Social innovation:

Social innovation - utveckla och testa

Stängde 8 mars 2018

Är ni sociala entreprenörer - eller kanske intraprenörer - i nystartade eller etablerade företag? Eller är ni en idéburen organisation eller offentlig verksamhet med en innovativ samhällsidé? Då kan ni söka finansiering hos oss för att utveckla en social innovation och testa lösningen i en relevant användarmiljö.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Finansiering ges för att utveckla en social innovation och testa lösningen i en användarrelevant miljö.

treklover2

Vem kan söka?

Sociala entreprenörer och intraprenörer i nya eller etablerade företag, idéburna organisationer och offentlig verksamhet. Endast juridiska personer.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Max 300 000 kronor kan sökas.

Viktiga datum

 • 15 jan 2018
  Öppnar för ansökan
  15 jan 2018
 • 8 mar 2018
  Ansök senast kl 14:00
  8 mar 2018 kl 14:00
 • 26 apr 2018
  Beslut meddelas
  26 apr 2018
 • 26 apr 2018
  Projekt får starta
  26 apr 2018
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Det ökade intresset för social innovation i Europa har skapats utifrån att vi står inför allt fler komplexa samhällsutmaninga som klimatförändringar, demografiska förändringar, ökande ojämlikhet och åtstramningar i den offentliga sektorn. Många av de utmaningar som samhället står inför idag kräver radikalt nya sätt att tänka, samarbeta och agera. Behovet av nya smarta lösningar anpassade till rådande läge och utveckling är stort.

  Vi vill skapa förutsättningar för nya, smartare lösningar på komplexa sociala problem och sociala samhällsutmaningar genom att bidra till FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030, speciellt kopplat till mål 10 (jämlikhet).

  Vi vill stärka den sociala ekonomins (sociala entreprenörer, sociala företag, civilsamhälle) roll och inflytande i innovationssystemet.

  Vi vill stimulera utveckling och användning av kunskap och kompetens inom kunskapsområdet social innovation.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Vi erbjuder finansiering till er som både vill utveckla och testa sociala innovationer med potential att bli ekonomiskt hållbara och skalbara.

  Med skalbar menar vi att de inte bara kan tillämpas lokalt eller regionalt och att de kan fungera för alternativa tillämpningsområden så att många kan tillgodogöra sig nyttan. Projektet ska genomföras i användarrelevant miljö och kund eller användare ska aktivt inkluderas i projektet. Nyttan ska i första hand uppstå i Sverige.

  Vad är social innovation?

  Sociala innovationer syftar till att aktivera, främja och utnyttja hela samhällets innovationspotential och genom nya sociala angreppsätt möta samhällsbehov på bättre sätt än vad som hittills gjorts.

  Det kan vara nya varor, tjänster, metoder, affärsmodeller eller arbetssätt som genom nya sätt att tänka bidrar till ett inkluderande samhälle. De som berörs av ett problem involveras i formuleringen och lösningen av det. Den primära intentionen ska vara samhällsnytta. Samhällsnyttan får inte enbart vara en positiv bieffekt.

  Det kan till exempel handla om invånare som löser sociala problem sinsemellan, gräsrotsorganisationer och etablerade verksamheter som samarbetar kring ett socialt problem, eller personer som ser behov av att transformera befintliga strukturer och system inifrån.

  Fortsatt finansiering möjlig

  De projekt som beviljas bidrag i det här erbjudandet kan från och med året efter även söka vidare finansiering för att skapa en ekonomiskt hållbar lösning. Denna ska kunna spridas nationellt eller globalt så att många kan tillgodogöra sig nyttan.

  Ni kan alltså ansöka om ytterligare finansiering året efter (2019) för dem som skickat in sin slutrapport för steg 1 i det här erbjudandet. Detta för att möjliggöra en ekonomiskt hållbar social innovation.

  I steg 2 krävs en egen finansiering på 50 procent av projektets stödberättigande kostnader samt minst en relevant samarbetspartner.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

  Så här går det till att ansöka och rapportera

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Welcome App på jobbet - Branschsatsning för mångfald och integration Welcomers AB 300 000 kr Pågående 2018-01412
  Digitalisering av diskrimineringslagen GOEQUAL AB 280 000 kr Pågående 2018-01388
  Insatskatalogen 2.0 SAMORDNINGSFÖRBUNDET CENTRALA ÖSTERGÖTLAND 300 000 kr Pågående 2018-01387
  Bostäder med låga boendekostnader för resurssvaga hushåll som bidrar till en ökad boendeintegration i samhället Sire Fastigheter Siretorp AB 300 000 kr Pågående 2018-01380
  Create Sparks! -digitala innovationer för mänskliga möten i den palliativa vården. Lovely Creations AB 300 000 kr Pågående 2018-01342
  Sociala upplevelsepresenter MACKEN VÄXJÖ EKONOMISK FÖRENING 299 500 kr Pågående 2018-01340
  ProgressMe - föräldrastöd Mood Ventures 300 000 kr Pågående 2018-01331
  Trainstation - belägga ny modell för divergent tänkande och kreativt skapande för barn & ungdomar BRIGHTN AB 300 000 kr Pågående 2018-01305
  ReFood - integration genom arbete ReCollab AB 300 000 kr Pågående 2018-01300
  SpeakApp - din åsikt räknas! Sveriges Ungdomsråd 300 000 kr Pågående 2018-01294
  Alla projekt för omgången

  Liknande erbjudanden

  Stängde 6 mars 2018
  Stängde 6 mars 2018
  <p>För unga företag med internationellt konkurrenskraftiga affärsidéer i faser där annan finansiering är svår att få.</p>
  Statistik för sidan Diarienummer 2016-05524