Social innovation:

Social innovation - utveckla och testa

Stängde 25 januari 2017

Är ni ett bolag eller en ideell organisation och har en ny, smart lösning som skapar positiva samhällseffekter? Då kan ni söka finansiering hos oss för att utveckla en social innovation och testa lösningen i en relevant användarmiljö. De projekt som finansieras kan från och med året efter även söka vidare finansiering för att skapa en finansiellt hållbar lösning. Denna ska kunna spridas nationellt eller globalt så att många kan tillgodogöra sig nyttan.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Att utveckla och testa en social innovation som möjliggör positiva samhällseffekter

treklover2

Vem kan söka?

Juridiska personer från näringsliv och civilsamhälle

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Max 300 000 kronor kan sökas.

Viktiga datum

 • 5 dec 2016
  5 dec 2016 kl 11:00
 • 7 dec 2016
  7 dec 2016 kl 11:30
 • 12 dec 2016
  12 dec 2016 kl 12:00
 • 13 dec 2016
  13 dec 2016 kl 09:00
 • 15 dec 2016
  Öppnar för ansökan
  15 dec 2016
 • 25 jan 2017
  Ansök senast kl 14:00
  25 jan 2017 kl 14:00
 • 31 mar 2017
  Beslut meddelas
  31 mar 2017
 • 14 apr 2017
  Projekt får starta
  14 apr 2017
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Många av de utmaningar som samhället står inför idag kräver radikalt nya sätt att tänka, samarbeta och agera. Behovet av nya smarta lösningar anpassade till rådande läge och utveckling är stort. Genom detta erbjudande vill vi bana väg för innovationer som genom att utmana befintliga strukturer och system bidrar till positiva samhällseffekter i Sverige.

  Detta är ett erbjudande för er som vill utveckla och testa sociala innovationer utifrån en eller flera av nedanstående punkter:

  • Nya, smarta lösningar som leder till positiva samhällseffekter och sprids så att många kan tillgodogöra sig nyttan
  • Hållbara och generaliserbara finansieringsmodeller, affärsmodeller, samarbetsmodeller för samhällsnytta
  • Sätt att visa nya resultat och påvisa positiva samhällseffekter, direkta eller indirekta samhällsekonomiska vinster, struktur- och systemförändringar

  Projektets målsättningar ska vara kopplat till en innovativ lösning på ett samhällsproblem.

  Är ni ett bolag eller en ideell organisation och har en ny, smart lösning för positiva samhällseffekter? Då kan ni söka finansiering hos oss för att utveckla och testa en social innovation.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Vi erbjuder finansiering till er som vill utveckla och testa en social innovation, med fokus på lösningar som går att få finansiellt hållbara och generaliserbara i närtid (inom 3 år). Kund eller användare ska inkluderas i projektet.

  Projektet ska vara nära kopplat till den sökandes kärnverksamhet och ha som primär intention att lösa en social samhällsutmaning eller fylla ett socialt behov för att på så vis skapa positiva samhällseffekter. Projektet ska vara riktad mot en tydlig målgrupp, skapa ett hållbart samhällsvärde, ge lägre kostnader för samhället eller nytta för den målgrupp som är aktuell.

  Fler erbjudanden och följdfinansiering

  Detta är ett årligen återkommande erbjudande inom programmet Social innovation.

  Projekten kan, efter genomförande och tidigast året efter, söka följdfinansiering för att skapa en finansiellt hållbar lösning som sprids nationellt eller globalt så att många kan tillgodogöra sig nyttan. Vinnova avser att följdfinansiera 3-6 projekt per år inom programmet.

  Testa om erbjudandet passar ert projekt

  Är ni en juridisk person med ett organisationsnummer, till exempel bolag, ideell förening, ekonomisk förening eller stiftelse från näringsliv eller civilsamhälle?

  Finns det en tydlig kund, mottagare, eller användare i behov av en ny lösning?

  Är er lösning nyskapande eller väsentligt bättre än redan befintliga lösningar?

  Är en tydlig kund, mottagare eller användare identifierad och redo att involveras i projektet?

  Kommer projektet att utveckla och testa nya, smarta lösningar som leder till positiva samhällseffekter?

  Har resultaten av er lösning potential att spridas nationellt och internationellt så att många kan tillgodogöra sig nyttan?

  Har ni ambitionen att skapa en generell lösning bortom lokal/regional kontext, dvs planer att på sikt skala upp lösningen för att fler ska kunna tillgodogöra sig nyttan av den?

  Vad är social innovation?

  Social innovation är nya smarta lösningar och samarbeten för positiva samhällseffekter. Det kan vara nya varor, tjänster, metoder eller affärsmodeller som fyller sociala behov och löser samhällsutmaningar. Huvudsyftet med lösningen är själva samhällsnyttan. Samhällsnyttan är inte en bieffekt.

  En framgångsrik social innovation kännetecknas av att den:

  • skapar positiva samhällseffekter, sprids och gagnar många
  • ändrar sättet att tänka hos människor, organisationer, samhällen för att på så vis råda bukt på gemensamma sociala problem
  • inkluderar användare såväl som kunder och andra mottagare i att definiera behovet och verifiera möjliga lösningar
  • drivs i samarbete mellan relevanta behovsägare/relevanta partners för finansiell såväl som social hållbarhet och generaliserbarhet
  • har långsiktiga perspektiv och en varaktighet som sträcker sig längre än till ett projekt

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Tips inför ansökan

  Här kan ni ladda ner frågor och svar kring utlysningen inför ansökan.

  Uppdaterad utlysningstext social innovation utveckla och testa (pdf, 259 kB) Q&A Social innovation, utveckla och testa (pdf, 147 kB)

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om er ansökan i Intressentportalen

  46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinator Bidrag Status Diarienummer
  Kullag(r)et - som får hjulen att snurra ODEN OCH FREJAS FIXARTJÄNST I VAGGERYD EKONOMISK FÖRENING 300 000 kr Pågående 2017-00045
  Social integration genom digitalt tillgängliggörande av barnböcker på förskolor/skolor Kidsread, c/o Epicenter 300 000 kr Pågående 2017-01000
  Access All Areas PASSALEN 299 940 kr Pågående 2017-01042
  Kvarterslådan Systrarna Hagman Sång och Mat AB 0 kr Avslutat 2017-01067
  Ökad e-tillgänglighet till arbetsmarknaden HAPPYR AB 300 000 kr Pågående 2017-01104
  My Dream Now - Metodik med stöd av mobilapp och spellogik, för elevers kontakt och verkliga möten med arbetslivet CREADOR AB 300 000 kr Pågående 2017-01136
  DIY Ideathon - en verktygslåda för idéutveckling och social innovation ANOTHER TOMORROW AB 300 000 kr Pågående 2017-01137
  SOPKÖKET skolluncher i Fryshuset Husby SOPKÖKET KOMMANDITBOLAG 300 000 kr Pågående 2017-01190
  Grow Platform The Foodprint LAB 297 820 kr Pågående 2017-01192
  Friluftshälsa DOTANK AB 200 000 kr Pågående 2017-00993
  Alla projekt för omgången