Utmaningsdriven innovation steg 1

Med Utmaningsdriven innovation vill vi hitta lösningar som bidrar till ett eller flera av de 17 globala målen i Agenda 2030. Projekt kan fokusera på allt ifrån klimatförändringar och hälsoutmaningar till ojämlikhet och ojämnt fördelade resurser. Steg 1 Initiering fokuserar på utveckla projektidé och samverkan mellan de olika aktörerna.

Öppna ansökningstillfällen

8 dagar kvar
Stänger om 8 dagar

Utmaningsdriven innovation steg 1

Stänger om 8 dagar

Vi stödjer projekt som kan lösa en samhällsutmaning genom innovationer och bred samverkan mellan olika sektorer. Resultaten ska tydligt bidra till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Planerade ansökningstillfällen

Preliminär
Planerad till april 2018

Utmaningsdriven innovation steg 1

Planerad till april 2018

Vi stödjer projekt som kan lösa en samhällsutmaning genom innovationer och bred samverkan mellan olika sektorer. Resultaten ska tydligt bidra till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Preliminär
Planerad till november 2018

Utmaningsdriven innovation steg 1

Planerad till november 2018

Vi stödjer projekt som kan lösa en samhällsutmaning genom innovationer och bred samverkan mellan olika sektorer. Resultaten ska tydligt bidra till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Projekt som finansierats inom satsningen

Projekttitel Koordinator Bidrag Status Diarienummer
Från träd till tyg Textilhögskolan 750 000 kr Avslutat 2011-02389
Elektronisk vägledning för SMF PRV Stockholm 0 kr Avslutat 2014-04270
Testbädd inom strålbehandling med en open innovation-plattform Stockholm onkologi, Radiumhemmet 750 000 kr Avslutat 2011-02708
Algodling hos massa- och pappersbruk för hållbar produktion av biobränsle Kemi och materialteknik 750 000 kr Avslutat 2011-02292
Friskare sjukhusmiljö med antibakteriella produkter Institutionen för fiber- och polymerteknologi 500 000 kr Avslutat 2013-00920
Visa alla projekt

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 26 januari 2017

Utmaningsdriven innovation: Steg 1 Initiering

Stängde 26 januari 2017

Brinner ni för att lösa samhällsutmaningar som kräver bred samverkan? Kan er lösning leda till både samhällsnytta och nya affärsmöjligheter?

Stängde 26 januari 2017

Stängd
Stängde 25 augusti 2016

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst)

Stängde 25 augusti 2016

Med det här erbjudandet satsar vi på nya innovativa lösningar som möter samhällsutmaningar.

Stängd
Stängde 28 januari 2016

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (vår)

Stängde 28 januari 2016

Med det här erbjudandet satsar vi på nya innovativa lösningar som möter samhällsutmaningar.

Stängd
Stängde 27 augusti 2015

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2015 (höst)

Stängde 27 augusti 2015

Med det här erbjudandet satsar vi på nya innovativa lösningar som möter samhällsutmaningar.

Stängd
Stängde 29 januari 2015

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2015 (vår)

Stängde 29 januari 2015

Med det här erbjudandet satsar vi på nya innovativa lösningar som möter samhällsutmaningar.

Stängd
Stängde 28 augusti 2014

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2014 (höst)

Stängde 28 augusti 2014

Med det här erbjudandet satsar vi på nya innovativa lösningar som möter samhällsutmaningar.

Stängd
Stängde 30 januari 2014

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2014 (vår)

Stängde 30 januari 2014

Med det här erbjudandet satsar vi på nya innovativa lösningar som möter samhällsutmaningar.

Stängd
Stängde 13 februari 2013

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2013

Stängde 13 februari 2013

Med det här erbjudandet satsar vi på nya innovativa lösningar som möter samhällsutmaningar.

Stängd
Stängde 1 september 2011

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Stängde 1 september 2011

Utmaningsdriven innovation, ansökningsomgång våren 2011

Läs mer om programmet Utmaningsdriven innovation

Satsningen arbetar utifrån förutsättningen att samhällsutmaningar driver innovation och tillväxt i Sverige.