Utmaningsdriven innovation – Steg 1 initiering:

Utmaningsdriven innovation steg 1 initiering - 2019

Planerad till november 2018

Vi stödjer projekt som kan lösa en samhällsutmaning genom innovationer och bred samverkan mellan till exempel industri, forskning, offentlig verksamhet och civilsamhälle. Resultaten ska tydligt bidra till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Följande uppgifter är fortfarande preliminära.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Vidareutveckling av en idé och konstellation. Genomförandetid är cirka 9 månader.

treklover2

Vem kan söka?

Konstellationer bestående av minst tre projektparter.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Max 500 000 kronor. Stödnivån är max 80 procent.

Viktiga datum

 • November 2018
  Planerad till
  November 2018
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Utmaningsdriven innovation (UDI) är programmet för projekt som genom bred samverkan vill hitta lösningar för att möta vår tids stora globala samhällsutmaningar. Det handlar bland annat om utmaningar som klimatkrisen och omställning till förnybar energi, hållbar konsumtion och produktion, men också en god hälsa för alla, minskad ojämlikhet och social utsatthet.

  Vi utgår från de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och vänder oss till er som har nyskapande lösningar med internationell lyskraft och stor potential att bidra till jämställd och hållbar utveckling.

  Finansiering i tre steg

  Inom UDI kan projekt få finansiering i tre steg: initiering, samverkansprojekt och implementering. För projekten ska kunna arbeta långsiktigt med att lösa de komplexa samhällsutmaningarna beviljar vi större summor i steg 2 och 3.

  • I Steg 1 initiering ligger fokus på att utveckla er idé om lösning, samt planera för hur den ska tas fram och komma till användning. I det första steget kan projekt söka maximalt 500 000 kronor.
  • I Steg 2 samverkansprojekt fördjupas samverkan mellan aktörerna och lösningar eller dellösningar utvecklas och testas. I det andra steget kan projekt söka maximalt 10 miljoner kronor.
  • Steg 3 implementering handlar om att testa lösningarna i verklig miljö och att implementera och sprida resultaten. I det tredje och sista steget kan projekt söka maximalt 20 miljoner kronor.

  För att få söka nästa steg krävs att projektet har fullföljt och blivit godkänt i det föregående steget. Nya projekt startar alltså i steg 1. Varje steg öppnar för ansökningar en gång på våren och en gång på hösten.

  Se filmen om Utmaningsdriven innovation

  Moa Eklund och Daniel Rencrantz berättar om erbjudandet, förklarar programmets trestegsmodell och ger exempel på projekt vi har finansierat. Allt på mindre än tre minuter.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  UDI riktar sig till organisationer från alla sektorer som vill och kan samverka för att i snabb takt utveckla innovativa lösningar på systemnivå.

  Om ert projekt har följande kännetecken vill vi gärna att ni ansöker till Utmaningsdriven innovation:

  Er lösning:

  • möter samhällsutmaningar som tydligt utgår från Agenda 2030
  • kan faktiskt bidra till att uppnå hållbarhetsmålen i Agenda 2030
  • är nyskapande och behovsdriven
  • har potential att skapa tillväxt och har internationell lyskraft.

  Er aktörskonstellation:

  • bygger på aktiv samverkan mellan olika aktörstyper (t.ex. industri, forskning, offentlig verksamhet, civilsamhälle) och innehåller alla de aktörer som behöver vara med för att ert projekt ska bli framgångsrikt, bland annat behovsägare
  • har ett projektteam (nyckelpersoner) sammansatt med hänsyn tagen till könsfördelning och till fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män.

  Ert projektarbete:

  • har en systemansats, alltså ser till helheten av de olika delar som behövs för att lösa samhällsutmaningen
  • inbegriper arbete med att identifiera och undanröja hinder för införande, spridning eller användning av den nya lösningen, med hjälp av olika typer av påverkans- och policyarbete
  • engagerar och involverar de som direkt berörs av er lösning, till exempel kunder eller användare
  • bygger på en projektplan där aktiviteterna är kopplade till önskade resultat och långsiktiga effekter för alla tre steg i finansieringen
  • arbetar på ett jämställt sätt och utformar lösningen med hänsyn tagen till ett jämställdhetsperspektiv.

  Dessa kännetecken ligger till grund för våra bedömningskriterier. På så sätt kan vi avgöra redan i ansökan till Steg 1 om projektet passar in i UDI. I utlysningstexten kan ni läsa vår krav och bedömningskriterier i sin helhet.

  Frågor?

  Har ni frågor om detta erbjudande är ni välkomna att kontakta någon av oss.