Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Rover MT

Diarienummer
Koordinator PITCHUP AB
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Framtidens drönare
Ansökningsomgång Drönare för individer och samhälle

Syfte och mål

Att utveckla världens första drönare för Skandinaviska förhållande speciellt framtagen för att minska Sveriges allt större problem med störningar inom järnvägstrafiken. Målet har varit att genom innovativ teknik-utveckling och problemlösning förebygga och avsevärt minska tiden antalet störningar inom Sveriges järnvägstrafik och därmed minska den negativa påverkan för både den enskilde medborgaren och samhället i stort. Vi har uppnått 75% av vårt avsatta mål.

Resultat och förväntade effekter

Vid ett lyckat utfall av projekt Rover MT kan vi förebygga och avsevärt minska tiden antalet störningar inom Sveriges järnvägstrafik och därmed minska den negativa påverka för både den enskilde medborgaren och samhället i stort. Projektet har resulterat i att vi fått fram en drönare med förväntad flygtid med en innovativ drivlina, batteriteknik samt sensor utrustning. Under projektet har vi även arbetat med IT säkerhetsfrågor, med ett lyckosamt utfall. Dock har problematiken med räckvidd på data/videolänk med CE godkända komponenter kvarstått, där vi inte nått önskat resultat.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts enligt en agil modell med start i maj 2018. I samarbete med Acre ställdes kraven på vad drönaren skulle klara för att vara ett effektivt verktyg. När kravspecifikationen var fastställd så påbörjades konstruktionsarbetet, samt utföra systematiska tester för att utröna hur vi skulle uppnå förväntat resultat Under våren 2019 genomförs ett flertal flygtester för att säkerhetsställa att drönaren klarar de uppsatta målen. Arbetet fortskrider då alla mål inte nåtts, vi beräknar att ha en kommersiell produkt färdig Q4 2019 Q1 2020.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 april 2018

Diarienummer 2018-01703

Statistik för sidan