Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Framtidens drönare

Drönartekniken innebär stora möjligheter till innovation. Tekniken är applicerbar på många områden, och i kombination med digitala tjänster finns det förutsättningar för värdeskapande innovationer. Området har även policyutmanande inslag då de tekniska möjligheterna tangerar eller överstiger vad regler och lagar tillåter. Projekten som vi vill finansiera inom denna utlysning ska ha hög grad av originalitet och vara till nytta för både människor och samhälle.

Tidigare ansökningstillfällen

Drönare för ett tryggare samhälle
Stängde 18 november 2020

Vi finansierar projekt med lösningar möjliggjorda av drönare. Dessa ska bidra till ett säkrare samhälle och kunna tas i bruk inom närtid.

Framtidens drönare: Drönare för individer och samhälle
Stängde 15 mars 2018

Finansiering för innovationsprojekt som skapar prototyper möjliggjorda av drönare.

Senast uppdaterad 21 maj 2024

Diarienummer 2017-05380

Statistik för sidan