Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckla och testa en social innovation - steg 1 2019

Är ni ett företag, en idéburen organisation eller offentlig verksamhet och har en ny smart lösning som skapar positiva samhällseffekter? Då kan ni söka finansiering hos oss för att utveckla en social innovation och testa lösningen i en relevant användarmiljö. De projekt som finansieras kan efter projektets genomförande söka vidare bidrag för att omsätta, sprida och nyttiggöra sin lösning.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Utveckla och testa en social innovation som adresserar sociala behov och bidrar till positiv samhällsutveckling

Vem kan söka?

Sociala entreprenörer eller intraprenörer i nya eller etablerade företag, idéburna organisationer och offentlig verksamhet. Bara juridiska personer kan söka.

Hur mycket kan ni söka?

Max 300 000 kronor. Projekt som beviljats bidrag i steg 1 kan söka ytterligare finansiering för nyttiggörande och skalning i steg 2.

Viktiga datum

 • Vem? Vad? Hur? Sara Hugosson svarar på vanliga frågor om utlysningen

  Svar på vanliga frågor

  I vår presentation hittar du svar på vanliga frågor inför ansökan till Utveckla och testa en social innovation, steg 1. Läs presentationen. 

  För ett socialt hållbart samhälle

  Sociala innovationer kan spela en avgörande roll i att utveckla ett mer socialt hållbart samhälle och bidra till de sociala dimensionerna av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

  Det här erbjudandet riktar sig till er som har sociala innovationer med potential att spridas, skalas upp, komma till användning och därmed bidra till positiv samhällsutveckling. Vinnova finansierar projekt som vill utveckla en social innovation och testa den i en miljö som är relevant för användaren

  För de projekt som beviljats bidrag i detta erbjudande (steg 1) finns möjlighet att söka ytterligare finansiering för nyttiggörande och skalning i steg 2.

  Vad menar vi med social innovation?

  Många av de utmaningar som samhället står inför idag kräver radikalt nya sätt att tänka, samarbeta och agera. Behovet är stort av nya smarta lösningar som är anpassade till samhällsutvecklingen.

  Sociala innovationer syftar till att möta samhällsbehoven genom nya sociala angreppsätt som inte har använts tidigare.Det kan vara nya varor, tjänster, metoder, affärsmodeller eller arbetssätt som bidrar till ett inkluderande samhälle. De som berörs av ett problem ska kunna delta både i hur problemet formuleras, och i hur lösningen av det ska se ut. Huvudsyftet är att uppnå samhällsnytta.

  Vad finansierar vi?

  Vi erbjuder finansiering för att utveckla och testa sociala innovationer.
  Kund/behovsägare, mottagare och användare av innovationen ska ha en aktiv och relevant roll i processen.

  De lösningar som utvecklas och testas ska ha potential att bli ekonomiskt hållbara och skalbara. Med skalbar menar vi att innovationerna ska ha potential att få stor räckvidd för att fler ska kunna tillgodogöra sig nyttan. Det kan ske antingen genom att innovationerna ska kunna tillämpas utanför det lokala/regionala, eller att de kan anpassas för alternativa användningsområden. Nyttan ska i första hand uppstå i Sverige.

  Vem riktar vi oss till?

  Erbjudandet riktar sig till sociala entreprenörer eller intraprenörer i nya eller etablerade företag, idéburna organisationer och offentlig verksamhet. Fler än en organisation kan medverka i ansökan som projektpart och även söka finansiering (det är dock inget krav).

  Programmet Social innovation

  I programmet Social innovation arbetar vi för att stärka samhällets innovationskraft att möta sociala utmaningar, som klimatförändringar, demografiska förändringar, psykisk ohälsa och ökande ojämlikhet. Det kan till exempel handla om invånare som löser sociala utmaningar sinsemellan, gräsrotsorganisationer och etablerade verksamheter som samarbetar kring ett socialt behov eller personer som ser behov av att transformera befintliga strukturer och system inifrån.

  Tes­ta om den här ut­lys­ning­en pas­sar er­t pro­jekt

  Välj ett svar för varje fråga.

  1. Är den primära avsikten med ert projekt ökad samhällsnytta?

  2. Kommer nyttan av er lösning i första hand uppstå i Sverige?

  3. Är er organisation en juridisk person?

  4. Har ni sökt medel från utlysningen Innovativa startups 2019, eller tidigare beviljats stöd i Innovativa startups?

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar ända fram till utlysningen stänger eller har avläsningstillfälle.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Sara Hugosson

  Utlysningsansvarig

  + 4684733045

  Judit Wefer

  Programansvarig

  +46 8 473 31 38

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2018-03286

  Statistik för sidan