Utmaningsdriven innovation – Steg 1 initiering

I programmet Utmaningsdriven innovation (UDI) ger vi förutsättningar för aktörer som vill utforska, utveckla och genomföra nytänkande lösningar som bidrar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Steg 1 initiering fokuserar på utveckla projektidé och samverkan mellan de olika aktörerna.

Planerade ansökningstillfällen

Preliminär
Planerad till november 2018

Utmaningsdriven innovation steg 1

Planerad till november 2018

Vi stödjer projekt som kan lösa en samhällsutmaning genom innovationer och bred samverkan mellan olika sektorer. Resultaten ska tydligt bidra till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Projekt som finansierats inom satsningen

Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
ElevatoRe: Lyfta återtillverkning till EEE tillverkarens strategi mot cirkulär ekonomi Linköpings universitet 500 000 kr Pågående 2018-00330
ElevatoRe: Lyfta återtillverkning till EEE tillverkarens strategi mot cirkulär ekonomi Linköpings universitet 500 000 kr Pågående 2018-00330
ElevatoRe: Lyfta återtillverkning till EEE tillverkarens strategi mot cirkulär ekonomi Linköpings universitet 500 000 kr Pågående 2018-00330
Individualisering och medborgarjournalistik - en likriktning eller möjlighet till mångfald? VÄSTERBOTTENS-KURIRENS MEDIA AKTIEBOLAG 497 000 kr Pågående 2017-01266
Individualisering och medborgarjournalistik - en likriktning eller möjlighet till mångfald? VÄSTERBOTTENS-KURIRENS MEDIA AKTIEBOLAG 497 000 kr Pågående 2017-01266
Lim och färg för en fossilfri byggd miljö RISE PROCESSUM AKTIEBOLAG 500 000 kr Pågående 2018-00326
iWater - Övervakning av vattenkvalitet för framtidens smarta städer Ericsson AB 472 000 kr Pågående 2018-00308
Tugga och svälj -ett koncept för ökad hälsa och välmående bland äldre Karolinska Institutet 466 200 kr Pågående 2018-00305
Individualisering och medborgarjournalistik - en likriktning eller möjlighet till mångfald? VÄSTERBOTTENS-KURIRENS MEDIA AKTIEBOLAG 497 000 kr Pågående 2017-01266
Koldioxidfri energilösning för asfalt LKAB MINERALS AB 500 000 kr Pågående 2018-00323
Tugga och svälj -ett koncept för ökad hälsa och välmående bland äldre Karolinska Institutet 466 200 kr Pågående 2018-00305
ELISE - Elektrisk Lufttransport i Sverige CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 495 000 kr Pågående 2018-00284
Svensk innovativ småskalig kraftvärme för underutnyttjade askrika bränslen med global tillämpning RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 500 000 kr Pågående 2018-00389
Hållbarhetsimplementering i produktinnovationsprocessen: HIP - en verktygslåda och metodik Blekinge tekniska högskola 500 000 kr Pågående 2018-00361
Implementera ett livscykelperspektiv för bergmaterialproduktion CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 500 000 kr Pågående 2018-00357
Tillfällig effekt RISE INTERACTIVE INSTITUTE AB 500 000 kr Pågående 2018-00353
Strukturer för digitaliserad informationshantering och planering i byggbranschen (DigiPlan) Linköpings universitet 500 000 kr Pågående 2018-00352
Bridge the gaps Lunds kommun 500 000 kr Pågående 2018-00351
Förbättrade globala vaccinationsstrategier för svåra infektionssjukdomar Karolinska Institutet 475 000 kr Pågående 2018-00347
Miljömässigt och ekonomiskt hållbara alternativ till hälsovådliga pläteringsprocesser, SEVSTOPP Swerea KIMAB AB 500 000 kr Pågående 2018-00346
AirSense - innovativa partikelmätare för renare luft RISE Acreo AB 500 000 kr Pågående 2018-00290
ElectriVillage Mariestad FORSUS AB 364 000 kr Pågående 2016-00572
Digitalisering av administrativa processer skolan imCode Partner AB 499 300 kr Pågående 2018-00331
Antibakteriell svensk textilhampa för minskning av infektioner i vården RISE Research Institutes of Sweden AB 500 000 kr Pågående 2018-00311
Cirkulära vattenflöden på Malmö Sjukhusområde Region Skåne 499 530 kr Pågående 2018-00378
Förbättrade globala vaccinationsstrategier för svåra infektionssjukdomar Karolinska Institutet 475 000 kr Pågående 2018-00347
Antibakteriell svensk textilhampa för minskning av infektioner i vården RISE Research Institutes of Sweden AB 500 000 kr Pågående 2018-00311
Cirkulär masshantering med uppgraderade jord- och schaktmassor SWEROCK AKTIEBOLAG 490 000 kr Pågående 2018-00298
0% waste 100% circular textile- and apparel value chains Högskolan i Borås 408 000 kr Pågående 2018-00400
Antibakteriell svensk textilhampa för minskning av infektioner i vården RISE Research Institutes of Sweden AB 500 000 kr Pågående 2018-00311
Cirkulära vattenflöden på Malmö Sjukhusområde Region Skåne 499 530 kr Pågående 2018-00378
The New Algorithm Krecer kreditinformation AB 500 000 kr Pågående 2018-00377
Glas på trä för fasader med lågt underhåll RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 500 000 kr Pågående 2018-00368
Hållbara konstgräsplaner MALMÖ KOMMUN 500 000 kr Pågående 2018-00334
Digitalisering av administrativa processer skolan imCode Partner AB 499 300 kr Pågående 2018-00331
MemClean Hållbar membranprestanda för dricksvattenberedning och avloppsvattenrening Lunds universitet 500 000 kr Pågående 2018-00324
Ledning av komplexitet för effektiv trafikstyrning (LEKETS) STOCKHOLMSKONSULTERNA AB 499 270 kr Pågående 2018-00317
Cirkulär masshantering med uppgraderade jord- och schaktmassor SWEROCK AKTIEBOLAG 490 000 kr Pågående 2018-00298
Kriterier för kognitiv tillgänglighet av digitala gränssnitt FUNKA NU AB 447 261 kr Pågående 2018-00280
Från träd till tyg Högskolan i Borås 750 000 kr Avslutat 2011-02389
Elektronisk vägledning för SMF Patent- och registreringsverket 0 kr Avslutat 2014-04270
Testbädd inom strålbehandling med en open innovation-plattform Karolinska Universitetssjukhuset 750 000 kr Avslutat 2011-02708
Algodling hos massa- och pappersbruk för hållbar produktion av biobränsle SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 750 000 kr Avslutat 2011-02292
Resurscentrum för Laboratoriediagnostik Karolinska institutet 749 169 kr Avslutat 2011-02618
Predict and Act Instead of React ? PAIR Future Position X 700 000 kr Avslutat 2011-02322
Friskare sjukhusmiljö med antibakteriella produkter Kungliga tekniska högskolan 500 000 kr Avslutat 2013-00920
Konkurrenskraftig produktion av läkemedel CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 750 000 kr Avslutat 2011-02398
Textilier från trä - den ekoeffektiva kombinerade fabriken för textilfibrer och pappersmassa SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 750 000 kr Avslutat 2011-02898
Biobaserade kemikalier och material genom ökat samarbete mellan skogs- och kemiindustrin (Skogskemi) Processum Biorefinery Initiative Aktiebolag 610 000 kr Avslutat 2011-02513
Konstellation för allomstädes närvarande telekommunikationstjänster i landsbygd KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 500 000 kr Avslutat 2014-00826
Framtidens elsystem med nya isolationsmaterial ENERGIFORSK AB 500 000 kr Avslutat 2015-04382
Innovativt affärsekosystem för kooperativa intelligenta transportsystemtjänster IT-forskningsinstitutet Viktoria AB 707 500 kr Avslutat 2011-02659
Biokol som lösning och produkt i framtidens uthålliga samhälle Lunds kommun 496 000 kr Avslutat 2017-01316
Smart Asset Management - SAM SWEHEAT, SWEDISH COUNCIL FOR DISTRICT HEATING EK 480 000 kr Avslutat 2017-01262
Ett strategiskt online-verktyg för konsekvensanalys och resursoptimering inom den prehospitala vården Västerbottens läns landsting 480 000 kr Avslutat 2017-01250
Hållbar, smart och effektiv automation SICS, Swedish Institute of Computer Science AB 736 000 kr Avslutat 2011-02896
Innovationsdrivna sensorsystem SenSiC AB 750 000 kr Avslutat 2011-02892
Vård av KOL-patienter med kronisk respiratorisk insufficiens i hemmet SICS, Swedish Institute of Computer Science AB 750 000 kr Avslutat 2011-02875
Innovation mot infektion SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 750 000 kr Avslutat 2011-02867
Stadens energisystem - demo Göteborg Stiftelsen Chalmers Industriteknik 485 809 kr Avslutat 2011-02850
Framtidsoperatören CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 600 000 kr Avslutat 2011-02819
Hållbara attraktiva förstäder IVL Svenska Miljöinstitutet AB 750 000 kr Avslutat 2011-02807
Personcentrerad eHälsa Göteborgs Universitet 750 000 kr Avslutat 2011-02781
Individanpassad paketering av IT-baserade hälso- och sjukvårdstjänster Högskolan i Skövde 710 000 kr Avslutat 2011-02770
EFRAIM Ekosystem för framtidens mediadistribution Acreo AB 750 000 kr Avslutat 2011-02769
Kommunikation mellan tryckta sensorer och mobiltelefon för framtidens internet Acreo AB 750 000 kr Avslutat 2011-02701
Telemedicinsk distansvård mellan vårdgivare och patienthem Karolinska Universitetssjukhuset 750 000 kr Avslutat 2011-02679
Restströmmen som dold resurs INNVENTIA AB 750 000 kr Avslutat 2011-02677
Patientsäkerhet med fokus på vårdrelaterade infektioner Kungliga tekniska högskolan 750 000 kr Avslutat 2011-02669
Biodiversitet som verktyg i stadsutvecklingen U&W you&we Stockholm AB 750 000 kr Avslutat 2011-02654
EveryCare - Integrerat stöd för vård, omsorg och vardags-IT för åldrandeboende. Santa Anna IT Research Institute AB 750 000 kr Avslutat 2011-02572
DaDeS: Data-driven Decision Support CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 707 000 kr Avslutat 2011-02546
Viae Luleå tekniska universitet 710 600 kr Avslutat 2011-02545
Nano byggnadsmaterial - strategier för tillämpning inom känsliga offentliga miljöer CBI Betonginstitutet AB 750 000 kr Avslutat 2011-02541
Online-sensorsystem för resurseffektiv vattenhantering IMEGO Aktiebolag 750 000 kr Avslutat 2011-02535
Hemtjänst 3.0 Högskolan i Halmstad 750 000 kr Avslutat 2011-02533
SENSORER FÖR ATT NÅ VISIONEN INGA MÄNNISKOR UNDER JORD Stiftelsen Adopticum 495 000 kr Avslutat 2011-02531
Den nya svenska produktionsmodellen Swerea IVF AB 750 000 kr Avslutat 2011-02528
MODUFLEX Uppsala universitet 750 000 kr Avslutat 2011-02517
Konsumentorienterad IoT SICS, Swedish Institute of Computer Science AB 750 000 kr Avslutat 2011-02475
Intelligent energi, smarta processer, innovationer och testbäddar Region Skåne 750 000 kr Avslutat 2011-02410
OnSite-Gestaltning av miljöinformation på offentliga platser The Interactive Institute II Aktiebolag 750 000 kr Avslutat 2011-02350
Databasjournalistik Södertörns högskola 750 000 kr Avslutat 2011-02294
MEMS-baserad energiförsörjning av sensornätverk för Industry 4.0 - Energy Supply Toolkit RISE Acreo AB 500 000 kr Avslutat 2016-03809
Minska vårdrelaterade infektioner genom innovativa rengörings- och steriliseringsprocesser och smarta material GETINGE INFECTION CONTROL AKTIEBOLAG 500 000 kr Avslutat 2016-03798
Att inkludera svensk landsbygd - Innovationer mot ett uppkopplat samhälle åt alla Luleå tekniska universitet 427 909 kr Avslutat 2016-03785
Fasa ut PFAS - POPFAS RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 500 000 kr Avslutat 2016-03776
Urban WaterTruck SÖDAHL & PARTNERS AKTIEBOLAG 499 000 kr Avslutat 2016-03773
Smartare energistyrning genom brukardriven innovation stödd av plattform för energieffektivisering FERROLOGIC AB 441 000 kr Avslutat 2016-03857
Digitala verktyg för medborgardelaktighet och medskapande RISE SICS AB 480 000 kr Avslutat 2016-03759
Från spill till guld Swerea IVF AB 500 000 kr Avslutat 2013-00832
Attraktiv och Innovativ Miljöteknik 3B (AIM 3B) Västerås kommun 500 000 kr Avslutat 2013-00794
Innovativ komponentteknologi via pulverteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 500 000 kr Avslutat 2013-00783
Hållbart försörjningssystem för attraktiv stad MALMÖ KOMMUN 483 968 kr Avslutat 2013-00752
Skonsam strålbehandling Norrlands Universitetssjukhus 500 000 kr Avslutat 2013-00743
Helhetslösningar för vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens NHG Sweden AB 500 000 kr Avslutat 2013-00733
Framtidens mobilitet SICS, Swedish Institute of Computer Science AB 750 000 kr Avslutat 2011-02743
Urban Insikt SWECO Infrastructure AB 750 000 kr Avslutat 2011-02465
Automatiserat ärendestöd med språkintelligens Stockholms universitet 690 814 kr Avslutat 2011-02455
Smarta Lyktstolpar Ericsson AB 750 000 kr Avslutat 2011-02325
Health Sharing Co-operative (HSC) Göteborgs Universitet 259 000 kr Avslutat 2015-00297
En snabbare och kostnadseffektivare renovering av hela miljonprogrammets fastighetsbestånd Sustainable Innovation i Sverige AB 500 000 kr Avslutat 2015-00268
Saltreduktion i livsmedel för förbättrad folkhälsa och stärkt konkurrensförmåga SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 500 000 kr Avslutat 2015-00265
Svensk innovationsplattform för textilsortering (SIPTex) IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 499 000 kr Avslutat 2015-00242
icke-infekterande urinvägskatetrar Umeå universitet 496 000 kr Avslutat 2015-00193
Skola för alla, från första dagen i det nya landet KOMPLEMENTSKOLAN SVERIGE AB 500 000 kr Avslutat 2014-04338
Smart City Marketplace KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 500 000 kr Avslutat 2014-04330
Norra Djurgårdsstadens kretsloppsmodell STOCKHOLMS KOMMUN 500 000 kr Avslutat 2014-04321
Förnyelse av urbana industriområden med energi och kretsloppsanpassade byggnadsintegrerade växtsystem SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 485 396 kr Avslutat 2014-04283
Förbättrad logistik för ett Resurseffektivt byggande STOCKHOLMS KOMMUN 500 000 kr Avslutat 2014-04281
Innovativa antimikrobiella lösningar ger konkurrenskraftiga, säkra och lagringstabila konsumentprodukter SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 500 000 kr Avslutat 2014-04264
Grönt kväve: Innovativ produktion av gödselmedel baserad på förnybar energi Sveriges Lantbruksuniversitet 439 000 kr Avslutat 2014-04212
Nya metoder att behandla och förebygga vävnad förlust och infektioner kring benförankrade implantat SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 500 000 kr Avslutat 2014-00808
Hållbara och attraktiva stationssamhällen Göteborgsregionens kommunalförbund 500 000 kr Avslutat 2014-00752
Noll Vibrationsskador Swerea IVF AB 500 000 kr Avslutat 2014-00708
Cirkulär affärsinnovation för regionala möbelflöden VIKTORIA SWEDISH ICT AB 500 000 kr Avslutat 2014-00657
Extraktion av fettlösliga komponenter från biologiskt material SwePharm AB 500 000 kr Avslutat 2014-00654
Attraktiva och hållbara lösningar för odling under tak i eller nära bostaden i miljonprogramområden KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 438 000 kr Avslutat 2014-00586
Energieffektiv sönderdelning inom gruvindustrin CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 500 000 kr Avslutat 2013-00914
Stadsbruk Rosengård - odling för en hållbar stad XENOFILIA AB 500 000 kr Avslutat 2013-00888
Avfallsfri stad INNVENTIA AB 500 000 kr Avslutat 2013-00878
Future Industrial Services Management SICS SWEDISH ICT AB 500 000 kr Avslutat 2013-00874
Kollaborativ digital avvikelserapportering VIKTORIA SWEDISH ICT AB 500 000 kr Avslutat 2013-00862
Hälsofrämjande innovation i samverkan Malmö högskola 499 000 kr Avslutat 2016-00421
Would wood INNVENTIA AB 500 000 kr Avslutat 2015-04407
Nydanande miljösensorer för luftkvalitet för attraktiva städer IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 489 599 kr Avslutat 2015-04396
Hjärnskador orsakade av låga impulsljud mekanismer, effekter och prevention SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 454 436 kr Avslutat 2015-04346
Förnyelsebara bindemedel för träskivor KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 485 000 kr Avslutat 2015-04313
ORTO - Optimerad Resurseffektiv Tillverkning av Ortoser Swerea IVF AB 500 000 kr Avslutat 2015-04311
Proaktiv cancervård Lunds universitet 500 000 kr Avslutat 2015-00413
Framtidens smarta produktion - Hållbar tillväxt genom småskalig, industriell tillverkning SP PROCESS DEVELOPMENT AB 500 000 kr Avslutat 2016-00628
Insekter som mat och foder - det näringsrika, smakliga framtidsalternativet med litet ekologiskt fotavtryck SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 500 000 kr Avslutat 2016-00600
Utnyttjande av organiskt slam i metallindustri SWEREA MEFOS AB 400 000 kr Avslutat 2016-00515
Integrerad akvakultur-Innovativt marint produktionssystem IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 483 000 kr Avslutat 2016-00466
En fungerande måltid - innovation mot undernäring RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 482 700 kr Avslutat 2016-00442
Attraktiv region genom ett hållbart, effektivt och tryggt samhälle SAAB Aktiebolag 750 000 kr Avslutat 2011-02883
Innovativt och effektivt insamlings- och materialåtervinningssystem för plast från byggsektorn IVL Svenska Miljöinstitutet AB 750 000 kr Avslutat 2011-02788
Smarta hem Blue Institute AB 710 000 kr Avslutat 2011-02778
Mobilekonomen Transformator Design Group Aktiebolag 600 000 kr Avslutat 2011-02776
HypoCity SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 750 000 kr Avslutat 2011-02773
Övervakning med tvåvågsultraljud Swerea KIMAB AB 750 000 kr Avslutat 2011-02710
Patientmedverkan för kroniskt sjuka patienter Kungliga tekniska högskolan 750 000 kr Avslutat 2011-02660
Affärsutveckling genom informationssystem för resurser i värdekedjor och kretslopp CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 750 000 kr Avslutat 2011-02641
Säkra Hållbara Läkemedelsförpackningar INNVENTIA AB 727 000 kr Avslutat 2011-02589
Avlopp i kretslopp i storstad STOCKHOLMS KOMMUN 700 000 kr Avslutat 2011-02574
Smarta fjärrvärmenät NGENIC AB 750 000 kr Avslutat 2011-02558
NÄRFISK Ecoloop AB 582 000 kr Avslutat 2011-02557
Konkurrenskraftig produktion av elektrifierade fordonsdrivsystem CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 651 528 kr Avslutat 2011-02568
SpaceTime-Infrastruktur för hållbara persontransporter SpaceTime Communication AB 750 000 kr Avslutat 2011-02550
Den hållbara besöks- och evenemangstaden MALMÖ KOMMUN 750 000 kr Avslutat 2011-02453
Innovativ service för tillväxt REGIONFÖRBUNDET VÄSTERBOTTENS LÄN 685 275 kr Avslutat 2011-02172
Plattformssäkerhet för kritiska infrastrukturer SICS SWEDISH ICT AB 500 000 kr Avslutat 2013-00847
Mätningar för bättre styrning Linköpings universitet 500 000 kr Avslutat 2013-00835
Innovativ grön kemikalieproduktion i stålindustrin - INGEMAR Luleå tekniska universitet 500 000 kr Avslutat 2013-00725
Avancerade lättviktslaminat från skogen (Allfor1) INNVENTIA AB 500 000 kr Avslutat 2013-00724
Hållbar hantering av plastavfall från sjukvården IVL Svenska Miljöinstitutet AB 500 000 kr Avslutat 2013-00704
Nya skummaterial av biprodukter från skog- och jordbruk SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB 500 000 kr Avslutat 2013-00703
Rena produktionssystem Swerea IVF AB 500 000 kr Avslutat 2013-00680
Visionteknik som produktionsstöd vid tillverkning av fiberkompositprodukter Compraser ekonomisk förening 500 000 kr Avslutat 2013-00674
Innovativa helhetslösningar för sim- och badanläggningar i hållbara städer CBI Betonginstitutet AB 500 000 kr Avslutat 2013-00663
Funktionell växtlighet i stadsmiljö IMCG Sweden AB 500 000 kr Avslutat 2013-00662
Plattformsstrategi för svensk processautomation Luleå tekniska universitet 750 000 kr Avslutat 2011-02522
Det kunskapsbaserade äldreboendet som experimentell arena Lunds universitet 750 000 kr Avslutat 2011-02417
Framtidens vård för en åldrande befolkning - fokus på neurodegenerativa sjukdomar IMEGO Aktiebolag 750 000 kr Avslutat 2011-02395
Uppföljningsmodell Norra Djurgårdsstaden (SRS) STOCKHOLMS KOMMUN 750 000 kr Avslutat 2011-02316
Bättre hantering av ansvar, resurser och etiska dilemman i det komplexa vårdsystemet Göteborgs Universitet 750 000 kr Avslutat 2011-02277
Nyttiggörande av flygaska från avfallsförbränning IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 490 000 kr Avslutat 2016-00642
Käka syrsor, kittlar dödsskönt i kistan Örebro universitet 369 510 kr Avslutat 2016-00585
Modell för inkludering av sociala nyttor i investeringar för stadsområdesutveckling Trivector Traffic AB 500 000 kr Avslutat 2016-00560
Hållbara affärsmodellsinnovationsmetoder i ekosystem för digitalisering av svensk tillverkning Luleå tekniska universitet 500 000 kr Avslutat 2016-00491
Småskalig hantering av dagvattensediment Ecoloop AB 463 058 kr Avslutat 2016-00391
Water in a Box Mälardalens högskola 500 000 kr Avslutat 2016-00382
För framtidens arbetsmarknad: Användardriven certifiering av ungdomars mjukvarukompetens STIFTELSEN FRYSHUSET 429 000 kr Avslutat 2015-04430
Platooning Formation VIKTORIA SWEDISH ICT AB 315 000 kr Avslutat 2015-04423
De nya jobben Swerea IVF AB 500 000 kr Avslutat 2015-04392
Mitt Liv - Min Hälsa Region Skåne 500 000 kr Avslutat 2015-04353
Dagvatten som utmaning och resurs - Smarta dagvatteninnovationer för en internationell marknad MALMÖ KOMMUN 453 850 kr Avslutat 2015-04321
Storskalig smart destinationsladdning LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG 500 000 kr Avslutat 2015-04314
Banbrytande precision för ortopedisk implantatkirurgi SECTRA Aktiebolag 485 000 kr Avslutat 2015-04294
Stadens hållbara ljudrum Sveriges Lantbruksuniversitet 500 000 kr Avslutat 2015-00422
Kretsloppsbaserad foderproduktion- stadens restavfall blir mat via fiskfoder Findus Sverige Aktiebolag 500 000 kr Avslutat 2015-00405
Batterilös IoT Uppsala universitet 500 000 kr Avslutat 2015-00394
Robusta sorterande system för stadens organiska restprodukter JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik AB 489 000 kr Avslutat 2015-00383
Digital inkludering i det uppkopplade samhället för grupper med speciella behov SICS EAST SWEDISH ICT AB 500 000 kr Avslutat 2015-00339
Den Odlande Matbazaren - industriell närodling som utnyttjar restresurser i cirkulära flöden INVEST IN LANDSKRONA AB 500 000 kr Avslutat 2015-00323
Konkurrenskraftig produktion av träfiber-baserade kompositer Swerea SICOMP AB 500 000 kr Avslutat 2015-00321
Kvalitetssäkrad och tillgänglig rehabilitering genom internet (internetbaserad rehabilitering, IR) Danderyds sjukhus AB 500 000 kr Avslutat 2015-00312
VRI-Proaktiv - Kliniskt IT-verktyg för att förebygga och behandla vårdrelaterade infektioner Karolinska Universitetssjukhuset 500 000 kr Avslutat 2014-04290
HybTex - Nya hybrid textilliknande material framställda av träfiber i pappersmaskin INNVENTIA AB 500 000 kr Avslutat 2014-04277
Effektiv och hållbar hantering av Legionella och andra mikrobiologiska faror i distributionssystem för vatten SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 484 000 kr Avslutat 2014-04230
Roligt, lärorikt och meningsfullt skrivande i skolan: Utveckling av digital pedagogik och skrivverktyg Invigos AB 500 000 kr Avslutat 2014-00806
Substrat för uthållig stadsvegetation (SUS) - näring, vatten och struktur Sveriges Lantbruksuniversitet 494 000 kr Avslutat 2014-00798
Småpartipackning av burkläkemedel AstraZeneca AB 357 478 kr Avslutat 2014-00791
Inomhus täckning och öppna mobila nätverk i moderna energieffektiva byggnader ACREO SWEDISH ICT AB 500 000 kr Avslutat 2014-00787
Högre last med smartare lager- Tillståndsövervakning av järnvägssystem för ökad effektivitet. Luleå tekniska universitet 397 204 kr Avslutat 2014-00780
Innovationer för avfall som resurs SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 500 000 kr Avslutat 2014-00779
DISTINCT Distribuerade mätningar av ICT-användning ACREO SWEDISH ICT AB 500 000 kr Avslutat 2014-00755
Förpackningssystem för minskat matsvinn INNVENTIA AB 500 000 kr Avslutat 2014-00750
Idome360 Division By Zero AB 500 000 kr Avslutat 2014-00729
Secure Monitoring för integritetssäkrade vägtullsystem och andra ITS-tillämpningar NetPort Science Park Karlshamn AB (svb) 500 000 kr Avslutat 2014-00669

Läs mer om programmet Utmaningsdriven innovation

<p>Satsningen arbetar utifrån förutsättningen att samhällsutmaningar driver innovation och tillväxt i Sverige.</p>
Senast uppdaterad 13 september 2018 Statistik för sidan Diarienummer 2013-04315