Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

I programmet Utmaningsdriven innovation (UDI) ger vi förutsättningar för aktörer som vill utforska, utveckla och genomföra nytänkande lösningar som bidrar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Steg 1 initiering fokuserar på utveckla projektidé och samverkan mellan de olika aktörerna.

Steg 1 - initiering senareläggs

Vinnova har fått en minskad bidragsbudget för år 2020 och vi ser nu över prioriteringar och planering för att göra så mycket nytta som möjligt utifrån de ändrade förutsättningarna.

Vår avsikt är att öppna en utlysning för "steg 1 - initiering" under år 2020. 

Läs mer om Ut­ma­nings­dri­ven in­no­va­tion

Via länken nedan kan du läsa mer om utmaningsdriven innovation. Här har vi också samlat information som är till hjälp om du ska söka finansiering eller om du redan driver ett projekt inom satsningen.  

Senast uppdaterad 23 oktober 2019

Diarienummer 2013-04315

Statistik för sidan