Att stärka Sveriges roll inom internationell standardisering

Nedan publicerar vi aktuella ansökningstillfällen inom erbjudandet.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 1 februari 2019

Standardisering för att nå ut på nya marknader

Stängde 1 februari 2019

Stöd till projekt som beskriver förutsättningar för och behov av standardisering som kan stärka svensk innovation och konkurrenskraft inom områden med ny potential för standardisering

Senast uppdaterad 15 maj 2020

Diarienummer 2017-04448

Statistik för sidan