Att stärka Sveriges roll inom internationell standardisering

Nedan publicerar vi aktuella ansökningstillfällen inom erbjudandet.

Öppna ansökningstillfällen

2 månader kvar
Stänger om 2 månader

Standardisering för att nå ut på nya marknader

Stänger om 2 månader

Stöd till projekt som beskriver förutsättningar för och behov av standardisering som kan stärka svensk innovation och konkurrenskraft inom områden med ny potential för standardisering

Senast uppdaterad 5 oktober 2018 Statistik för sidan Diarienummer 2017-04448