Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Smarta urbana trafikzoner

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - CLOSER
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2019 - december 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation steg 1 initiering - 2019

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet är att utveckla verktyg för att bemöta ett antal utmaningar som har uppstått i samband med en ökad urbanisering, högt satta miljömål samt etappmål för trafiksäkerhet på väg mot Nollvisionen. Initieringsfasen av projektet har fokuserat på definiering av smarta urbana trafikzoner samt att identifiera utvecklingssteg och aktörer för fortsatt utveckling mot hållbar implementering av lösningen. Detta har genomförts utifrån ett systemperspektiv som inkluderar samtliga aktörer, från utvecklare till slutanvändare.

Långsiktiga effekter som förväntas

Konceptet smarta urbana trafikzoner har definierats, ett konsortium har etablerats, en projektidé för ett fortsatt samverkansprojekt har skapats samt utveckling av projektplan, arbetspaket och aktiviteter för det vidare arbetet har påbörjats. Effekterna sedda från arbetet som skett nu under initieringsfasen är att flertalet viktiga utmaningar kring skapandet och implementation av smarta zoner har uppdagats. Dessa har tagits i beaktning och format projektidén som ligger till grund för vidare arbete inom samverkansprojektet.

Upplägg och genomförande

Under projektets gång har en omvärldsanayls, en behovsanalys och en marknadsanalys utförts. Detta har skett genom bland annat ett antal workshops och arbetsmöten som hållts under hösten 2019 med aktörer som identifierats ha behov och nytta av smarta urbana trafikzoner. Överhörning har skapats med andra liknande projekt såsom NordicWay, GeoSum och Smarta Gator för att identifiera likheter och möjliga samarbeten framåt. Vidare har även en workshop kring jämställdhet genomförts där både projektidén, konstortiet och arbetspaketen analyserats.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 december 2019

Diarienummer 2019-01032

Statistik för sidan