Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

I programmet Utmaningsdriven innovation (UDI) ger vi förutsättningar för aktörer som vill utforska, utveckla och genomföra nytänkande lösningar som bidrar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Steg 1 initiering fokuserar på utveckla projektidé och samverkan mellan de olika aktörerna.

Planerade ansökningstillfällen

Preliminär
Planerad till november 2019

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2020 (vår)

Planerad till november 2019

Innovation och samverkan är viktigare än någonsin och nödvändigt för att uppnå ett hållbart samhälle. Därför finansierar vi i Utmaningsdriven innovation (UDI) samverkansprojekt som långsiktigt arbetar med att lösa samhällsutmaningar för att bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Preliminär
Planerad till maj 2020

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2020 (höst)

Planerad till maj 2020

Innovation och samverkan är viktigare än någonsin och nödvändigt för att uppnå ett hållbart samhälle. Därför finansierar vi i Utmaningsdriven innovation (UDI) samverkansprojekt som långsiktigt arbetar med att lösa samhällsutmaningar för att bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Läs mer om Ut­ma­nings­dri­ven in­no­va­tion

Via länken nedan kan du läsa mer om utmaningsdriven innovation. Här har vi också samlat information som är till hjälp om du ska söka finansiering eller om du redan driver ett projekt inom satsningen.  

Senast uppdaterad 2 september 2019 Statistik för sidan Diarienummer 2013-04315