Social innovation - temasatsning:

Ett stärkt innovationsstöd för social innovation

Stängde 11 september 2018

Syftet med det här erbjudandet är att bidra till att sociala innovationer kommer till användning i samhället. Därför vänder vi oss till innovationsfrämjare som vill skapa bättre förutsättningar för sociala innovationer att utvecklas och komma till användning i samhället.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

 • att utveckla räckvidd och arbetssätt, tjänster, nätverk och expertkunskap för att kunna ge ett effektivt stöd till sociala företag.
 • att etablera nya samarbeten, processer och verktyg för att stödja sociala företag.
 • utveckla plattformar eller testbäddar för att sociala innovationer ska komma till användning i samhället.

Vem kan söka?

Etablerade innovationsfrämjare, inkubatorer och innovationskontor som vill skapa bättre förutsättningar för sociala innovationer att utvecklas och komma till användning. Samverkan med andra aktörer välkomnas.

Hur mycket kan ni söka?

1-4 miljoner kronor för projekt på två år. Följdfinansiering är möjligt. Max stödnivå är 60 procent.

Viktiga datum

 • Bilaga till lägesrapport 3 vt 2020

  Här laddar du ner den extra bilaga som behövs till er lägesrapport. 

  Vad handlar erbjudandet om?

  Syftet med erbjudandet är att stödja etablerade innovationsfrämjare som vill skapa bättre förutsättningar för sociala innovationer att utvecklas och komma till användning i samhället.

  Det kan handla om att utveckla räckvidd och arbetssätt, tjänster, nätverk och expertkunskap eller att kunna ge ett effektivt stöd till sociala företag. Stödet syftar också till att etablera nya samarbeten, processer och verktyg för att stödja sociala företag.

  Ni som välkomnas att söka är etablerade innovationsfrämjare, inkubatorer, innovationskontor och andra organisationer som vill skapa bättre förutsättningar för sociala innovationer att utvecklas och komma till användning i samhället.

  Vi tar emot ansökningar med projekt på 2 år med sökt belopp inom spannet 1-4 miljoner kronor. Det finns också möjlighet till följdfinansiering efter två år.
  Ni kan söka bidrag på högst 60 procent av projektets stödberättigande kostnader.

  Webbsändning från informationsmöte den 20 juni 2018

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2018-02546

  Statistik för sidan