Social innovation - temasatsning

Här listas alla ansökningstillfällen inom satsningen.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 11 september 2018

Ett stärkt innovationsstöd för social innovation

Stängde 11 september 2018

För er som arbetar med stöd till sociala företag för att deras innovationer ska komma till användning i samhället.

Stängd
Stängde 27 september 2017

Social innovation mot segregation

Stängde 27 september 2017

Vi finansierar nytänkande innovationsmiljöer som kan motverka segregation. De ska skapa långsiktig social nytta för individer och samhälle och minska kostnader.

Liknande erbjudanden

<p>I satsningen Social innovation vänder vi oss till&nbsp;<span>bolag och ideella organisationer som har nya, smarta lösningar på alla typer av samhällsutmaningar.</span></p>

Senast uppdaterad 26 november 2020

Diarienummer 2016-05525

Statistik för sidan