Social innovation:

Social innovation - utveckla och testa

Stängde 25 januari 2017

Är ni ett bolag eller en ideell organisation och har en ny, smart lösning som skapar positiva samhällseffekter? Då kan ni söka finansiering hos oss för att utveckla en social innovation och testa lösningen i en relevant användarmiljö. De projekt som finansieras kan från och med året efter även söka vidare finansiering för att skapa en finansiellt hållbar lösning. Denna ska kunna spridas nationellt eller globalt så att många kan tillgodogöra sig nyttan.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Finansiering ges för att utveckla en social innovation och testa lösningen i en användarrelevant miljö.

treklover2

Vem kan söka?

Sociala entreprenörer och intraprenörer i nya eller etablerade företag, idéburna organisationer och offentlig verksamhet. Endast juridiska personer.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Max 300 000 kronor kan sökas.

Viktiga datum

 • 5 dec 2016
  5 dec 2016 kl 11:00
 • 7 dec 2016
  7 dec 2016 kl 11:30
 • 12 dec 2016
  12 dec 2016 kl 12:00
 • 13 dec 2016
  13 dec 2016 kl 09:00
 • 15 dec 2016
  Öppnar för ansökan
  15 dec 2016
 • 25 jan 2017
  Ansök senast kl 14:00
  25 jan 2017 kl 14:00
 • 31 mar 2017
  Beslut meddelas
  31 mar 2017
 • 14 apr 2017
  Projekt får starta
  14 apr 2017
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Det ökade intresset för social innovation i Europa har skapats utifrån att vi står inför allt fler komplexa samhällsutmaninga som klimatförändringar, demografiska förändringar, ökande ojämlikhet och åtstramningar i den offentliga sektorn. Många av de utmaningar som samhället står inför idag kräver radikalt nya sätt att tänka, samarbeta och agera. Behovet av nya smarta lösningar anpassade till rådande läge och utveckling är stort.

  Vi vill skapa förutsättningar för nya, smartare lösningar på komplexa sociala problem och sociala samhällsutmaningar genom att bidra till FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030, speciellt kopplat till mål 10 (jämlikhet).

  Vi vill stärka den sociala ekonomins (sociala entreprenörer, sociala företag, civilsamhälle) roll och inflytande i innovationssystemet.

  Vi vill stimulera utveckling och användning av kunskap och kompetens inom kunskapsområdet social innovation.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Vi erbjuder finansiering till er som både vill utveckla och testa sociala innovationer med potential att bli ekonomiskt hållbara och skalbara.

  Med skalbar menar vi att de inte bara kan tillämpas lokalt eller regionalt och att de kan fungera för alternativa tillämpningsområden så att många kan tillgodogöra sig nyttan. Projektet ska genomföras i användarrelevant miljö och kund eller användare ska aktivt inkluderas i projektet. Nyttan ska i första hand uppstå i Sverige.

  Vad är social innovation?

  Sociala innovationer syftar till att aktivera, främja och utnyttja hela samhällets innovationspotential och genom nya sociala angreppsätt möta samhällsbehov på bättre sätt än vad som hittills gjorts.

  Det kan vara nya varor, tjänster, metoder, affärsmodeller eller arbetssätt som genom nya sätt att tänka bidrar till ett inkluderande samhälle. De som berörs av ett problem involveras i formuleringen och lösningen av det. Den primära intentionen ska vara samhällsnytta. Samhällsnyttan får inte enbart vara en positiv bieffekt.

  Det kan till exempel handla om invånare som löser sociala problem sinsemellan, gräsrotsorganisationer och etablerade verksamheter som samarbetar kring ett socialt problem, eller personer som ser behov av att transformera befintliga strukturer och system inifrån.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

  Så här går det till att ansöka och rapportera

  Tips inför ansökan

  Här kan ni ladda ner frågor och svar kring utlysningen inför ansökan.

  Uppdaterad utlysningstext social innovation utveckla och testa (pdf, 259 kB) Q&A Social innovation, utveckla och testa (pdf, 147 kB)

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om er ansökan i Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Grow Platform F.P. LAB EK. FÖR. 297 820 kr Avslutat 2017-01192
  SOPKÖKET skolluncher i Fryshuset Husby SOPKÖKET KOMMANDITBOLAG 300 000 kr Avslutat 2017-01190
  DIY Ideathon - en verktygslåda för idéutveckling och social innovation ANOTHER TOMORROW AB 300 000 kr Avslutat 2017-01137
  My Dream Now - Metodik med stöd av mobilapp och spellogik, för elevers kontakt och verkliga möten med arbetslivet CREADOR AB 300 000 kr Avslutat 2017-01136
  Ökad e-tillgänglighet till arbetsmarknaden HAPPYR AB 300 000 kr Avslutat 2017-01104
  Kvarterslådan Systrarna Hagman Sång och Mat AB 0 kr Avslutat 2017-01067
  Access All Areas PASSALEN 299 002 kr Avslutat 2017-01042
  Social integration genom digitalt tillgängliggörande av barnböcker på förskolor/skolor KIDSREAD AB 300 000 kr Avslutat 2017-01000
  Kullag(r)et - som får hjulen att snurra ODEN OCH FREJAS FIXARTJÄNST I VAGGERYD EKONOMISK FÖRENING 300 000 kr Avslutat 2017-00045
  Consupedia - värderingsstyrd konsumtion för ökad rättvisa, bättre miljö och förbättrad hälsa Consupedia AB 300 000 kr Avslutat 2017-01167
  Alla projekt för omgången
  Statistik för sidan Diarienummer 2016-04872