Framtidens drönare

Drönartekniken innebär stora möjligheter till innovation. Tekniken är applicerbar på många områden, och i kombination med digitala tjänster finns det förutsättningar för värdeskapande innovationer. Området har även policyutmanande inslag då de tekniska möjligheterna tangerar eller överstiger vad regler och lagar tillåter. Projekten som vi vill finansiera inom denna utlysning ska ha hög grad av originalitet och vara till nytta för både människor och samhälle.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 15 mars 2018

Framtidens drönare: Drönare för individer och samhälle

Stängde 15 mars 2018

Finansiering för innovationsprojekt som skapar prototyper möjliggjorda av drönare.

Senast uppdaterad 7 december 2017

Diarienummer 2017-05380

Statistik för sidan