Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Standard för optimering av ett företags bidrag till Agenda 2030.

Diarienummer
Koordinator ALLIES AB
Bidrag från Vinnova 646 412 kronor
Projektets löptid mars 2019 - oktober 2019
Status Avslutat
Utlysning Att stärka Sveriges roll inom internationell standardisering
Ansökningsomgång Standardisering för att nå ut på nya marknader

Syfte och mål

Syftet med projektet integrera Agenda 2030 i den svenska standardfloran. Därigenom finns det möjlighet att effektivisera företagens hållbarhetsutveckling och bidra till dess konkurrenskraft. Omvärldsanalysen stärker bilden av att en standard som kombinerar Agenda 2030 med ISO 26000 positivt kan bidra till internationella relationer och export. Verifiering, arbetssystematik och mätbara mål för Agenda 2030 nämndes specifikt i intervjuer med användare som viktigt när Agenda 2030 skall integreras med befintligt hållbarhetsarbete.

Resultat och förväntade effekter

Sammantaget finns det stora möjligheter att den föreslagna standarden får som effekt att Sverige skulle leda utvecklingen mot hållbarhet och Agenda 2030. Därtill visar projektet att den föreslagna standarden bidrar inte bara till svenskt näringslivs internationella relevans (och därmed export) och interna påverkan- och kvalitetsarbetet (svenska mål) utan även bidrar till att Sverige stärker sin roll som en viktig aktör för att bidra till de gemensamma globala hållbarhetsmålen.

Upplägg och genomförande

Projektet utvecklade tre fullständiga standardförslag (se bilagor ) som utvärderades inför inriktningsbeslut i SIS TK 478 där slutligen ett alternativ valdes. Tre heldags gemensamma arbetsmöten och två telefonkonferenser har genomförts. Under projekttiden har också ett tiotal enskilda arbetsmöten genomförts, specifikt runt testfasen (intervjuer, case och enkät). Utöver planerade aktiviteter valde projektgruppen att genomföra en enkät med svenska exportföretag. Arbetspaket 4 (test) har löpt parallellt med övriga arbetspaket så fort som en tydlig bild av projektet fanns.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 april 2019

Diarienummer 2019-01070

Statistik för sidan