Social innovation

Här listas alla ansökningstillfällen inom satsningen.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 6 mars 2019

Utveckla och testa en social innovation

Stängde 6 mars 2019

För företag, idéburna organisationer eller offentlig verksamhet som har en ny smart lösning som kan skapa positiva samhällseffekter. Vill ni utveckla och testa den i en relevant användarmiljö?

Stängd
Stängde 8 mars 2018

Social innovation - utveckla och testa

Stängde 8 mars 2018

Stödjer verksamheter med nya smarta lösningar på komplexa sociala problem. Sök bidrag för utveckling och test av lösningar för ett inkluderande samhälle.

Stängd
Stängde 25 januari 2017

Social innovation - utveckla och testa

Stängde 25 januari 2017

Bolag och ideella organisationer kan söka finansiering för utveckling och test av nya smarta lösningar inom social innovation i relevant miljö.

Stängde 25 januari 2017

Liknande erbjudanden

<p>I vår temasatsning fokuserar vi på viktiga områden inom social innovation, exempelvis segregation och etablering av nyanlända. &nbsp;</p>
<p>I programmet Social innovation söker vi lösningar som genom nya sociala angreppsätt möter samhällsbehov på bättre sätt än vad som hittills gjorts. Det kan vara nya varor, tjänster, metoder, affärsmodeller eller arbetssätt som genom nya sätt att tänka bidrar till ett inkluderande samhälle.</p>

Senast uppdaterad 17 april 2020

Diarienummer 2016-04866

Statistik för sidan