Social innovation:

Social innovation - utveckla och testa

Stängde 8 mars 2018

Är ni sociala entreprenörer - eller kanske intraprenörer - i nystartade eller etablerade företag? Eller är ni en idéburen organisation eller offentlig verksamhet med en innovativ samhällsidé? Då kan ni söka finansiering hos oss för att utveckla en social innovation och testa lösningen i en relevant användarmiljö.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Finansiering ges för att utveckla en social innovation och testa lösningen i en användarrelevant miljö.

Vem kan söka?

Sociala entreprenörer och intraprenörer i nya eller etablerade företag, idéburna organisationer och offentlig verksamhet. Endast juridiska personer.

Hur mycket kan ni söka?

Max 300 000 kronor kan sökas.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Det ökade intresset för social innovation i Europa har skapats utifrån att vi står inför allt fler komplexa samhällsutmaninga som klimatförändringar, demografiska förändringar, ökande ojämlikhet och åtstramningar i den offentliga sektorn. Många av de utmaningar som samhället står inför idag kräver radikalt nya sätt att tänka, samarbeta och agera. Behovet av nya smarta lösningar anpassade till rådande läge och utveckling är stort.

  Vi vill skapa förutsättningar för nya, smartare lösningar på komplexa sociala problem och sociala samhällsutmaningar genom att bidra till FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030, speciellt kopplat till mål 10 (jämlikhet).

  Vi vill stärka den sociala ekonomins (sociala entreprenörer, sociala företag, civilsamhälle) roll och inflytande i innovationssystemet.

  Vi vill stimulera utveckling och användning av kunskap och kompetens inom kunskapsområdet social innovation.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Vi erbjuder finansiering till er som både vill utveckla och testa sociala innovationer med potential att bli ekonomiskt hållbara och skalbara.

  Med skalbar menar vi att de inte bara kan tillämpas lokalt eller regionalt och att de kan fungera för alternativa tillämpningsområden så att många kan tillgodogöra sig nyttan. Projektet ska genomföras i användarrelevant miljö och kund eller användare ska aktivt inkluderas i projektet. Nyttan ska i första hand uppstå i Sverige.

  Vad är social innovation?

  Sociala innovationer syftar till att aktivera, främja och utnyttja hela samhällets innovationspotential och genom nya sociala angreppsätt möta samhällsbehov på bättre sätt än vad som hittills gjorts.

  Det kan vara nya varor, tjänster, metoder, affärsmodeller eller arbetssätt som genom nya sätt att tänka bidrar till ett inkluderande samhälle. De som berörs av ett problem involveras i formuleringen och lösningen av det. Den primära intentionen ska vara samhällsnytta. Samhällsnyttan får inte enbart vara en positiv bieffekt.

  Det kan till exempel handla om invånare som löser sociala problem sinsemellan, gräsrotsorganisationer och etablerade verksamheter som samarbetar kring ett socialt problem, eller personer som ser behov av att transformera befintliga strukturer och system inifrån.

  Fortsatt finansiering möjlig

  De projekt som beviljas bidrag i det här erbjudandet kan från och med året efter även söka vidare finansiering för att skapa en ekonomiskt hållbar lösning. Denna ska kunna spridas nationellt eller globalt så att många kan tillgodogöra sig nyttan.

  Ni kan alltså ansöka om ytterligare finansiering året efter (2019) för dem som skickat in sin slutrapport för steg 1 i det här erbjudandet. Detta för att möjliggöra en ekonomiskt hållbar social innovation.

  I steg 2 krävs en egen finansiering på 50 procent av projektets stödberättigande kostnader samt minst en relevant samarbetspartner.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Tillsammans syns vi Agapes Vänner i Stenungsund Tjörn och Orust 300 000 kr Avslutat 2018-01308
  Modell för en social investering i samarbete Sveriges Kommuner och Landsting 300 000 kr Avslutat 2018-01307
  Vi skapar STADEN White arkitekter Aktiebolag 300 000 kr Avslutat 2018-01436
  Swinga - Modell för en socialt hållbar delningsekonomi SWINGA BAZAAR EKONOMISK FÖRENING 300 000 kr Avslutat 2018-01435
  Vårdkedja för beroende - från samhällskostnad till samhällskraft IOGT-NTO 300 000 kr Avslutat 2018-01419
  Träningsapp på teckenspråk för döva och hörselskadade Cissi Ferm - Shape Up 300 000 kr Avslutat 2018-01418
  For Life Academy - Hjälper barn med övervikt For Life Academy AB 300 000 kr Avslutat 2018-01405
  Eos Cares - En skalbar modell för idrott och integration IDROTTSKLUBBEN EOS 300 000 kr Avslutat 2018-01404
  Medborgarplattform för social inkludering Digidem Lab 299 989 kr Avslutat 2018-01399
  Forza Integration FORZA OF SWEDEN AB 300 000 kr Avslutat 2018-01358
  Statistik för sidan Diarienummer 2016-05524