Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

I programmet Utmaningsdriven innovation (UDI) ger vi förutsättningar för aktörer som vill utforska, utveckla och genomföra nytänkande lösningar som bidrar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Steg 1 initiering fokuserar på utveckla projektidé och samverkan mellan de olika aktörerna.

Ingen utlysning för Utmaningsdriven innovation steg 1 - initiering

Under 2020 bedriver Vinnova ett utvecklingsarbete inom programmet Utmaningsdriven innovation. Detta innebär att vi inte kommer att öppna en utlysning för steg 1 – initiering under innevarande år.

Läs mer om Ut­ma­nings­dri­ven in­no­va­tion

Via länken nedan kan du läsa mer om utmaningsdriven innovation. Här har vi också samlat information som är till hjälp om du ska söka finansiering eller om du redan driver ett projekt inom satsningen.  

Senast uppdaterad 29 april 2020

Diarienummer 2013-04315

Statistik för sidan