Att stärka Sveriges roll inom internationell standardisering

Nedan publicerar vi aktuella ansökningstillfällen inom erbjudandet.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 1 februari 2019

Standardisering för att nå ut på nya marknader

Stängde 1 februari 2019

Stöd till projekt som beskriver förutsättningar för och behov av standardisering som kan stärka svensk innovation och konkurrenskraft inom områden med ny potential för standardisering

Senast uppdaterad 5 oktober 2018

Diarienummer 2017-04448

Statistik för sidan