Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling och test av nytt peer coaching-verktyg för diabetiker

Diarienummer
Koordinator BRIGHTER AB
Bidrag från Vinnova 297 545 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte var att Brighter tillsammans med Jönköping University skulle vidareutveckla och testa Brighters plattformstjänst Pioneers så att den även kunde fungera som ett coaching-verktyg för ungdomar med diabetes. Även om testbädd inte kunde genomföras så hölls både intervjuer och workshops med rekryterad patientgrupp för att utforska och få bättre förståelse av slutlig användargrupp av tjänsten. Detta lade till grund den slutliga utvecklingen av plattformens funktioner och innehåll precis innan testbädd skulle ha börjat.

Långsiktiga effekter som förväntas

Plattformen utgår att slutanvändarna är med och utvecklar lösningen genom att förmedla behov och dela med sig av egna erfarenheter. Ett central del för detta projekt var därför resultaten från de enskilda intervjuerna samt 3 separata workshop gav med rekryterade patientgruppen. Analysen av resultaten ligger till grund för utformningen av plattformen, där fortsatt spridning av tjänsten förutsätter en trovärdig content-plan som på bästa sätt aktiverar ungdomar att kommentera och chatta med varandra.

Upplägg och genomförande

Projektet hade planerats att genomföras i fyra delmoment. På grund av försening av deltagarrekrytering förhindrades de två sista delmomentet att genomföras. Även om slutgiltigt resultat inte kunde ges, har många nya insikter och delresultat försetts när det kommer till inventering och verifiering för utformningen av tjänsten. Ett starkt samarbete mellan Jönköping Universitet och Brighter genererade såväl forskningsunderlag som utveckling av tjänst för företaget med input från slutanvändarna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 april 2018

Diarienummer 2018-01442

Statistik för sidan