Rover MT

Diarienummer 2018-01703
Koordinator PITCHUP AB
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Framtidens drönare
Ansökningsomgång Drönare för individer och samhälle

Syfte och mål

Projektets syfte är att utifrån Skandinaviska förhållanden ta fram ta fram framtidens drönare i form av en fullt fungerande prototyp speciellt utvecklad för linje-­avsökning av järnvägar och järnvägsräls. Den färdiga drönaren ligger till grund för utvecklingen av en helt ny beredskapstjänst och effektiviserade underhållsrutiner speciellt utvecklade för att passa trafikverkets behov. Målsättningen är att i betydande utsträckning förkorta tiden, kostnaden och konsekvenserna av störningar i tågtrafiken för både den enskilda individen och samhället.

Förväntade effekter och resultat

Vid projektets slut kommer vi att ha en fullt fungerande miljövänlig prototyp som kan testat i verkliga förhållanden. Drönaren kommer vara den första Svensktillverkade drönaren framtagen för Skandinaviskt klimat, med ”State of the art” teknik för att på ett säkert och kostnadseffektivt sätt effektivt lokalisera problem som hindrar tågtrafiken att komma fram, utföra besiktningsarbeten som medför att åtgärder snabbare kan sättas in på rätt sätt och rätt plats. Lösningen är 100% miljövänlig, helt utan utsläpp av miljöfarliga ämnen eller risker för människa eller djur.

Planerat upplägg och genomförande

1 : Rover MT specifications 2 : CAD Aircraft 3 : Powerbox 4 : Aircraft System Setup 5 : System Compatibility Check 6 : Production Plan & Supply Chain Management 7 : Prototype production 8 : Prototype Complete Testing

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.