Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering

Den här satsningen stödjer konstellationer som har stor potential och förmåga att ta fram lösningar inom fyra identifierade samhällsutmaningar: framtidens hälsa och sjukvård, hållbara attraktiva städer, hållbar industriell utveckling och informationssamhället.

Planerade ansökningstillfällen

Preliminär
Planerad till november 2017

Utmaningsdriven innovation

Planerad till november 2017

Nya lösningar som kan leda till både samhällsnytta och nya affärsmöjligheter.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 26 januari 2017

Utmaningsdriven innovation: Steg 1 Initiering

Stängde 26 januari 2017

Brinner ni för att lösa samhällsutmaningar som kräver bred samverkan? Kan er lösning leda till både samhällsnytta och nya affärsmöjligheter?

Stängde 26 januari 2017

Stängd
Stängde 25 augusti 2016

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst)

Stängde 25 augusti 2016

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst)

Stängd
Stängde 28 januari 2016

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (vår)

Stängde 28 januari 2016

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (vår)

Stängd
Stängde 27 augusti 2015

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2015 (höst)

Stängde 27 augusti 2015

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2015 (höst)

Stängd
Stängde 29 januari 2015

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2015 (vår)

Stängde 29 januari 2015

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2015 (vår)

Stängd
Stängde 28 augusti 2014

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2014 (höst)

Stängde 28 augusti 2014

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2014 (höst)

Stängd
Stängde 30 januari 2014

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2014 (vår)

Stängde 30 januari 2014

Utmaningsdriven innovation – Steg 1 Initiering 2014 (vår)

Stängd
Stängde 13 februari 2013

Utmaningsdriven innovation- Steg 1 Initiering 2013

Stängde 13 februari 2013

Utmaningsdriven innovation- Steg 1 Initiering 2013

Stängd
Stängde 1 september 2011

Utmaningsdriven innovation 2011

Stängde 1 september 2011

Utmaningsdriven innovation, ansökningsomgång våren 2011