Social innovation - temasatsning:

Social innovation mot segregation

Stängde 27 september 2017

I det här erbjudandet finansierar vi innovationslabb som har potential att öka inkluderingen och bryta utanförskapet och därigenom skapa långsiktig social nytta för individer och samhälle. Innovationslabbet ska vara en fysisk mötesplats där de som berörs av problematiken, till exempel elever eller boende, bjuds in för att tillsammans med aktörer från olika sektorer hitta och testa nya idéer.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Nya eller befintliga samarbeten mellan aktörer från olika sektorer som tillsammans skapar eller vidareutvecklar ett innovationslabb för utveckling och test av sociala innovationer under verkliga förhållanden.

treklover2

Vem kan söka?

Sökande från samtliga sektorer välkomnas. Minst två sökande tillsammans, varav en offentlig aktör.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Er projektbudget ska vara minst en miljon kronor.

Viktiga datum

 • 20 jun 2017
  Öppnar för ansökan
  20 jun 2017
 • 20 jun 2017
  20 jun 2017 kl 15:00
 • 21 aug 2017
  21 aug 2017
 • 23 aug 2017
  23 aug 2017
 • 24 aug 2017
  24 aug 2017
 • 30 aug 2017
  30 aug 2017
 • 27 sep 2017
  Ansök senast kl 14:00
  27 sep 2017 kl 14:00
 • 15 nov 2017
  Beslut meddelas
  15 nov 2017
 • 1 dec 2017
  Projekt får starta
  1 dec 2017
 • Områden projekten ska fokusera på

  Innovationslabbet ni söker bidrag för ska ha fokus på ett eller flera av dessa utmaningsområden:

  • Minska långtidsarbetslösheten, med fokus på kvinnor
  • Lyfta skolorna och elevernas resultat
  • Stärka samhällsservicen och minska bostadssegregationen
  • Bekämpa brottsligheten

  Alla finansierade projekt ska bidra till att stärka demokratin och stödja det civila samhället. Projekten förväntas pågå 12-24 månader. 

  Vad handlar erbjudandet om?

  Våra bostadsorter blir av olika anledningar allt mer segregerade. Skillnaderna mellan olika bostadsområden i en och samma stad eller kommun vad gäller t.ex. arbetslöshet, skolresultat, inkomst, bidragsberoende, samhällsservice, hälsa, valdeltagande och otrygghet kan vara mycket stora. Vi tror att framtidens Sverige behöver motverka segregeringen för alla invånares skull. Sociala innovationer kan spela en avgörande roll i att bygga broar och öka inkluderingen och framtidstron för ett varmare och mer välmående samhälle.

  Därför satsar Vinnova nu minst 15 miljoner kronor på sociala innovationer för minskad segregation. Satsningen sker i samarbete med regeringens samverkansprogram Smarta städer. Vi för även en dialog med kommittén för inrättandet av Delegationen mot segregation. Detta för att säkerställa samordning av pågående och framtida initiativ inom området.

  Vi vill finansiera samverkansprojekt mellan aktörer från olika sektorer som vill:

  1. etablera eller vidareutveckla ett innovationslabb.
  2. idégenerera och utveckla innovativa lösningar utifrån identifierade problem, tillsammans med den målgrupp som direkt berörs av lösningarna.
  3. testa innovationerna i labbet eller i en verklig miljö och ta fram en plan för hur de kan spridas och komma till användning.

  Samarbeten mellan viktiga aktörer

  Sökande välkomnas från samtliga samhällssektorer och kan till exempel vara ideella föreningar, företag, universitet och högskolor samt myndigheter, landsting och kommuner. Vi uppmanar till samarbeten mellan viktiga aktörer i dessa grupper. Minst en offentlig aktör ska ingå som projektpart i konstellationen. För att uppnå nyskapande och långsiktiga lösningar vill vi att de som ska tillgodogöra sig innovationen också finns representerade i arbetet.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller information om projektet, projektparter och budget.

  Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

  Så här går det till att ansöka och rapportera

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Eftersom er ansökan sparas kan ni börja fylla i era uppgifter i god tid och sedan göra ändringar tills ni skickar in den.

  Frågor?

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Allmännyttans innovationslabb för minskad bostadssegregation SABO Aktiebolag 4 896 800 kr Pågående 2017-04765
  Sociala Innovationer Svenska kyrkan STOCKHOLMS STIFT 2 800 000 kr Pågående 2017-04758
  Socialt bostadsbyggande av och med nyanlända, unga och äldre FÖRENINGEN FÖR BYGGEMENSKAPER VERKSAMHET I SVERIGE AB 1 515 564 kr Pågående 2017-04752
  Lövgärdesskolans innovationslabb - höj elevers resultat och bryt segregation genom samverkan i ett närområde GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION 1 884 195 kr Pågående 2017-04741
  Rum för demokrati: Demokratilabb för Folkets hus 2.0 i Rinkeby AKTIEBOLAGET FAMILJEBOSTÄDER 966 776 kr Avslutat 2017-04735
  The public service innovation lab for reduced housing segregation SABO Aktiebolag 4 896 800 kr Pågående 2017-04765
  Social Innovation at The Swedish Church STOCKHOLMS STIFT 2 800 000 kr Pågående 2017-04758
  Co-housing with newly arrived refugees, young and elderly FÖRENINGEN FÖR BYGGEMENSKAPER VERKSAMHET I SVERIGE AB 1 515 564 kr Pågående 2017-04752
  Lövgärdets Innovation Lab - collaboration with school as a hub in a neighborhood GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION 1 884 195 kr Pågående 2017-04741
  Spaces of democracy: A democracy laboratory for the citizenz-driven "Peoples´ house" 2.0 in Rinkeby AKTIEBOLAGET FAMILJEBOSTÄDER 966 776 kr Avslutat 2017-04735
  Alla projekt för omgången

  Liknande erbjudanden

  <p>I satsningen Social innovation vänder vi oss till&nbsp;<span>bolag och ideella organisationer som har nya, smarta lösningar på alla typer av samhällsutmaningar.</span></p>
  Statistik för sidan Diarienummer 2016-05542