Vision-driven health

Below you find the current calls within this offer.

Open for application

7 weeks left
Closes in 7 weeks

Establishment of vision-driven innovation milieus

Closes in 7 weeks

Do you want to create innovation on a system level by meeting health challenges with a combination of different types of innovation?

Closed for application

Closed
Closed 2 October 2018

Visionsdriven hälsa - planeringsprojekt

Closed 2 October 2018

Satsning som ska förnya ekosystemet för innovation inom vård och hälsa med  tydliga och väl förankrade mål och nya dynamiska organisationsformer

Last updated 29 April 2019 Page statistics Reference number 2018-02222