Social innovation - development and testing:

Social innovation - utveckla och testa

Closed 25 January 2017

Är ni ett bolag eller en ideell organisation och har en ny, smart lösning som skapar positiva samhällseffekter? Då kan ni söka finansiering hos oss för att utveckla en social innovation och testa lösningen i en relevant användarmiljö. De projekt som finansieras kan från och med året efter även söka vidare finansiering för att skapa en finansiellt hållbar lösning. Denna ska kunna spridas nationellt eller globalt så att många kan tillgodogöra sig nyttan.

The offer in brief

treklover1

What can you apply for?

Finansiering ges för att utveckla en social innovation och testa lösningen i en användarrelevant miljö.

treklover2

Who can apply?

Sociala entreprenörer och intraprenörer i nya eller etablerade företag, idéburna organisationer och offentlig verksamhet. Endast juridiska personer.

treklover3

How much can you apply for?

Max 300 000 kronor kan sökas.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Det ökade intresset för social innovation i Europa har skapats utifrån att vi står inför allt fler komplexa samhällsutmaninga som klimatförändringar, demografiska förändringar, ökande ojämlikhet och åtstramningar i den offentliga sektorn. Många av de utmaningar som samhället står inför idag kräver radikalt nya sätt att tänka, samarbeta och agera. Behovet av nya smarta lösningar anpassade till rådande läge och utveckling är stort.

  Vi vill skapa förutsättningar för nya, smartare lösningar på komplexa sociala problem och sociala samhällsutmaningar genom att bidra till FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030, speciellt kopplat till mål 10 (jämlikhet).

  Vi vill stärka den sociala ekonomins (sociala entreprenörer, sociala företag, civilsamhälle) roll och inflytande i innovationssystemet.

  Vi vill stimulera utveckling och användning av kunskap och kompetens inom kunskapsområdet social innovation.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Vi erbjuder finansiering till er som både vill utveckla och testa sociala innovationer med potential att bli ekonomiskt hållbara och skalbara.

  Med skalbar menar vi att de inte bara kan tillämpas lokalt eller regionalt och att de kan fungera för alternativa tillämpningsområden så att många kan tillgodogöra sig nyttan. Projektet ska genomföras i användarrelevant miljö och kund eller användare ska aktivt inkluderas i projektet. Nyttan ska i första hand uppstå i Sverige.

  Vad är social innovation?

  Sociala innovationer syftar till att aktivera, främja och utnyttja hela samhällets innovationspotential och genom nya sociala angreppsätt möta samhällsbehov på bättre sätt än vad som hittills gjorts.

  Det kan vara nya varor, tjänster, metoder, affärsmodeller eller arbetssätt som genom nya sätt att tänka bidrar till ett inkluderande samhälle. De som berörs av ett problem involveras i formuleringen och lösningen av det. Den primära intentionen ska vara samhällsnytta. Samhällsnyttan får inte enbart vara en positiv bieffekt.

  Det kan till exempel handla om invånare som löser sociala problem sinsemellan, gräsrotsorganisationer och etablerade verksamheter som samarbetar kring ett socialt problem, eller personer som ser behov av att transformera befintliga strukturer och system inifrån.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Tips inför ansökan

  Här kan ni ladda ner frågor och svar kring utlysningen inför ansökan.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Selection of fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Consupedia - värderingsstyrd konsumtion för ökad rättvisa, bättre miljö och förbättrad hälsa Consupedia AB SEK 300 000 Completed 2017-01167
  Nyhetsvärderaren VETENSKAP & ALLMÄNHET, VA SEK 300 000 Completed 2017-01146
  Människorättsklinik - ett stärkt försvar av mänskliga rättigheter CIVIL RIGHTS DEFENDERS SEK 300 000 Completed 2017-01141
  Ökad psykisk hälsa för unga genom samtalsterapi och e-hälsoverktyg FÖRBUNDET S:T LUKAS SEK 300 000 Completed 2017-01133
  Myrornas Repair innovation FRÄLSNINGSARMÉN SEK 0 Completed 2017-01071
  Lingua ÄLDREKONTAKT SEK 300 000 Completed 2017-01036
  Sunabler ENNOCODE AKTIEBOLAG SEK 300 000 Completed 2017-01003
  Win-win NY COLLECTIVE JKPG AB SEK 252 000 Completed 2017-01158
  Platform for evidence based social impact Novospection SEK 300 000 Completed 2017-01110
  Beleco - Furniture rentals between private individuals REFURNISH THE WORLD AB SEK 300 000 Completed 2017-01023
  Page statistics Reference number 2016-04872