Social innovation:

Social innovation - utveckla och testa

Stängde 25 januari 2017

Är ni ett bolag eller en ideell organisation och har en ny, smart lösning som skapar positiva samhällseffekter? Då kan ni söka finansiering hos oss för att utveckla en social innovation och testa lösningen i en relevant användarmiljö. De projekt som finansieras kan från och med året efter även söka vidare finansiering för att skapa en finansiellt hållbar lösning. Denna ska kunna spridas nationellt eller globalt så att många kan tillgodogöra sig nyttan.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Finansiering ges för att utveckla en social innovation och testa lösningen i en användarrelevant miljö.

Vem kan söka?

Sociala entreprenörer och intraprenörer i nya eller etablerade företag, idéburna organisationer och offentlig verksamhet. Endast juridiska personer.

Hur mycket kan ni söka?

Max 300 000 kronor kan sökas.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Det ökade intresset för social innovation i Europa har skapats utifrån att vi står inför allt fler komplexa samhällsutmaninga som klimatförändringar, demografiska förändringar, ökande ojämlikhet och åtstramningar i den offentliga sektorn. Många av de utmaningar som samhället står inför idag kräver radikalt nya sätt att tänka, samarbeta och agera. Behovet av nya smarta lösningar anpassade till rådande läge och utveckling är stort.

  Vi vill skapa förutsättningar för nya, smartare lösningar på komplexa sociala problem och sociala samhällsutmaningar genom att bidra till FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030, speciellt kopplat till mål 10 (jämlikhet).

  Vi vill stärka den sociala ekonomins (sociala entreprenörer, sociala företag, civilsamhälle) roll och inflytande i innovationssystemet.

  Vi vill stimulera utveckling och användning av kunskap och kompetens inom kunskapsområdet social innovation.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Vi erbjuder finansiering till er som både vill utveckla och testa sociala innovationer med potential att bli ekonomiskt hållbara och skalbara.

  Med skalbar menar vi att de inte bara kan tillämpas lokalt eller regionalt och att de kan fungera för alternativa tillämpningsområden så att många kan tillgodogöra sig nyttan. Projektet ska genomföras i användarrelevant miljö och kund eller användare ska aktivt inkluderas i projektet. Nyttan ska i första hand uppstå i Sverige.

  Vad är social innovation?

  Sociala innovationer syftar till att aktivera, främja och utnyttja hela samhällets innovationspotential och genom nya sociala angreppsätt möta samhällsbehov på bättre sätt än vad som hittills gjorts.

  Det kan vara nya varor, tjänster, metoder, affärsmodeller eller arbetssätt som genom nya sätt att tänka bidrar till ett inkluderande samhälle. De som berörs av ett problem involveras i formuleringen och lösningen av det. Den primära intentionen ska vara samhällsnytta. Samhällsnyttan får inte enbart vara en positiv bieffekt.

  Det kan till exempel handla om invånare som löser sociala problem sinsemellan, gräsrotsorganisationer och etablerade verksamheter som samarbetar kring ett socialt problem, eller personer som ser behov av att transformera befintliga strukturer och system inifrån.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Tips inför ansökan

  Här kan ni ladda ner frågor och svar kring utlysningen inför ansökan.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Social integration genom digitalt tillgängliggörande av barnböcker på förskolor/skolor KIDSREAD AB 300 000 kr Avslutat 2017-01000
  Lingua ÄLDREKONTAKT 300 000 kr Avslutat 2017-01036
  Kvarterslådan Systrarna Hagman Sång och Mat AB 0 kr Avslutat 2017-01067
  My Dream Now - Metodik med stöd av mobilapp och spellogik, för elevers kontakt och verkliga möten med arbetslivet CREADOR AB 300 000 kr Avslutat 2017-01136
  Consupedia - värderingsstyrd konsumtion för ökad rättvisa, bättre miljö och förbättrad hälsa Consupedia AB 300 000 kr Avslutat 2017-01167
  Sunabler ENNOCODE AKTIEBOLAG 300 000 kr Avslutat 2017-01003
  Beleco - Uthyrning av möbler mellan privatpersoner REFURNISH THE WORLD AB 300 000 kr Avslutat 2017-01023
  Myrornas Repair innovation FRÄLSNINGSARMÉN 0 kr Avslutat 2017-01071
  Plattform 2030 Novospection 300 000 kr Avslutat 2017-01110
  Ökad psykisk hälsa för unga genom samtalsterapi och e-hälsoverktyg FÖRBUNDET S:T LUKAS 300 000 kr Avslutat 2017-01133
  Statistik för sidan Diarienummer 2016-04872