Social innovation:

Testa och utveckla en social innovation - steg 1 2019

Öppnar om 5 veckor

Är ni ett företag, en idéburen organisation eller offentlig verksamhet och har en ny smart lösning som skapar positiva samhällseffekter? Då kan ni söka finansiering hos oss för att utveckla en social innovation och testa lösningen i en relevant användarmiljö. De projekt som finansieras kan efter projektets genomförande söka vidare bidrag för att omsätta, sprida och nyttiggöra sin lösning.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Utveckla och testa en social innovation som adresserar sociala behov och bidrar till positiv samhällsutveckling

treklover2

Vem kan söka?

Sociala entreprenörer eller intraprenörer i nya eller etablerade företag, idéburna organisationer och offentlig verksamhet. Bara juridiska personer kan söka.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Max 300 000 kronor. Projekt som beviljats bidrag i steg 1 kan söka ytterligare finansiering för nyttiggörande och skalning i steg 2.

Viktiga datum

 • 15 jan 2019
  Öppnar för ansökan
  15 jan 2019
 • 6 mar 2019
  Ansök senast kl 14:00
  6 mar 2019 kl 14:00
 • 2 maj 2019
  Beslut meddelas
  2 maj 2019
 • 3 maj 2019
  Projekt får starta
  3 maj 2019
 • För ett socialt hållbart samhälle

  Sociala innovationer kan spela en avgörande roll i att utveckla ett mer socialt hållbart samhälle och bidra till de sociala dimensionerna av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

  Det här erbjudandet riktar sig till er som har sociala innovationer med potential att spridas, skalas upp, komma till användning och därmed bidra till positiv samhällsutveckling. Vinnova finansierar projekt som vill utveckla en social innovation och testa den i en miljö som är relevant för användaren

  För de projekt som beviljats bidrag i detta erbjudande (steg 1) finns möjlighet att söka ytterligare finansiering för nyttiggörande och skalning i steg 2.

  Vad menar vi med social innovation?

  Många av de utmaningar som samhället står inför idag kräver radikalt nya sätt att tänka, samarbeta och agera. Behovet är stort av nya smarta lösningar som är anpassade till samhällsutvecklingen.

  Sociala innovationer syftar till att möta samhällsbehoven genom nya sociala angreppsätt som inte har använts tidigare.Det kan vara nya varor, tjänster, metoder, affärsmodeller eller arbetssätt som bidrar till ett inkluderande samhälle. De som berörs av ett problem ska kunna delta både i hur problemet formuleras, och i hur lösningen av det ska se ut. Huvudsyftet är att uppnå samhällsnytta.

  Vad finansierar vi?

  Vi erbjuder finansiering för att utveckla och testa sociala innovationer.
  Kund/behovsägare, mottagare och användare av innovationen ska ha en aktiv och relevant roll i processen.

  De lösningar som utvecklas och testas ska ha potential att bli ekonomiskt hållbara och skalbara. Med skalbar menar vi att innovationerna ska ha potential att få stor räckvidd för att fler ska kunna tillgodogöra sig nyttan. Det kan ske antingen genom att innovationerna ska kunna tillämpas utanför det lokala/regionala, eller att de kan anpassas för alternativa användningsområden. Nyttan ska i första hand uppstå i Sverige.

  Vem riktar vi oss till?

  Erbjudandet riktar sig till sociala entreprenörer eller intraprenörer i nya eller etablerade företag, idéburna organisationer och offentlig verksamhet. Fler än en organisation kan medverka i ansökan som projektpart och även söka finansiering (det är dock inget krav).

  Programmet Social innovation

  I programmet Social innovation arbetar vi för att stärka samhällets innovationskraft att möta sociala utmaningar, som klimatförändringar, demografiska förändringar, psykisk ohälsa och ökande ojämlikhet. Det kan till exempel handla om invånare som löser sociala utmaningar sinsemellan, gräsrotsorganisationer och etablerade verksamheter som samarbetar kring ett socialt behov eller personer som ser behov av att transformera befintliga strukturer och system inifrån.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

  Så här går det till att ansöka och rapportera

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Har ni några frågor e-posta oss

  08-4733204

  socialinnovation@vinnova.se

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om er ansökan i Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Liknande erbjudanden

  <p>I vår steg för steg-översikt berättar vi hur det går till att söka och få finansiering från oss.</p>
  Statistik för sidan Diarienummer 2018-03286