Sociala upplevelsepresenter

Diarienummer 2018-01340
Koordinator MACKEN VÄXJÖ EKONOMISK FÖRENING
Bidrag från Vinnova 299 500 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Syfte och mål

Projektets mål är att utveckla ett fungerande koncept med sociala upplevelsepresenter, som blir en väg att skapa del av egen försörjning till arbetslösa utrikesfödda och samtidigt öka integrationen och delaktigheten i samhället. Dessutom vill vi peka på alternativ till "saker" som presenter, som kan bidra till en mer hållbar livsstil. Målet är att projektet längre fram ska kunna omsättas till en mer varaktig verksamhet. Därmed kan det också bli en förebild, och förverkligas även för andra organisationer och på andra platser.

Förväntade effekter och resultat

Att det sker ett ömsesidigt lärande och ett vidgande av horisonter för människor - både de som erbjuder upplevelser och de som tar del av dem. De som delar med sig av sina upplevelsepresenter - dans, konst, debatt, musik och mat - tar ett steg på vägen till ökad självständighet och får nya möjligheter till egen försörjning. Samtidigt får mottagaren av upplevelsepresenten också nya perspektiv och inblick i olika traditioner och kulturer. Insatsen bör även ge synergieffekt, som inspiration åt andra att göra liknande projekt, eller till och med skapa permanenta verksamheter i samma anda.

Planerat upplägg och genomförande

Katalogisering och kontaktskapande med de människor/grupper som kan leverera upplevelser. Genomgång av innehåll, upplägg och genomförande. Testa upplevelserna med möjliga kunder, analysera och utveckla konceptet inför skarpt läge. Analys av lokalbehov - var upplevelserna kan genomföras; hemma hos endera part, i offentlig plats, eller i gemensam lokal. Formulera ett utbud, marknadsföringsunderlag och därefter skapa ett mediabrus.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.