olika typer av innovation, till exempel social, teknisk, organisatorisk och policyrelaterad innovation? Denna utlysning syftar till att åstadkomma långsiktiga miljöer som arbetar mot en gemensam vision och förnyelse av ekosystemet inom hälsa med hjälp av nya flexibla former av samverkan.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Etablering av långsiktiga innovationsmiljöer som arbetar mot en gemensam vision och förnyelse av ekosystem inom hälsoområdet

treklover2

Vem kan söka?

Aktörer som vill etablera visionsdrivna innovationsmiljöer

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Max 5 miljoner kronor per år under högst fem år

Viktiga datum

 • Vanliga frågor och svar om utlysningen

  Vi har samlat svaren på de vanligaste frågorna om utlysningen Visionsdriven hälsa - etablering av visionsdrivna innovationsmiljöer.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar ända fram till utlysningen stänger eller har avläsningstillfälle.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Elisabet Nielsen

  Utlysningsansvarig

  4684733107

  Houda Ghazar

  Handläggare

  4684733029

  Maria Olsson

  Utlysningsadministratör

  4684733118

  Laurent Saunier

  Enhetschef

  4684733108

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Statistik för sidan Diarienummer 2019-01192