Utmaningsdriven innovation – Steg 1 initiering

I programmet Utmaningsdriven innovation (UDI) ger vi förutsättningar för aktörer som vill utforska, utveckla och genomföra nytänkande lösningar som bidrar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Steg 1 initiering fokuserar på utveckla projektidé och samverkan mellan de olika aktörerna.

Planerade ansökningstillfällen

Kommande
Öppnar om 7 dagar

Utmaningsdriven innovation steg 1

Öppnar om 7 dagar

Vi stödjer projekt som kan lösa en samhällsutmaning genom bred samverkan, och som tydligt bidrar till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Läs mer om Ut­ma­nings­dri­ven in­no­va­tion

Via länken nedan kan du läsa mer om utmaningsdriven innovation. Här har vi också samlat information som är till hjälp om du ska söka finansiering eller om du redan driver ett projekt inom satsningen.  

Projekt som finansierats inom satsningen

Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
Hållbart VA-system i Kalmar KALMAR VATTEN AB 500 000 kr Pågående 2018-03460
NanoPod som Integrationsverktyg IMCG Sweden AB 455 000 kr Pågående 2018-03459
Civilsamhälle och närsjukvård - nya samverkansformer och överenskommelser Möckelnföreningarna 341 880 kr Pågående 2018-03456
Streamateria - bionedbrytbar textil för engångsapplikationer Innovatum AB 448 000 kr Pågående 2018-03435
Förstärkt cancerrehabilitering Lunds universitet 496 000 kr Pågående 2018-03427
TermoNet ARVALLA AB 500 000 kr Pågående 2018-03375
Tystare krossning med aktiv design Ecoloop AB 369 000 kr Pågående 2018-03440
Agenda för landskapet METRIA AB 500 000 kr Pågående 2018-03392
Spetskraft 2020 BIOGAS ÖST AB 500 000 kr Pågående 2018-03384
Spacerpad - en återanvändningsbar binda Högskolan i Borås 500 000 kr Pågående 2018-03356
Wayfinder: en ´roadmap´ till hållbart företagande Wayfinder Sustainability AB 499 999 kr Pågående 2018-03454
Hitta Mig RISE Research Institutes of Sweden AB 500 000 kr Pågående 2018-03401
Utveckling och införande av rehabiliterande arbetssätt för en jämlik hälsa Örebro kommun 500 000 kr Pågående 2018-03389
GENSAM - Gemensam nationell hantering av sekvenseringsdata inom klinisk mikrobiologi FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN 499 995 kr Pågående 2018-03378
Implementera återvunnen plast i fordonskomponenter Swerea IVF AB 500 000 kr Pågående 2018-03430
Förbättrade levnadsvanor hos utsatta grupper RISE Research Institutes of Sweden AB 500 000 kr Pågående 2018-03421
Produktion av varmvatten för hygienändamål av gråvatten från badrum GRAYTEC AB 400 000 kr Pågående 2018-03409
Hållbar skolmåltid genom digitalisering RISE Research Institutes of Sweden AB 500 000 kr Pågående 2018-03402
Teknik- och naturvetenskaplig utbildning på lika villkor LINNÉUNIVERSITETET 499 000 kr Pågående 2018-03381
Innovative Agile Construction for globally improved sustainability (ACon4.0) CEMENTA AKTIEBOLAG 499 350 kr Pågående 2018-03362
ASSIST - Automatiserad Skonsam Strålbehandling, Innovation, Standardisering och Tillgängliggörande Västerbottens läns landsting 390 000 kr Pågående 2018-03353
Framtagande av beslutstödssystem för onlineanalys av tillskottsvatten RISE Research Institutes of Sweden AB 295 000 kr Pågående 2018-03352
AI och psykosocial hälsa på arbetsplatsen RISE Research Institutes of Sweden AB 500 000 kr Pågående 2018-03423
Digital plattform för beräkning av koldioxidbudgetar, simulering samt sam-skapande av klimatåtgärdspaket Uppsala universitet 490 227 kr Pågående 2018-03396
Samverkan fastgödsel, från problem till nyttigheter via rötning RISE Research Institutes of Sweden AB 491 940 kr Pågående 2018-03369
Innovativ proteinproduktion för cirkulära näringsflöden och bättre djurhälsa HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET I ÖSTERGÖTLANDS LÄN 307 000 kr Pågående 2018-03364
MinKOD; en förstudie för att förstå tonåringa/ungavuxnas med cancers behov:tekniska lösningar som kan möta dessa Karolinska Universitetssjukhuset 500 000 kr Pågående 2018-03457
Hemsjukhusvård Platsoberoende sjukhusvård med ändamålsenlig monitorering på distans Karolinska Universitetssjukhuset 500 000 kr Pågående 2018-03451
Kvalitetssäkra lärares lärande och kompetens (KVAL) RISE Research Institutes of Sweden AB 500 000 kr Pågående 2018-03442
Blodgasmätning för minskad barnadödlighet - här, globalt och bortom 2030 Uppsala universitet 500 000 kr Pågående 2018-03428
Förbättrad fertilitetsbehandling för jämlik global reproduktiv hälsa Uppsala universitet 393 800 kr Pågående 2018-03426
Teaching, Training and Transforming Assembly with Collaborative and Social Robots (T3CR) CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 500 000 kr Pågående 2018-03425
Sustainable Business Springboard Heureka Ventures (H V Group AB) 500 000 kr Pågående 2018-03411
Morgondagens spannmålskonsumtion - Innovation kring för nya produkter, tjänster och bättre hälsa i S CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 500 000 kr Pågående 2018-03360
Innovation för minskad spridning av antimikrobiell resistens i barnomsorg, djursjukvård och livsmedel RISE Research Institutes of Sweden AB 500 000 kr Pågående 2018-03433
STARK - Skattning Tidigt av fysisk förmåga för Alla och Riktat stöd ger Kunskap och minskad fallrisk senare i livet Mälardalens högskola 500 000 kr Pågående 2018-03458
Lim och färg för en fossilfri byggd miljö RISE PROCESSUM AKTIEBOLAG 500 000 kr Pågående 2018-00326
iWater - Övervakning av vattenkvalitet för framtidens smarta städer Ericsson AB 472 000 kr Pågående 2018-00308
ElectriVillage Mariestad FORSUS AB 364 000 kr Pågående 2016-00572
Koldioxidfri energilösning för asfalt LKAB MINERALS AB 500 000 kr Pågående 2018-00323
Tugga och svälj -ett koncept för ökad hälsa och välmående bland äldre Karolinska Institutet 466 200 kr Pågående 2018-00305
ELISE - Elektrisk Lufttransport i Sverige CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 495 000 kr Pågående 2018-00284
Svensk innovativ småskalig kraftvärme för underutnyttjade askrika bränslen med global tillämpning RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 500 000 kr Pågående 2018-00389
Hållbarhetsimplementering i produktinnovationsprocessen: HIP - en verktygslåda och metodik Blekinge tekniska högskola 500 000 kr Pågående 2018-00361
Implementera ett livscykelperspektiv för bergmaterialproduktion CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 500 000 kr Pågående 2018-00357
Tillfällig effekt RISE INTERACTIVE INSTITUTE AB 500 000 kr Pågående 2018-00353
Strukturer för digitaliserad informationshantering och planering i byggbranschen (DigiPlan) Linköpings universitet 500 000 kr Pågående 2018-00352
Bridge the gaps Lunds kommun 500 000 kr Pågående 2018-00351
Förbättrade globala vaccinationsstrategier för svåra infektionssjukdomar Karolinska Institutet 475 000 kr Pågående 2018-00347
Miljömässigt och ekonomiskt hållbara alternativ till hälsovådliga pläteringsprocesser, SEVSTOPP Swerea KIMAB AB 500 000 kr Pågående 2018-00346
VäxtProteinFabriken Sveriges Lantbruksuniversitet 500 000 kr Pågående 2017-01271
0% waste 100% circular textile- and apparel value chains Högskolan i Borås 408 000 kr Pågående 2018-00400
Antibakteriell svensk textilhampa för minskning av infektioner i vården RISE Research Institutes of Sweden AB 500 000 kr Pågående 2018-00311
Cirkulära vattenflöden på Malmö Sjukhusområde Region Skåne 499 530 kr Pågående 2018-00378
The New Algorithm Krecer kreditinformation AB 500 000 kr Pågående 2018-00377
Glas på trä för fasader med lågt underhåll RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 500 000 kr Pågående 2018-00368
Hållbara konstgräsplaner MALMÖ KOMMUN 500 000 kr Pågående 2018-00334
Digitalisering av administrativa processer skolan imCode Partner AB 499 300 kr Pågående 2018-00331
MemClean Hållbar membranprestanda för dricksvattenberedning och avloppsvattenrening Lunds universitet 500 000 kr Pågående 2018-00324
Ledning av komplexitet för effektiv trafikstyrning (LEKETS) STOCKHOLMSKONSULTERNA AB 499 270 kr Pågående 2018-00317
Cirkulär masshantering med uppgraderade jord- och schaktmassor SWEROCK AKTIEBOLAG 490 000 kr Pågående 2018-00298
Kriterier för kognitiv tillgänglighet av digitala gränssnitt FUNKA NU AB 447 261 kr Pågående 2018-00280
Solceller på lastbilar för miljövänliga transporter Uppsala universitet 280 000 kr Pågående 2018-03354
ElevatoRe: Lyfta återtillverkning till EEE tillverkarens strategi mot cirkulär ekonomi Linköpings universitet 500 000 kr Pågående 2018-00330
Förutsättningar för klimatneutral energilagring i fjärrvärmenät Skanska Sverige AB 452 000 kr Pågående 2018-00327
VR-filmer om dolda funktionsnedsättningar för mer inkluderande och effektivare arbetsplatser Lunds universitet 464 369 kr Pågående 2018-00321
Hållbar AI - AI Ethics and Sustainability Anna Felländer AB 480 000 kr Pågående 2018-00299
AirSense - innovativa partikelmätare för renare luft RISE Research Institutes of Sweden AB 500 000 kr Pågående 2018-00290
Automatiserat fältarbete inom jordbruket Sveriges Lantbruksuniversitet 315 000 kr Pågående 2018-03391
Spårbarhetslösning för elektriska och elektroniska produkter för ett cirkulärt system Stiftelsen Chalmers Industriteknik 500 000 kr Pågående 2018-00401
Driva förbättringar genom integration av produktmiljöinformation i affärsprocesser och beslut IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 500 000 kr Pågående 2018-00364
Fem ton grön fisk i disk AXEL JOHNSON HOLDING AKTIEBOLAG 500 000 kr Pågående 2018-00348
Utvecklad trygghet och säkerhet i offentliga miljöer Sveriges Tågoperatörer Service AB 500 000 kr Pågående 2018-00339
Digital marknadsplats för person- och godstransporter i storstad och glesbygd HEROES OF BRAND AND BUSINESS INNOVATION AB 500 000 kr Pågående 2018-00332
HÅLLBAR LANDSBYGDSUTVECKLING PÅ MIKRONIVÅ Spelplan för lokalsamhället - om konsten att gräva där man står KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 492 500 kr Pågående 2018-00383
Nationell kvalitetsmodell för jämlik omsorg Research Institutes of Sweden 480 000 kr Pågående 2018-00394
CyanoControl SWEDEN WATER RESEARCH AKTIEBOLAG 500 000 kr Pågående 2018-00415
Bionedbrytbara material för ett hållbart samhälle RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 500 000 kr Pågående 2018-00333
Elektronisk vägledning för SMF Patent- och registreringsverket 0 kr Avslutat 2014-04270
Från träd till tyg Högskolan i Borås 750 000 kr Avslutat 2011-02389
Friskare sjukhusmiljö med antibakteriella produkter Kungliga tekniska högskolan 500 000 kr Avslutat 2013-00920
Resurscentrum för Laboratoriediagnostik Karolinska institutet 749 169 kr Avslutat 2011-02618
Predict and Act Instead of React ? PAIR Future Position X 700 000 kr Avslutat 2011-02322
Testbädd inom strålbehandling med en open innovation-plattform Karolinska Universitetssjukhuset 750 000 kr Avslutat 2011-02708
Algodling hos massa- och pappersbruk för hållbar produktion av biobränsle SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 750 000 kr Avslutat 2011-02292
Konkurrenskraftig produktion av läkemedel CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 750 000 kr Avslutat 2011-02398
Textilier från trä - den ekoeffektiva kombinerade fabriken för textilfibrer och pappersmassa SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 750 000 kr Avslutat 2011-02898
Biobaserade kemikalier och material genom ökat samarbete mellan skogs- och kemiindustrin (Skogskemi) Processum Biorefinery Initiative Aktiebolag 610 000 kr Avslutat 2011-02513
Konstellation för allomstädes närvarande telekommunikationstjänster i landsbygd KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 500 000 kr Avslutat 2014-00826
Framtidens elsystem med nya isolationsmaterial ENERGIFORSK AB 500 000 kr Avslutat 2015-04382
Innovativt affärsekosystem för kooperativa intelligenta transportsystemtjänster IT-forskningsinstitutet Viktoria AB 707 500 kr Avslutat 2011-02659
OnSite-Gestaltning av miljöinformation på offentliga platser The Interactive Institute II Aktiebolag 750 000 kr Avslutat 2011-02350
EFRAIM Ekosystem för framtidens mediadistribution Acreo AB 750 000 kr Avslutat 2011-02769
Biokol som lösning och produkt i framtidens uthålliga samhälle Lunds kommun 496 000 kr Avslutat 2017-01316
Individualisering och medborgarjournalistik - en likriktning eller möjlighet till mångfald? VÄSTERBOTTENS-KURIRENS MEDIA AKTIEBOLAG 497 000 kr Avslutat 2017-01266
Smart Asset Management - SAM SWEHEAT, SWEDISH COUNCIL FOR DISTRICT HEATING EK 480 000 kr Avslutat 2017-01262
Ett strategiskt online-verktyg för konsekvensanalys och resursoptimering inom den prehospitala vården Västerbottens läns landsting 480 000 kr Avslutat 2017-01250
Cirkulär affärsinnovation för regionala möbelflöden VIKTORIA SWEDISH ICT AB 500 000 kr Avslutat 2014-00657
Extraktion av fettlösliga komponenter från biologiskt material SwePharm AB 500 000 kr Avslutat 2014-00654
Attraktiva och hållbara lösningar för odling under tak i eller nära bostaden i miljonprogramområden KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 438 000 kr Avslutat 2014-00586
Energieffektiv sönderdelning inom gruvindustrin CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 500 000 kr Avslutat 2013-00914
Stadsbruk Rosengård - odling för en hållbar stad XENOFILIA AB 500 000 kr Avslutat 2013-00888
Avfallsfri stad INNVENTIA AB 500 000 kr Avslutat 2013-00878
Future Industrial Services Management SICS SWEDISH ICT AB 500 000 kr Avslutat 2013-00874
Kollaborativ digital avvikelserapportering VIKTORIA SWEDISH ICT AB 500 000 kr Avslutat 2013-00862
Från spill till guld Swerea IVF AB 500 000 kr Avslutat 2013-00832
Attraktiv och Innovativ Miljöteknik 3B (AIM 3B) Västerås kommun 500 000 kr Avslutat 2013-00794
Innovativ komponentteknologi via pulverteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 500 000 kr Avslutat 2013-00783
Hållbart försörjningssystem för attraktiv stad MALMÖ KOMMUN 483 968 kr Avslutat 2013-00752
Skonsam strålbehandling Norrlands Universitetssjukhus 500 000 kr Avslutat 2013-00743
Helhetslösningar för vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens NHG Sweden AB 500 000 kr Avslutat 2013-00733
Framtidens mobilitet SICS, Swedish Institute of Computer Science AB 750 000 kr Avslutat 2011-02743
Urban Insikt SWECO Infrastructure AB 750 000 kr Avslutat 2011-02465
Automatiserat ärendestöd med språkintelligens Stockholms universitet 690 814 kr Avslutat 2011-02455
Smarta Lyktstolpar Ericsson AB 750 000 kr Avslutat 2011-02325
Förnyelsebara bindemedel för träskivor KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 485 000 kr Avslutat 2015-04313
ORTO - Optimerad Resurseffektiv Tillverkning av Ortoser Swerea IVF AB 500 000 kr Avslutat 2015-04311
Proaktiv cancervård Lunds universitet 500 000 kr Avslutat 2015-00413
Health Sharing Co-operative (HSC) Göteborgs Universitet 259 000 kr Avslutat 2015-00297
En snabbare och kostnadseffektivare renovering av hela miljonprogrammets fastighetsbestånd Sustainable Innovation i Sverige AB 500 000 kr Avslutat 2015-00268
Saltreduktion i livsmedel för förbättrad folkhälsa och stärkt konkurrensförmåga SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 500 000 kr Avslutat 2015-00265
Svensk innovationsplattform för textilsortering (SIPTex) IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 499 000 kr Avslutat 2015-00242
icke-infekterande urinvägskatetrar Umeå universitet 496 000 kr Avslutat 2015-00193
Skola för alla, från första dagen i det nya landet KOMPLEMENTSKOLAN SVERIGE AB 500 000 kr Avslutat 2014-04338
Smart City Marketplace KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 500 000 kr Avslutat 2014-04330
Norra Djurgårdsstadens kretsloppsmodell STOCKHOLMS KOMMUN 500 000 kr Avslutat 2014-04321
Förnyelse av urbana industriområden med energi och kretsloppsanpassade byggnadsintegrerade växtsystem SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 485 396 kr Avslutat 2014-04283
Förbättrad logistik för ett Resurseffektivt byggande STOCKHOLMS KOMMUN 500 000 kr Avslutat 2014-04281
Innovativa antimikrobiella lösningar ger konkurrenskraftiga, säkra och lagringstabila konsumentprodukter SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 500 000 kr Avslutat 2014-04264
Grönt kväve: Innovativ produktion av gödselmedel baserad på förnybar energi Sveriges Lantbruksuniversitet 439 000 kr Avslutat 2014-04212
Nya metoder att behandla och förebygga vävnad förlust och infektioner kring benförankrade implantat SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 500 000 kr Avslutat 2014-00808
Hållbara och attraktiva stationssamhällen Göteborgsregionens kommunalförbund 500 000 kr Avslutat 2014-00752
Noll Vibrationsskador Swerea IVF AB 500 000 kr Avslutat 2014-00708
MEMS-baserad energiförsörjning av sensornätverk för Industry 4.0 - Energy Supply Toolkit RISE Acreo AB 500 000 kr Avslutat 2016-03809
Minska vårdrelaterade infektioner genom innovativa rengörings- och steriliseringsprocesser och smarta material GETINGE INFECTION CONTROL AKTIEBOLAG 500 000 kr Avslutat 2016-03798
Att inkludera svensk landsbygd - Innovationer mot ett uppkopplat samhälle åt alla Luleå tekniska universitet 427 909 kr Avslutat 2016-03785
Fasa ut PFAS - POPFAS RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 500 000 kr Avslutat 2016-03776
Urban WaterTruck SÖDAHL & PARTNERS AKTIEBOLAG 499 000 kr Avslutat 2016-03773
Smartare energistyrning genom brukardriven innovation stödd av plattform för energieffektivisering FERROLOGIC AB 441 000 kr Avslutat 2016-03857
Digitala verktyg för medborgardelaktighet och medskapande RISE SICS AB 480 000 kr Avslutat 2016-03759
Framtidens smarta produktion - Hållbar tillväxt genom småskalig, industriell tillverkning SP PROCESS DEVELOPMENT AB 500 000 kr Avslutat 2016-00628
Insekter som mat och foder - det näringsrika, smakliga framtidsalternativet med litet ekologiskt fotavtryck SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 500 000 kr Avslutat 2016-00600
Utnyttjande av organiskt slam i metallindustri SWEREA MEFOS AB 400 000 kr Avslutat 2016-00515
Integrerad akvakultur-Innovativt marint produktionssystem IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 483 000 kr Avslutat 2016-00466
En fungerande måltid - innovation mot undernäring RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 482 700 kr Avslutat 2016-00442
Hälsofrämjande innovation i samverkan Malmö högskola 499 000 kr Avslutat 2016-00421
Would wood INNVENTIA AB 500 000 kr Avslutat 2015-04407
Nydanande miljösensorer för luftkvalitet för attraktiva städer IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 489 599 kr Avslutat 2015-04396
Hjärnskador orsakade av låga impulsljud mekanismer, effekter och prevention SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 454 436 kr Avslutat 2015-04346
Hållbar, smart och effektiv automation SICS, Swedish Institute of Computer Science AB 736 000 kr Avslutat 2011-02896
Innovationsdrivna sensorsystem SenSiC AB 750 000 kr Avslutat 2011-02892
Vård av KOL-patienter med kronisk respiratorisk insufficiens i hemmet SICS, Swedish Institute of Computer Science AB 750 000 kr Avslutat 2011-02875
Innovation mot infektion SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 750 000 kr Avslutat 2011-02867
Stadens energisystem - demo Göteborg Stiftelsen Chalmers Industriteknik 485 809 kr Avslutat 2011-02850
Framtidsoperatören CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 600 000 kr Avslutat 2011-02819
Hållbara attraktiva förstäder IVL Svenska Miljöinstitutet AB 750 000 kr Avslutat 2011-02807
Personcentrerad eHälsa Göteborgs Universitet 750 000 kr Avslutat 2011-02781
Individanpassad paketering av IT-baserade hälso- och sjukvårdstjänster Högskolan i Skövde 710 000 kr Avslutat 2011-02770
Kommunikation mellan tryckta sensorer och mobiltelefon för framtidens internet Acreo AB 750 000 kr Avslutat 2011-02701
Telemedicinsk distansvård mellan vårdgivare och patienthem Karolinska Universitetssjukhuset 750 000 kr Avslutat 2011-02679
Restströmmen som dold resurs INNVENTIA AB 750 000 kr Avslutat 2011-02677
Biodiversitet som verktyg i stadsutvecklingen U&W you&we Stockholm AB 750 000 kr Avslutat 2011-02654
EveryCare - Integrerat stöd för vård, omsorg och vardags-IT för åldrandeboende. Santa Anna IT Research Institute AB 750 000 kr Avslutat 2011-02572
DaDeS: Data-driven Decision Support CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 707 000 kr Avslutat 2011-02546
Viae Luleå tekniska universitet 710 600 kr Avslutat 2011-02545
Nano byggnadsmaterial - strategier för tillämpning inom känsliga offentliga miljöer CBI Betonginstitutet AB 750 000 kr Avslutat 2011-02541
Online-sensorsystem för resurseffektiv vattenhantering IMEGO Aktiebolag 750 000 kr Avslutat 2011-02535
Hemtjänst 3.0 Högskolan i Halmstad 750 000 kr Avslutat 2011-02533
SENSORER FÖR ATT NÅ VISIONEN INGA MÄNNISKOR UNDER JORD Stiftelsen Adopticum 495 000 kr Avslutat 2011-02531
Den nya svenska produktionsmodellen Swerea IVF AB 750 000 kr Avslutat 2011-02528
MODUFLEX Uppsala universitet 750 000 kr Avslutat 2011-02517
Konsumentorienterad IoT SICS, Swedish Institute of Computer Science AB 750 000 kr Avslutat 2011-02475
Intelligent energi, smarta processer, innovationer och testbäddar Region Skåne 750 000 kr Avslutat 2011-02410
Databasjournalistik Södertörns högskola 750 000 kr Avslutat 2011-02294
Patientsäkerhet med fokus på vårdrelaterade infektioner Kungliga tekniska högskolan 750 000 kr Avslutat 2011-02669
Secure Monitoring för integritetssäkrade vägtullsystem och andra ITS-tillämpningar NetPort Science Park Karlshamn AB (svb) 500 000 kr Avslutat 2014-00669
UUT - Utmanande och Underhållande Träning Lunds universitet 364 000 kr Avslutat 2014-00637
E-hälsa Dialys: Telenefrologi för att möjliggöra att hemvård blir standard för dialysvård Kungliga tekniska högskolan 500 000 kr Avslutat 2013-00940
Stora dataflöden för samhällsnytta & innovation Malmö högskola 500 000 kr Avslutat 2013-00935
Humancentrerade, enkla och snabba prototyper: Involvering och kunskapsintegration i fleraktörsprojekt. ACTION Linköpings universitet 500 000 kr Avslutat 2013-00917
Antibakteriella Textilier och Non-Woven Material SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 500 000 kr Avslutat 2013-00905
Verktyg för proaktiv trafikledning Linköpings universitet 500 000 kr Avslutat 2013-00867
Grön Nano - Innovativ vattenbehandling Luleå tekniska universitet 500 000 kr Avslutat 2013-00856
Plattformssäkerhet för kritiska infrastrukturer SICS SWEDISH ICT AB 500 000 kr Avslutat 2013-00847
Mätningar för bättre styrning Linköpings universitet 500 000 kr Avslutat 2013-00835
Innovativ grön kemikalieproduktion i stålindustrin - INGEMAR Luleå tekniska universitet 500 000 kr Avslutat 2013-00725
Avancerade lättviktslaminat från skogen (Allfor1) INNVENTIA AB 500 000 kr Avslutat 2013-00724
Hållbar hantering av plastavfall från sjukvården IVL Svenska Miljöinstitutet AB 500 000 kr Avslutat 2013-00704
Nya skummaterial av biprodukter från skog- och jordbruk SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB 500 000 kr Avslutat 2013-00703
Rena produktionssystem Swerea IVF AB 500 000 kr Avslutat 2013-00680
Visionteknik som produktionsstöd vid tillverkning av fiberkompositprodukter Compraser ekonomisk förening 500 000 kr Avslutat 2013-00674
Innovativa helhetslösningar för sim- och badanläggningar i hållbara städer CBI Betonginstitutet AB 500 000 kr Avslutat 2013-00663
Funktionell växtlighet i stadsmiljö IMCG Sweden AB 500 000 kr Avslutat 2013-00662
Konkurrenskraftig produktion av elektrifierade fordonsdrivsystem CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 651 528 kr Avslutat 2011-02568
SpaceTime-Infrastruktur för hållbara persontransporter SpaceTime Communication AB 750 000 kr Avslutat 2011-02550
Den hållbara besöks- och evenemangstaden MALMÖ KOMMUN 750 000 kr Avslutat 2011-02453
Innovativ service för tillväxt REGIONFÖRBUNDET VÄSTERBOTTENS LÄN 685 275 kr Avslutat 2011-02172
Mo-Bo Theory Into Practice AB 498 000 kr Avslutat 2017-01321
Automation för autonom terrängmobilitet (AUTO2) STIFT SKOGSBRUKETS FORSKNINGSINSTITUT, SKOGFORSK 469 701 kr Avslutat 2017-01310
Nano-Scale Precision Medicine Karolinska Institutet 500 000 kr Avslutat 2017-01282
CoSiMa - Koncept för industriell utveckling av framtidens biobaserade mjuka material CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 500 000 kr Avslutat 2017-01255
Nytt digitaliserat stöd för egenvård - med fokus på trauma och stress STRIKERSOFT AB 500 000 kr Avslutat 2017-01249
Storskalig smart destinationsladdning LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG 500 000 kr Avslutat 2015-04314
Banbrytande precision för ortopedisk implantatkirurgi SECTRA Aktiebolag 485 000 kr Avslutat 2015-04294
Stadens hållbara ljudrum Sveriges Lantbruksuniversitet 500 000 kr Avslutat 2015-00422
Kretsloppsbaserad foderproduktion- stadens restavfall blir mat via fiskfoder Findus Sverige Aktiebolag 500 000 kr Avslutat 2015-00405
Batterilös IoT Uppsala universitet 500 000 kr Avslutat 2015-00394
Robusta sorterande system för stadens organiska restprodukter JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik AB 489 000 kr Avslutat 2015-00383
Digital inkludering i det uppkopplade samhället för grupper med speciella behov SICS EAST SWEDISH ICT AB 500 000 kr Avslutat 2015-00339
Den Odlande Matbazaren - industriell närodling som utnyttjar restresurser i cirkulära flöden INVEST IN LANDSKRONA AB 500 000 kr Avslutat 2015-00323
Konkurrenskraftig produktion av träfiber-baserade kompositer Swerea SICOMP AB 500 000 kr Avslutat 2015-00321
Kvalitetssäkrad och tillgänglig rehabilitering genom internet (internetbaserad rehabilitering, IR) Danderyds sjukhus AB 500 000 kr Avslutat 2015-00312
Fler mer hållbara kunderbjudanden Swerea IVF AB 500 000 kr Avslutat 2015-00301
Fackverket 3.0 - Fler ledstänger för länkade öppna data Bobitek AB 460 000 kr Avslutat 2015-00294
Snabb utveckling av innovativa läke- och livsmedelsprodukter och processer SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 500 000 kr Avslutat 2014-04334
Bärande glas i bostadshus med volymmoduler av trä SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 500 000 kr Avslutat 2014-04322
Automation inom Högspecialistsjukvård Karolinska Universitetssjukhuset 500 000 kr Avslutat 2014-04310
DENCITY LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG 325 000 kr Avslutat 2014-04308
VRI-Proaktiv - Kliniskt IT-verktyg för att förebygga och behandla vårdrelaterade infektioner Karolinska Universitetssjukhuset 500 000 kr Avslutat 2014-04290
HybTex - Nya hybrid textilliknande material framställda av träfiber i pappersmaskin INNVENTIA AB 500 000 kr Avslutat 2014-04277
Effektiv och hållbar hantering av Legionella och andra mikrobiologiska faror i distributionssystem för vatten SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 484 000 kr Avslutat 2014-04230
Roligt, lärorikt och meningsfullt skrivande i skolan: Utveckling av digital pedagogik och skrivverktyg Invigos AB 500 000 kr Avslutat 2014-00806
Substrat för uthållig stadsvegetation (SUS) - näring, vatten och struktur Sveriges Lantbruksuniversitet 494 000 kr Avslutat 2014-00798
Småpartipackning av burkläkemedel AstraZeneca AB 357 478 kr Avslutat 2014-00791
Inomhus täckning och öppna mobila nätverk i moderna energieffektiva byggnader ACREO SWEDISH ICT AB 500 000 kr Avslutat 2014-00787
Högre last med smartare lager- Tillståndsövervakning av järnvägssystem för ökad effektivitet. Luleå tekniska universitet 397 204 kr Avslutat 2014-00780
Innovationer för avfall som resurs SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 500 000 kr Avslutat 2014-00779
DISTINCT Distribuerade mätningar av ICT-användning ACREO SWEDISH ICT AB 500 000 kr Avslutat 2014-00755
Förpackningssystem för minskat matsvinn INNVENTIA AB 500 000 kr Avslutat 2014-00750
Idome360 Division By Zero AB 500 000 kr Avslutat 2014-00729
Spinn tråden på nytt av återvunnen fiber SAIBOO AKTIEBOLAG 474 560 kr Avslutat 2016-03764
Förnyelsebara plastmaterial av vetegluten, uppskalning och upprening för att möta industrins behov KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 446 404 kr Avslutat 2016-03733
Cirkulär och hållbar användning av smörjolja RECONDOIL SWEDEN AB 450 000 kr Avslutat 2016-03728
Nyttiggörande av flygaska från avfallsförbränning IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 490 000 kr Avslutat 2016-00642
Käka syrsor, kittlar dödsskönt i kistan Örebro universitet 369 510 kr Avslutat 2016-00585
Modell för inkludering av sociala nyttor i investeringar för stadsområdesutveckling Trivector Traffic AB 500 000 kr Avslutat 2016-00560
Hållbara affärsmodellsinnovationsmetoder i ekosystem för digitalisering av svensk tillverkning Luleå tekniska universitet 500 000 kr Avslutat 2016-00491
Småskalig hantering av dagvattensediment Ecoloop AB 463 058 kr Avslutat 2016-00391
Water in a Box Mälardalens högskola 500 000 kr Avslutat 2016-00382
För framtidens arbetsmarknad: Användardriven certifiering av ungdomars mjukvarukompetens STIFTELSEN FRYSHUSET 429 000 kr Avslutat 2015-04430
Platooning Formation VIKTORIA SWEDISH ICT AB 315 000 kr Avslutat 2015-04423
De nya jobben Swerea IVF AB 500 000 kr Avslutat 2015-04392
Mitt Liv - Min Hälsa Region Skåne 500 000 kr Avslutat 2015-04353
Dagvatten som utmaning och resurs - Smarta dagvatteninnovationer för en internationell marknad MALMÖ KOMMUN 453 850 kr Avslutat 2015-04321
Övervakning med tvåvågsultraljud Swerea KIMAB AB 750 000 kr Avslutat 2011-02710
Patientmedverkan för kroniskt sjuka patienter Kungliga tekniska högskolan 750 000 kr Avslutat 2011-02660
Affärsutveckling genom informationssystem för resurser i värdekedjor och kretslopp CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 750 000 kr Avslutat 2011-02641
Säkra Hållbara Läkemedelsförpackningar INNVENTIA AB 727 000 kr Avslutat 2011-02589
Avlopp i kretslopp i storstad STOCKHOLMS KOMMUN 700 000 kr Avslutat 2011-02574
Smarta fjärrvärmenät NGENIC AB 750 000 kr Avslutat 2011-02558
NÄRFISK Ecoloop AB 582 000 kr Avslutat 2011-02557
Plattformsstrategi för svensk processautomation Luleå tekniska universitet 750 000 kr Avslutat 2011-02522
Det kunskapsbaserade äldreboendet som experimentell arena Lunds universitet 750 000 kr Avslutat 2011-02417
Framtidens vård för en åldrande befolkning - fokus på neurodegenerativa sjukdomar IMEGO Aktiebolag 750 000 kr Avslutat 2011-02395
Uppföljningsmodell Norra Djurgårdsstaden (SRS) STOCKHOLMS KOMMUN 750 000 kr Avslutat 2011-02316
Bättre hantering av ansvar, resurser och etiska dilemman i det komplexa vårdsystemet Göteborgs Universitet 750 000 kr Avslutat 2011-02277
Attraktiv region genom ett hållbart, effektivt och tryggt samhälle SAAB Aktiebolag 750 000 kr Avslutat 2011-02883
Innovativt och effektivt insamlings- och materialåtervinningssystem för plast från byggsektorn IVL Svenska Miljöinstitutet AB 750 000 kr Avslutat 2011-02788
Smarta hem Blue Institute AB 710 000 kr Avslutat 2011-02778
Mobilekonomen Transformator Design Group Aktiebolag 600 000 kr Avslutat 2011-02776
HypoCity SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 750 000 kr Avslutat 2011-02773
Grön tillväxt som drivkraft för utfasning av oönskade ämnen Glafo AB 749 000 kr Avslutat 2011-02368
Framtida lösningar till distributionssystem för dricksvatten Swerea KIMAB AB 700 000 kr Avslutat 2011-02349
Solar Energy from Building Envelopes (SEBE) WSP Sverige AB 735 000 kr Avslutat 2011-02343
Intelligent energianvändning Sustainable Innovation i Sverige AB 750 000 kr Avslutat 2011-02760
Hälso-och miljöpåverkan av additiv tillverkning och dess utmaningar för en hållbar produktion- HÄMAT Swerea KIMAB AB 500 000 kr Avslutat 2017-01256
Digitaliseringens effekt på den framtida automatiserade och hållbara sjöfarten RISE VIKTORIA AB 500 000 kr Avslutat 2017-01346
Ultrakänslig metodik för cancerdiagnos, transplantationsmonitorering och kriminalteknologi RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 500 000 kr Avslutat 2017-01297
Nationell samverkan för hållbara och konkurrenskraftiga livsmedelskedjor RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 471 000 kr Avslutat 2017-01283
DiverCity byggemenskaper för mångfald i stadsbyggandet FÖRENINGEN FÖR BYGGEMENSKAPER VERKSAMHET I SVERIGE AB 496 045 kr Avslutat 2017-01214
Anti-Bullertunnel - Stäng in trafikbullret inte människorna, och få solenergi på köpet U&W you&we Stockholm AB 500 000 kr Avslutat 2017-01033
NÄRFISK-14 Ecoloop AB 500 000 kr Avslutat 2014-00696
GreenIoT: Energieffektivt och informations-centrerat Internet-of-Things för luftmätning av utsläpp och trafik Uppsala universitet 500 000 kr Avslutat 2014-00655
Kundstyrd produktion av FSC och Fairtrade-certifierade inrednings- och möbelprodukter SENSE GROUP AB 500 000 kr Avslutat 2013-00921
Ultimate experience - enabling accessibility to nature and culture in Sweden SVENSKA RESE- OCH TURISTINDUSTRINS SERVICEAKTIEBOLAG 500 000 kr Avslutat 2013-00915
Nya vegetabiliska livsmedel med högt proteinvärde SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB 500 000 kr Avslutat 2013-00902
Lekande Lätt Västra Götalandsregionen 421 600 kr Avslutat 2013-00898
Den varma och rena staden Lunds kommun 500 000 kr Avslutat 2013-00891
Framtidens stad med syntetiska populationer SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 500 000 kr Avslutat 2013-00871
Städernas ekologiska dagvattenhantering Sveriges lantbruksuniversitet 500 000 kr Avslutat 2013-00842
Waste Intelligence ACREO SWEDISH ICT AB 500 000 kr Avslutat 2013-00831
Motivationsdriven kompletterande strokerehabilitering TESCH-ÖVERMO FORSKNINGSSTIFTELSE FÖR BÄTTRE MUSKELHÄLSA OCH AKTIVARE LIV 474 000 kr Avslutat 2013-00821
Hudallergi mot kemikalier i produkter - upptäcka, mäta och förebygga SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 500 000 kr Avslutat 2013-00812
Nästa generations testsystem för snabbare och säkrare biologisk utvärdering av kemikalier, läkemedel och material SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 500 000 kr Avslutat 2013-00807
Minimum Viable Device (MVD) Mobile Heights AB (svb) 500 000 kr Avslutat 2013-00770
QUALITY - Avancerad kvalitetssäkring av svetsade och limmade förband Swerea KIMAB AB 500 000 kr Avslutat 2013-00769
TOR - Tysta Offentliga Rum IMCG Sweden AB 500 000 kr Avslutat 2013-00759
Innovationssystem för stadens lungor Sveriges lantbruksuniversitet 500 000 kr Avslutat 2013-00756
CBIS-Cykel Bans Informations Stöd Combitech Aktiebolag 500 000 kr Avslutat 2013-00727
Tjänsteproduktion för hållbara dynamiska städer - design av samverkansplattformar i komplexa planprocesser Konstfack 500 000 kr Avslutat 2013-00686
SENDSMART-Hållbara godstransporter i stadsregioner LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG 750 000 kr Avslutat 2011-02711
Attract (Attractive and Sustainable Cities in Cold Climate) Luleå tekniska universitet 750 000 kr Avslutat 2011-02700
Demonstration av innovativa bilparkerings- och mobilitetslösningar i klimatsmarta städer TUB Trafikutredningsbyrån 650 000 kr Avslutat 2011-02493
Öppen kommunikation för smart fjärrvärme IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 500 000 kr Avslutat 2015-00472
GreenRoof Explore Visionskompaniet Arkitektur & Projekt AB 500 000 kr Avslutat 2015-00421
Smarta textilier ger hållbar arbetshälsa KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 500 000 kr Avslutat 2015-00412
Future City Flow SWEDEN WATER RESEARCH AKTIEBOLAG 500 000 kr Avslutat 2015-00403
ECOCOAL Biokol med ekologiska och sociala mervärden för globalt konkurrenskraftig industri IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 500 000 kr Avslutat 2015-00375
Mat i kretslopp STOCKHOLMS KOMMUN 500 000 kr Avslutat 2015-00369
Förbättra hälsa, forskning och affärsmöjligheter genom evidensbaserade patientcentrerade hjälpmedel Göteborgs Universitet 500 000 kr Avslutat 2015-00335
Avancerad diagnostik i onkologi en test bädd för risk prediktion av prostata cancer Lunds universitet 460 000 kr Avslutat 2015-00322
VinterCykla! Luleå tekniska universitet 500 000 kr Avslutat 2015-00313
Mobil Depå VIKTORIA SWEDISH ICT AB 500 000 kr Avslutat 2015-00266
Beslutsstöd för att förhindra mikrobiologisk förorening i dricksvatten SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 500 000 kr Avslutat 2015-00258
Future Solutions Lab OIKOSLab Future Solutions i Sverige AB 478 000 kr Avslutat 2014-04327
Verktyg och metodik för att stödja framtidens digitala lärande Doberman AB 500 000 kr Avslutat 2014-04320
Statusbedömning och förvaltning av ledningsnät SWEDEN WATER RESEARCH AKTIEBOLAG 500 000 kr Avslutat 2014-04268
Ökad delaktighet och inflytande, trygghet och säkerhet för äldre och deras anhöriga med hälsostödjande e-tjänster LINNÉUNIVERSITETET 500 000 kr Avslutat 2014-04266
Flerterm - delaktighet och inkludering i ett mångspråkigt samhälle Bani Interlingua AB 431 000 kr Avslutat 2014-04252
Förstudie för utveckling av ett vattensnålt urbant jordbrukssystem för hållbara & attraktiva städer i Sverige & Kina WSP Sverige AB 500 000 kr Avslutat 2014-00766
Kista Science City Ultra High-Speed Connectivity Testbed STIFTELSEN ELEKTRONIKCENTRUM I KISTA 500 000 kr Avslutat 2014-00753
Ökad delaktighet för personer med kognitiva och psykiska funktionsnedsättningar KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 500 000 kr Avslutat 2014-00731
RIMKOM - Rationella innovativa metoder för fogning av komposit till metall - ett LIGHTer initiativ Swerea KIMAB AB 400 000 kr Avslutat 2014-00716
Gemenskapad stad LOVELY LANDSKAP AB 479 000 kr Avslutat 2014-00699
Personal- och operationsplaneringsstöd SOWNDER AB 499 000 kr Avslutat 2016-03827
SilCoTex: Hållbart smutsavvisande textilier CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 500 000 kr Avslutat 2016-03762
The Flow HABERMANN DESIGN & DEVELOPMENT AB 500 000 kr Avslutat 2016-03746
Nya testmetoder för framtidens IoT RISE SICS AB 465 000 kr Avslutat 2016-03855
DigiDrick digitala lösningar för övervakning och styrning på vattenverk IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 500 000 kr Avslutat 2016-03806
Organisk Bioelektronik ger framtidens patient kontroll över sin egen behanding SICS EAST SWEDISH ICT AB 500 000 kr Avslutat 2016-00692
Innovation för preventiva hälsotjänster SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 500 000 kr Avslutat 2016-00674
SUCCCE - Avancerat beslutstöd för larmhantering i komplexa vårdmiljöer NORDIC INDUSTRY CONSULTING AB 474 000 kr Avslutat 2016-00663
Energiaskor - Ett hållbart konstruktionsmaterial SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 500 000 kr Avslutat 2016-00659
Realtidsuppföljning av sjöfartens svavelutsläpp - ett bidrag till industriell konkurrens på lika villkor MARINE BENCHMARK GOTHENBURG AB 500 000 kr Avslutat 2016-00566
Hållbar sanering i stadskärnor med kulturhistoriskt värde KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 461 890 kr Avslutat 2016-00545
eNursing IT-stöd för omvårdnadsteamets arbete för ökad kvalitet, patientsäkerhet och bättre vårdupplevelse CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 499 000 kr Avslutat 2016-00538
Svenska överallt: SFI med språkbad KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 500 000 kr Avslutat 2016-00508
Forest Fish framtidens fisk växer på träd SP PROCESSUM AKTIEBOLAG 500 000 kr Avslutat 2016-00468
Klimatsäkra och arbetsskapande odlingssystem i industriområden Stockholm Business Region Development AB 420 000 kr Avslutat 2016-00451
Cirkulär ekonomi - verktyg för verkställande KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 500 000 kr Avslutat 2016-00423
PVCLOOP - Hållbar PVC återvinning i Sverige Swerea IVF AB 500 000 kr Avslutat 2016-00415
Resurseffektiv användning av vattenverkslam SWEDEN WATER RESEARCH AKTIEBOLAG 500 000 kr Avslutat 2016-00414
Plastform - digital plattform för utbyte av spillmaterial RISE INTERACTIVE INSTITUTE AB 498 848 kr Avslutat 2016-03844
Den lokala cirkulära livsmedelskedjan - drivkraft för hållbar samhällsutveckling Uppsala kommun 479 920 kr Avslutat 2016-00377
Flexibel och kostnadseffektiv sensor- och aktuatorplattform för smartare energieffektiviseringar EMULSIONEN EKONOMISK FÖRENING 209 391 kr Avslutat 2015-04455
Innovation för internationella katastrofinsatser. Utveckling av hållbara produkter, tjänster och processer ACTIONAID INTERNATIONAL SWEDEN 460 000 kr Avslutat 2015-04417
Får jag lov? - Mot automatiserade bygglov Boverket 400 174 kr Avslutat 2015-04413
Förbättrad folkhälsa genom selekterade åtgärder på individ, nätverk eller stadsdelsnivå GÖTEBORGS KOMMUN 500 000 kr Avslutat 2015-04406
smart lighting INTERACTIVE INSTITUTE SWEDISH ICT AB 500 000 kr Avslutat 2015-04373
Ökad samhällsnytta och industriell konkurrenskraft med energieffektiva och emissionsfria arbetsmaskiner Statens väg- och transportforskningsinstitut 500 000 kr Avslutat 2015-04338
500k - nytt liv i villastaden KOD ARKITEKTER AB 490 000 kr Avslutat 2015-04329
Hållbart Vardagsresande Genom Dynamisk Kollektivtrafik Lunds universitet 498 000 kr Avslutat 2015-04320
Hållbar hälsa för det moderna äldrelivet Örnsköldsviks kommun 750 000 kr Avslutat 2011-02834
Resurssmarta Produkter och Tjänster genom Återtillverkning och Innovativa Affärsmodeller Linköpings universitet 750 000 kr Avslutat 2011-02833
Gender & Company Fiber Optic Valley AB 750 000 kr Avslutat 2011-02822
Morgondagens kommunala vattenhantering IVL Svenska Miljöinstitutet AB 750 000 kr Avslutat 2011-02787
Mänskliga Rättigheter (MR) - en drivkraft för utveckling av informationssamhället 3.0 Västra Götalandsregionen 623 240 kr Avslutat 2011-02665
Metoder och verktyg för implementering av cell baserade terapier i offentlig sjukvård Karolinska Universitetssjukhuset 750 000 kr Avslutat 2011-02622
Hur säkerställa rätt vård, på rätt sätt, vid rätt tillfälle för de multisjuka äldre Linköpings universitet 485 000 kr Avslutat 2011-02548
Urban Agriculture PLANTAGON INTERNATIONAL AB 750 000 kr Avslutat 2011-02474
Trådlöst sensornätverk för självständiga och aktiva äldre med ökad säkerhet och kvalitet Kungliga tekniska högskolan 733 000 kr Avslutat 2011-02450
Robust & individuell IT för gråa pantrar TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI 750 000 kr Avslutat 2011-02283
Delad energi är dubbel energi? Initiering av industriell symbios och samverkan för en hållbar stadsdelsutveckling MALMÖ KOMMUN 493 000 kr Avslutat 2014-00691
Smart Cities: Innovativa eGovernance-system för förvaltning och medborgarinflytande. SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 442 000 kr Avslutat 2014-00679
Snabbare och effektivare analysmetoder för förbättrad risk- och kvalitetshantering i livsmedelskedjan SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 500 000 kr Avslutat 2014-00656
Efterfrågestyrd produktion för hållbar livsmedelsindustri SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 500 000 kr Avslutat 2014-00653
Resurseffektiv sjukvård (RES) Kungliga tekniska högskolan 500 000 kr Avslutat 2013-00929
IntegrIT - Ett nytt verktyg för patientnära klinisk forskning Karolinska institutet 500 000 kr Avslutat 2013-00882
Elmob- helhetslösningar för elektrifierad mobilitet GÖTEBORGS KOMMUN 500 000 kr Avslutat 2013-00875
ICT-ljus - en innovator för Informationsssamhället 3.0 Lunds universitet 500 000 kr Avslutat 2013-00854
Ökat förädlingsvärde vid återvinning av material och energifraktioner från WEEE Luleå tekniska universitet 500 000 kr Avslutat 2013-00849
Digitala och fysiska lekmiljöer Kungliga tekniska högskolan 500 000 kr Avslutat 2013-00822
Framtidens hållbara boende JOHANNEBERG SCIENCE PARK AB 500 000 kr Avslutat 2013-00818
Södertörnsmodellen - Stadsutveckling i världsklass Kungliga tekniska högskolan 500 000 kr Avslutat 2013-00816
3D-printing för innovativa lösningar i svensk industri och forskning SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 500 000 kr Avslutat 2013-00777
Restvärme för biologisk försörjning av hållbara städer Sveriges lantbruksuniversitet 500 000 kr Avslutat 2013-00757
Kvalitetssäkrade systemlösningar för gröna anläggningar/tak på bärverk/bjälklag med nolltolerans mot läckage CBI Betonginstitutet AB 500 000 kr Avslutat 2013-00716
HIPPA-Hospital Intelligence för bättre patientsäkerhet Stockholms universitet 500 000 kr Avslutat 2013-00677
Utveckling av en beslutsstödsmetod för kartläggning, insatser och uppföljning av sociala risker i samverkan LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN 376 065 kr Avslutat 2013-00641
GO:SMART-Resenärscentrerad innovation för hållbara persontransporter i urbana miljöer LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG 750 000 kr Avslutat 2011-02825
MBT-MBT Mobila betalningar - Mer än Bara Transaktioner Kungliga tekniska högskolan 652 296 kr Avslutat 2011-02783
Hållbar stadsutveckling med systemlösning för gröna och gråa ytor CBI Betonginstitutet AB 750 000 kr Avslutat 2011-02771
GOTRIS- Multi-modal trafikstyrning för Hållbar Inlandssjöfart på Göta Älv. IT-forskningsinstitutet Viktoria AB 750 000 kr Avslutat 2011-02442
Ny sensorteknik inom stroke-rehabilitering - för ökad motivation och för utvärdering av intensivträning Akademiska Sjukhuset 500 000 kr Avslutat 2017-01290
Utemiljöförvaltningens sharing - samutnyttjande av resurser när städerna förtätas Sveriges Lantbruksuniversitet 500 000 kr Avslutat 2017-01267
Uricycle - Utveckling av en urinsorterande kretsloppslösning av urban växtnäring i avlopp MALMÖ KOMMUN 284 485 kr Avslutat 2017-01261
Nya bildbiomarkörer för effektivare cancerbehandling KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 500 000 kr Avslutat 2017-01247
Mat med Additiv Tillverkning för äldre RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 500 000 kr Avslutat 2017-01243
Produktion av nästa generations drivlinor i Sverige Högskolan i Skövde 487 000 kr Avslutat 2017-01237
Bioflygbränslen från skogsråvara IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 495 992 kr Avslutat 2017-01228
PLATINEA: samverkansplattform för innovation av existerande antibiotika Uppsala universitet 499 000 kr Avslutat 2017-01063
Kirurgens Perspektiv - En 3D bildplattform för kirurgisk utbildning och utveckling av robotkirurgi Region Skåne 500 000 kr Avslutat 2016-03819
Entry Hub - en nätverksdriven samverkanslösning för smartare etablering på arbetsmarknaden We Link Sweden AB 485 581 kr Avslutat 2016-03814
Utveckling och utvärdering av hälosbefrämjande arbetshandske Högskolan i Skövde 500 000 kr Avslutat 2015-04309
ANPASSAD SJUKHUSMAT - Förbättrad patienthälsa, ekonomi och miljö samt ny affärsutveckling med god näringsrik mat Aventure AB 490 000 kr Avslutat 2015-04301
CDTS (CRISS Disease Tracking System) CRISS AB 407 000 kr Avslutat 2015-04215
Personcentrerad hälso och sjukvård - digital insamling för utvärdering av vitalparametrar Lunds universitet 500 000 kr Avslutat 2015-00482
Smart water management to promote sustainable urban development in Nairobi, Kenya Ericsson AB 380 000 kr Avslutat 2015-00468
ECO Governance IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 500 000 kr Avslutat 2015-00429
Långsiktig säkerhet för uppkopplade enheter Lunds universitet 500 000 kr Avslutat 2015-00396
God innemiljö i energieffektiva byggnader IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 500 000 kr Avslutat 2015-00385
Precisa positioneringssystem för förbättrad vårdlogistik Lunds universitet 500 000 kr Avslutat 2015-00379
Nya lösningar för ökad tillgång till ekologiska vegetabiliska råvaror och produkter CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 500 000 kr Avslutat 2015-00334
Utmaningar för svensk alarmeringstjänst LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG 499 000 kr Avslutat 2015-00315
Återbruk i byggsektorn som innovativ affärsmodell IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 500 000 kr Avslutat 2015-00244
Hur kan modern teknik bidra till att minska fall och fallskador och därmed mänskligt lidande och samhällskostnader? SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 500 000 kr Avslutat 2014-04306
Innovativa former för förvaltning och utveckling av den hållbara urbana utemiljön Sveriges Lantbruksuniversitet 500 000 kr Avslutat 2014-04295
ProduktionBygg Luleå tekniska universitet 500 000 kr Avslutat 2014-04285
Kretsloppsbaserad produktion och förädling av grönsaker och fisk Findus Sverige Aktiebolag 500 000 kr Avslutat 2014-04284
Upphandling och implementering av komplexa signalsystem - arbetsprocesser och verktyg Statens väg- och transportforskningsinstitut 432 000 kr Avslutat 2014-04278
Avstressande utemiljökvaliteter i arbetsområden för ökad trivsel, samarbete och produktivitet Sveriges Lantbruksuniversitet 500 000 kr Avslutat 2014-04276
Resurseffektiv planering för konkurrenskraftiga produktionsnätverk (RePlan) Linköpings universitet 500 000 kr Avslutat 2014-04274
Via Appia - ICT, appar och smart larmhantering för ökad trafiksäkerhet, reducerade personskador och dödsfall CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 498 000 kr Avslutat 2014-04265
MedPlats - en flexibel, demokratisk innovation för platsförhandling, medborgardialog och stadsplanering INTERACTIVE INSTITUTE SWEDISH ICT AB 498 000 kr Avslutat 2014-04258
Neurogame Platform INTERACTIVE INSTITUTE SWEDISH ICT AB 476 000 kr Avslutat 2014-04253
ReCyCol: Reversibla färgningsprocesser för en hållbar textilindustri CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 500 000 kr Avslutat 2014-04245
Systemanalytiska planeringsverktyg för hållbar stadsutveckling Sveriges Lantbruksuniversitet 274 000 kr Avslutat 2014-04234
BioEpoxy: Epoxihartser med låg biologisk påverkan AKZO NOBEL INDUSTRIAL COATINGS AKTIEBOLAG 500 000 kr Avslutat 2014-04231
Hållbara lösningar för restprodukter från avfallsförbränning Chromafora AB 500 000 kr Avslutat 2014-00956
Geo Sports Analyserar idrottarens prestationer och skapar ny information för utveckling av morgondagens friskvård Future Position X 500 000 kr Avslutat 2014-00829
Sömlöst i attraktiva städer Karlstads universitet 500 000 kr Avslutat 2014-00758
Push the Line! Reliable assistive technologies to enhance independence of elderly after hospitalization LINNÉUNIVERSITETET 500 000 kr Avslutat 2014-00727
Effektiv produktion av hybridstrukturer Swerea SICOMP AB 500 000 kr Avslutat 2014-00718
Innovativ teknik för framtidens akutsjukvård Region Skåne 500 000 kr Avslutat 2014-00707
Digital plattform för nyttiggörande av patientgenererad hälsodata RISE SICS AB 463 000 kr Avslutat 2016-03800
Elastiska Hem KOD ARKITEKTER AB 482 000 kr Avslutat 2016-03787
Teknikstöd för hälsofrämjande beteendeförändringar Mälardalens högskola 500 000 kr Avslutat 2016-03757
Next Period INNVENTIA AB 500 000 kr Avslutat 2016-03753
E-Sea Power No Picnic AB 500 000 kr Avslutat 2016-03734
Utvinning av högvärdiga komponenter ur svenska naturresurser RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 500 000 kr Avslutat 2016-03707
Ökad attraktivitet och minskad trängsel genom nya lösningar för cirkulär masshantering Ecoloop AB 468 000 kr Avslutat 2016-00670
Minimalt invasiv biomarkörbaserad cancerdiagnostik och behandlingsprediktion Karolinska Institutet 498 000 kr Avslutat 2016-00595
Skriv ut dig - Mot 3D Bioprintade organ - Hud CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 500 000 kr Avslutat 2016-00516
Beslutsstödsmetod för innovativ och hållbar affärsutveckling IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 500 000 kr Avslutat 2016-00501
Stadens Kontrollrum SICS Swedish ICT Västerås AB 479 413 kr Avslutat 2016-00480
Energi- och resurseffektiv växthusteknik för konkurrens på en internationell marknad Sveriges Lantbruksuniversitet 491 450 kr Avslutat 2016-00465
Användarvänligt mobilitetssystem för städer KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 500 000 kr Avslutat 2016-00394
Kronisk kunskap Karolinska Institutet 500 000 kr Avslutat 2016-00361
Användarvänlig och optimal lagring av förnybar energi för robust energiförsörjning av småskalig industri SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 500 000 kr Avslutat 2016-00336
Digitalisering för hållbarhet i industri och offentlig sektor i Sverige SWEDISH ICT RESEARCH AB 500 000 kr Avslutat 2015-04452
Patientcentrerat beslutsstöd och forskning med big data ValueAdd Solutions Scandinavia AB 444 000 kr Avslutat 2015-04445
Väldesignade mötesplatser i miljonprogrammets offentliga rum för jobb, produktion och utveckling COOMPANION-KOOPERATIV UTVECKLING STOCKHOLMS LÄN 494 096 kr Avslutat 2015-04443
Tech Farm: framtidens yteffektiva boende REINVENT AB 500 000 kr Avslutat 2015-04442
Klimatneutral industriproduktion Biorecro Research and Development AB 498 000 kr Avslutat 2015-04420
Samskapande för inkluderande välfärdstjänster och digitalt innanförskap REGIONFÖRBUNDET VÄSTERBOTTENS LÄN 428 000 kr Avslutat 2015-04408
Hållbara evenemangsstäder RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS IDROTTSINSTITUT 500 000 kr Avslutat 2015-04335
Cyber Security for Residential Buildings in the Smart Grid ABB AB 750 000 kr Avslutat 2011-02664
Gröna Korridorer och ITS - En uppgradering av transportsystemet LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG 750 000 kr Avslutat 2011-02597
Metis - en plattform och testbädd för pre-hospital eHälsa Västra Götalandsregionen 734 000 kr Avslutat 2011-02577
Öppna sociala molntjänster Stockholms universitet 750 000 kr Avslutat 2011-02555
Säkra stadens kritiska flöden i hållbara rörsystem avseende distribution och kvalitet TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI 750 000 kr Avslutat 2011-02529
World Village of Women Sports WORLD VILLAGE OF WOMEN SPORTS AB 750 000 kr Avslutat 2011-02519
Plattform för medicinsk bildanalys SECTRA-Imtec Aktiebolag 706 000 kr Avslutat 2011-02466
BiodiverCity Den täta staden med hög biologisk mångfald MALMÖ KOMMUN 750 000 kr Avslutat 2011-02454
Informationssystem för kontinuerlig uthållig uppföljning och möjlighet till styrning av fastigheter och städer Kungliga tekniska högskolan 750 000 kr Avslutat 2011-02856
Simuleringsstöd för produktutveckling i fordons-, maskin- och processindustri Umeå universitet 598 456 kr Avslutat 2011-02848
Uthållig produktion av finkorninga produkter från bergmaterial MINBAS AB 605 000 kr Avslutat 2011-02832
Hävstång Miljonprogrammen (Tällberg Foundation/KPMG) Tällberg Foundation Service AB 750 000 kr Avslutat 2011-02772
Senast uppdaterad 30 oktober 2018 Statistik för sidan Diarienummer 2013-04315