Utmaningsdriven innovation steg 1

Med Utmaningsdriven innovation vill vi hitta lösningar som bidrar till ett eller flera av de 17 globala målen i Agenda 2030. Projekt kan fokusera på allt ifrån klimatförändringar och hälsoutmaningar till ojämlikhet och ojämnt fördelade resurser. Steg 1 Initiering fokuserar på utveckla projektidé och samverkan mellan de olika aktörerna.

Planerade ansökningstillfällen

Kommande
Öppnar om 25 dagar

Utmaningsdriven innovation steg 1

Öppnar om 25 dagar

Vi stödjer projekt som kan lösa en samhällsutmaning genom innovationer och bred samverkan mellan olika sektorer. Resultaten ska tydligt bidra till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Preliminär
Planerad till november 2018

Utmaningsdriven innovation steg 1

Planerad till november 2018

Vi stödjer projekt som kan lösa en samhällsutmaning genom innovationer och bred samverkan mellan olika sektorer. Resultaten ska tydligt bidra till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Projekt som finansierats inom satsningen

Projekttitel Koordinator Bidrag Status Diarienummer
Hållbara konstgräsplaner MALMÖ KOMMUN 500 000 kr Pågående 2018-00334
Digitalisering av administrativa processer skolan imCode Partner AB 499 300 kr Pågående 2018-00331
Ledning av komplexitet för effektiv trafikstyrning (LEKETS) STOCKHOLMSKONSULTERNA AB 499 270 kr Pågående 2018-00317
Cirkulär masshantering med uppgraderade jord- och schaktmassor SWEROCK AKTIEBOLAG 490 000 kr Pågående 2018-00298
CyanoControl SWEDEN WATER RESEARCH AKTIEBOLAG 500 000 kr Pågående 2018-00415

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 25 januari 2018

Utmaningsdriven innovation steg 1

Stängde 25 januari 2018

För projekt som vill lösa en samhällsutmaning och bidra till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Stängd
Stängde 26 januari 2017

Utmaningsdriven innovation: Steg 1 Initiering

Stängde 26 januari 2017

Brinner ni för att lösa samhällsutmaningar som kräver bred samverkan? Kan er lösning leda till både samhällsnytta och nya affärsmöjligheter?

Stängde 26 januari 2017

Stängd
Stängde 25 augusti 2016

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst)

Stängde 25 augusti 2016

Med det här erbjudandet satsar vi på nya innovativa lösningar som möter samhällsutmaningar.

Stängd
Stängde 28 januari 2016

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (vår)

Stängde 28 januari 2016

Med det här erbjudandet satsar vi på nya innovativa lösningar som möter samhällsutmaningar.

Stängd
Stängde 27 augusti 2015

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2015 (höst)

Stängde 27 augusti 2015

Med det här erbjudandet satsar vi på nya innovativa lösningar som möter samhällsutmaningar.

Stängd
Stängde 29 januari 2015

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2015 (vår)

Stängde 29 januari 2015

Med det här erbjudandet satsar vi på nya innovativa lösningar som möter samhällsutmaningar.

Stängd
Stängde 28 augusti 2014

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2014 (höst)

Stängde 28 augusti 2014

Med det här erbjudandet satsar vi på nya innovativa lösningar som möter samhällsutmaningar.

Stängd
Stängde 30 januari 2014

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2014 (vår)

Stängde 30 januari 2014

Med det här erbjudandet satsar vi på nya innovativa lösningar som möter samhällsutmaningar.

Stängd
Stängde 13 februari 2013

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2013

Stängde 13 februari 2013

Med det här erbjudandet satsar vi på nya innovativa lösningar som möter samhällsutmaningar.

Stängd
Stängde 1 september 2011

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Stängde 1 september 2011

Utmaningsdriven innovation, ansökningsomgång våren 2011

Läs mer om programmet Utmaningsdriven innovation

Satsningen arbetar utifrån förutsättningen att samhällsutmaningar driver innovation och tillväxt i Sverige.

Senast uppdaterad 28 maj 2016   |   Statistik för sidan