Social innovation:

Social innovation - utveckla och testa

Planerar att öppna i januari 2018

Är ni ett bolag eller en ideell organisation och har en ny, smart lösning som skapar positiva samhällseffekter? Då kan ni söka finansiering hos oss för att utveckla en social innovation och testa lösningen i en relevant användarmiljö. De projekt som finansieras kan från och med året efter även söka vidare finansiering för att skapa en finansiellt hållbar lösning. Denna ska kunna spridas nationellt eller globalt så att många kan tillgodogöra sig nyttan.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Att utveckla och testa en social innovation som möjliggör positiva samhällseffekter

treklover2

Vem kan söka?

Juridiska personer från näringsliv och civilsamhälle som bedrivit verksamhet sedan 1 september 2016.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Max 300 000 kronor kan sökas.

Viktiga datum

 • Januari 2018
  Planerar att öppna
  Januari 2018
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Många av de utmaningar som samhället står inför idag kräver radikalt nya sätt att tänka, samarbeta och agera. Behovet av nya smarta lösningar anpassade till rådande läge och utveckling är stort. Genom detta erbjudande vill vi bana väg för innovationer som genom att utmana befintliga strukturer och system bidrar till positiva samhällseffekter i Sverige.

  Detta är ett erbjudande för er som vill utveckla och testa sociala innovationer utifrån en eller flera av nedanstående punkter:

  • Nya, smarta lösningar som leder till positiva samhällseffekter och sprids så att många kan tillgodogöra sig nyttan
  • Hållbara och generaliserbara finansieringsmodeller, affärsmodeller, samarbetsmodeller för samhällsnytta
  • Sätt att visa nya resultat och påvisa positiva samhällseffekter, direkta eller indirekta samhällsekonomiska vinster, struktur- och systemförändringar

  Projektets målsättningar ska vara kopplat till en innovativ lösning på ett samhällsproblem.

  Är ni ett bolag eller en ideell organisation och har en ny, smart lösning för positiva samhällseffekter? Då kan ni söka finansiering hos oss för att utveckla och testa en social innovation.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Vi erbjuder finansiering till er som vill utveckla och testa en social innovation, med fokus på lösningar som går att få finansiellt hållbara och generaliserbara i närtid (inom 3 år). Kund eller användare ska inkluderas i projektet.

  Projektet ska vara nära kopplat till den sökandes kärnverksamhet och ha som primär intention att lösa en social samhällsutmaning eller fylla ett socialt behov för att på så vis skapa positiva samhällseffekter. Projektet ska vara riktad mot en tydlig målgrupp, skapa ett hållbart samhällsvärde, ge lägre kostnader för samhället eller nytta för den målgrupp som är aktuell.

  Fler erbjudanden och följdfinansiering

  Detta är ett årligen återkommande erbjudande inom programmet Social innovation.

  Projekten kan, efter genomförande och tidigast året efter, söka följdfinansiering för att skapa en finansiellt hållbar lösning som sprids nationellt eller globalt så att många kan tillgodogöra sig nyttan. Vinnova avser att följdfinansiera 3-6 projekt per år inom programmet.

  Testa om erbjudandet passar ert projekt

  Är ni en juridisk person med ett organisationsnummer, till exempel bolag, ideell förening, ekonomisk förening eller stiftelse från näringsliv eller civilsamhälle?

  Finns det en tydlig kund, mottagare, eller användare i behov av en ny lösning?

  Är er lösning nyskapande eller väsentligt bättre än redan befintliga lösningar?

  Är en tydlig kund, mottagare eller användare identifierad och redo att involveras i projektet?

  Kommer projektet att utveckla och testa nya, smarta lösningar som leder till positiva samhällseffekter?

  Har resultaten av er lösning potential att spridas nationellt och internationellt så att många kan tillgodogöra sig nyttan?

  Har ni ambitionen att skapa en generell lösning bortom lokal/regional kontext, dvs planer att på sikt skala upp lösningen för att fler ska kunna tillgodogöra sig nyttan av den?

  Vad är social innovation?

  Social innovation är nya smarta lösningar och samarbeten för positiva samhällseffekter. Det kan vara nya varor, tjänster, metoder eller affärsmodeller som fyller sociala behov och löser samhällsutmaningar. Huvudsyftet med lösningen är själva samhällsnyttan. Samhällsnyttan är inte en bieffekt.

  En framgångsrik social innovation kännetecknas av att den:

  • skapar positiva samhällseffekter, sprids och gagnar många
  • ändrar sättet att tänka hos människor, organisationer, samhällen för att på så vis råda bukt på gemensamma sociala problem
  • inkluderar användare såväl som kunder och andra mottagare i att definiera behovet och verifiera möjliga lösningar
  • drivs i samarbete mellan relevanta behovsägare/relevanta partners för finansiell såväl som social hållbarhet och generaliserbarhet
  • har långsiktiga perspektiv och en varaktighet som sträcker sig längre än till ett projekt

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Frågor?

  Har ni några frågor e-posta oss

  08-4733204

  socialinnovation@vinnova.se

  Har ni några frågor e-posta oss

  08-4733204

  socialinnovation@vinnova.se