Vision-driven health

Below you find the current calls within this offer.

Closed for application

Closed
Closed 10 September 2019

Establishment of vision-driven innovation milieus

Closed 10 September 2019

Do you want to create innovation on a system level by meeting health challenges with a combination of different types of innovation?

Closed
Closed 2 October 2018

Visionsdriven hälsa - planeringsprojekt

Closed 2 October 2018

Satsning som ska förnya ekosystemet för innovation inom vård och hälsa med  tydliga och väl förankrade mål och nya dynamiska organisationsformer

Last updated 19 February 2020

Reference number 2018-02222

Page statistics