Insatser för att stärka Sveriges roll inom internationell standardisering med syfte att skapa innovation och hållbar tillväxt

Nedan publicerar vi aktuella ansökningstillvällen inom erbjudandet.

Planerade ansökningstillfällen

Preliminär
Planerad till september 2018

Ny standardisering för stärkt innovations- och konkurrenskraft

Planerad till september 2018

Stöd till projekt som beskriver förutsättningar för och behov av standardisering som kan stärka svensk innovation och konkurrenskraft inom områden med ny potential för standardisering

Senast uppdaterad 4 juli 2018   |   Statistik för sidan