Att stärka Sveriges roll inom internationell standardisering:

Standardisering för att nå ut på nya marknader

Stängde 1 februari 2019

Det här erbjudandet handlar om hur standardisering i olika branscher kan stärka innovationsförmågan. Projekten ska beskriva förutsättningar för och behov av standardisering som kan stärka svensk innovation och konkurrenskraft. Ansökningar som berör områden med ny marknadspotential för standardisering kommer att prioriteras.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Genomförbarhetsstudier kring standardiseringar som kan stärka svensk innovation och konkurrenskraft

Vem kan söka?

Sökande från samtliga sektorer, t.ex. företag, forskningsinstitut, branschorganisation, universitet, eller högskolor. Vi prioriterar konstellationer med fler parter. Se mer utförliga instruktioner i utlysningstexten

Hur mycket kan ni söka?

Projekt kan beviljas bidrag med upp till 1 miljon kronor för en projekttid på maximalt 8 månader. Stödnivåer per part styrs av reglerna om statligt stöd. 

Viktiga datum

Utlysningen är kontinuerligt öppen fram till 1 februari 2019. Vinnova bedömer inkomna ansökningar vid tre tillfällen med avläsningsdatumen 2 oktober, 13 november och 1 februari.

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Erbjudandet syftar till att beskriva förutsättningar för och behov av standardisering inom olika sektorer eller branscher. Vinnova kommer att prioritera ansökningar som beskriver och analyserar områden där det finns ny potential för standardisering för att stärka innovationsförmåga eller till exempel främja samarbeten inom viktiga områden för svensk konkurrenskraft.

  Studierna ska i tur och ordning

  1. Redovisa fakta/omvärld
  2. Ge en vision om hur informellt eller formellt standardiseringsarbete skulle kunna bidraga
  3. Beskriva hur området kan utvecklas i Sverige

  Teckningar på griffeltavla med kugghjul, piltavla, grödlampa och raket.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar ända fram till utlysningen stänger eller har avläsningstillfälle.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Sanna Edlund

  Utlysningsansvarig

  08 - 473 3163

  Julia Engström

  Administrativa frågor

  08 - 473 30 12

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Internet of Material standarder RISE SWECAST 260 000 kr Pågående 2019-01093
  Standardisering för elvägssystem - En undersökning av centrala standarder för elvägars utveckling Statens väg- och transportforskningsinstitut 640 000 kr Pågående 2019-01085
  Standardiserat digitalt informationsutbyte av hållbarhetskrav och efterlevnadsdeklarationer för Agenda 2030 Bjerking AB 684 000 kr Pågående 2019-01077
  Undersökning av standardiseringsprocesser för ansvarsfull användning av beräkningsmodeller i teknik RISE Research Institutes of Sweden AB 845 000 kr Pågående 2019-01076
  Standard för optimering av ett företags bidrag till Agenda 2030. ALLIES AB 674 000 kr Pågående 2019-01070
  TRACE EMS & C: TRAnsitioning to a Circular Economy via EMS and Circularity indicators RISE Research Institutes of Sweden AB 995 416 kr Pågående 2019-01075
  Standardisering av undervattensteknik Blekinge tekniska högskola 982 420 kr Pågående 2018-04665
  Standarder för datadrivna processer i skolan Swedish Edtech Industry AB 172 200 kr Pågående 2019-01081
  Föräldrar i arbetslivet – en genomförbarhetsstudie om ett standardiserat föräldrainkluderande arbetssätt. WHYDENTIFY AB 649 000 kr Avslutat 2018-04664
  Möjliggöra tillväxt av metallpulverförsäljning, genom standardisering av flytbarhet KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 734 791 kr Pågående 2019-01087
  Statistik för sidan Diarienummer 2018-02990