Att stärka Sveriges roll inom internationell standardisering:

Standardisering för att nå ut på nya marknader

Stängde 1 februari 2019

Det här erbjudandet handlar om hur standardisering i olika branscher kan stärka innovationsförmågan. Projekten ska beskriva förutsättningar för och behov av standardisering som kan stärka svensk innovation och konkurrenskraft. Ansökningar som berör områden med ny marknadspotential för standardisering kommer att prioriteras.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Genomförbarhetsstudier kring standardiseringar som kan stärka svensk innovation och konkurrenskraft

Vem kan söka?

Sökande från samtliga sektorer, t.ex. företag, forskningsinstitut, branschorganisation, universitet, eller högskolor. Vi prioriterar konstellationer med fler parter. Se mer utförliga instruktioner i utlysningstexten

Hur mycket kan ni söka?

Projekt kan beviljas bidrag med upp till 1 miljon kronor för en projekttid på maximalt 8 månader. Stödnivåer per part styrs av reglerna om statligt stöd. 

Viktiga datum

Utlysningen är kontinuerligt öppen fram till 1 februari 2019. Vinnova bedömer inkomna ansökningar vid tre tillfällen med avläsningsdatumen 2 oktober, 13 november och 1 februari.

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Erbjudandet syftar till att beskriva förutsättningar för och behov av standardisering inom olika sektorer eller branscher. Vinnova kommer att prioritera ansökningar som beskriver och analyserar områden där det finns ny potential för standardisering för att stärka innovationsförmåga eller till exempel främja samarbeten inom viktiga områden för svensk konkurrenskraft.

  Studierna ska i tur och ordning

  1. Redovisa fakta/omvärld
  2. Ge en vision om hur informellt eller formellt standardiseringsarbete skulle kunna bidraga
  3. Beskriva hur området kan utvecklas i Sverige

  Teckningar på griffeltavla med kugghjul, piltavla, grödlampa och raket.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar ända fram till utlysningen stänger eller har avläsningstillfälle.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Sanna Edlund

  Utlysningsansvarig

  08 - 473 3163

  Julia Engström

  Administrativa frågor

  08 - 473 30 12

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Standardisering av undervattensteknik Blekinge tekniska högskola 972 573 kr Avslutat
  2018-04665
  Konkurrera med användbarhet och tillgänglighet - Standardisering för att nå nya marknader / ökade marknadsandelar KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 864 287 kr Pågående
  2019-01063
  Utveckling av standarder vid integration mellan digitala konsultationsplattformar och sjukvårdens journalsystem DOCTRIN AB 900 000 kr Pågående
  2019-01082
  Internationell standard för registerbaserade randomiserade kliniska studier (RRCT) UPPSALA LÄNS LANDSTING 352 090 kr Pågående
  2019-01062
  Standardisering för urban och situationell brottsprevention Göteborgs Universitet 716 800 kr Pågående
  2019-01090
  TRACE EMS & C: TRAnsitioning to a Circular Economy via EMS and Circularity indicators RISE Research Institutes of Sweden AB 995 416 kr Avslutat
  2019-01075
  Standardisering en möjlighet till ekonomiskt och miljömässigt hållbara kemisk tekniska produkter pSk earth adaption AB 600 000 kr Pågående
  2019-01064
  Standardiserat digitalt informationsutbyte av hållbarhetskrav och efterlevnadsdeklarationer för Agenda 2030 Bjerking AB 684 000 kr Pågående
  2019-01077
  Standard för optimering av ett företags bidrag till Agenda 2030. ALLIES AB 646 412 kr Avslutat
  2019-01070
  Standarder för datadrivna processer i skolan Swedish Edtech Industry AB 172 200 kr Avslutat
  2019-01081

  Diarienummer 2018-02990

  Statistik för sidan