Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Sociala upplevelsepresenter

Diarienummer
Koordinator MACKEN VÄXJÖ EKONOMISK FÖRENING
Bidrag från Vinnova 299 500 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Viktiga resultat som projektet gav

Vårt mål var att få utgångspunkt för en organisation som kan engagera arbetslösa invandrare och skapa en grund till deras egen försörjning, detta med hjälp av ett system av upplevelser (tex mat, hantverk, kultur) och visa kompetensen hos människor. Vi har sett och förstått vilken organisation som krävs för att nå dit. Utförarna behöver mycket stöd i sin utveckling, från idé till genomförande. Med över 50 möjliga utförare listade och kontaktade, ett tjugotal testade, och sju stycken färdiga som erbjudande har vi precis den bas vi behöver för att komma vidare.

Långsiktiga effekter som förväntas

Våra förväntade effekter var att några av våra utförare skulle få en start för att bygga en grund till del av sin egen försörjning. Utfallet blev dock inte sådant. Gapet mellan vad en idag arbetslös invandrare kan leverera på egen hand, och vad "marknaden" kräver i kvalitet och leveranssäkerhet, visade sig vara större än vi trott. Många har kompetenser som efterfrågas, och som är säljbara. Men för att bli "marknadsmässig" krävs en hög grad av leveranssäkerhet, både vad gäller tid och kvalitet. Och det är här gapet mellan vilja och verklighet är allt för stort för att nå en försörjningsgrund.

Upplägg och genomförande

Vi utgick från att våra genomförare hade en större beredskap, med självgående "upplevelser". Matlagning, hantverk, kulturupplevelser - allt krävde mer tid innan de var "säljbara". Vi underskattade behovet av direkt tillgänglig tid som varje genomförare behövde; den grundläggande dokumentationen i insamling av upplevelser, genomförandeplan, marknadsföring, försäljning, kundkontakter och det slutliga genomförandet. För att uppnå vårt mål krävs mer avgränsning i varje kompetensbehov. Då kan vi också uppnå förväntade effekter med att stärka entreprenörskapet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 april 2018

Diarienummer 2018-01340

Statistik för sidan