Framtidens drönare :

Drönare för individer och samhälle

Stängde 15 mars 2018

Utlysningen riktar sig till er som vill förverkliga ett innovationsprojekt och skapa prototyper möjliggjorda av drönare. Med innovation menar vi något nytt som har hög grad av originalitet och som ska vara till nytta för både människor och samhälle.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Utveckling av demonstratorer. Det kan vara kombinationer av teknik- och tjänsteutveckling, infrastruktur, områdets långsiktiga utveckling eller policy och reglering.

treklover2

Vem kan söka?

Projekten ska ha minst två aktörer, varav en ska vara utvecklande aktör och en behovsägare.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Maximal budget för utlysningen är 20 miljoner kronor.

Viktiga datum

De projekt som får finansiering kommer delta i en gemensam aktivitet för att demonstrera sina lösningar. Vi återkommer med datum när det är bestämt, men troligen våren eller sommaren 2019.

 • 8 dec 2017
  Öppnar för ansökan
  8 dec 2017
 • 15 mar 2018
  Ansök senast kl 14:00
  15 mar 2018 kl 14:00
 • 27 apr 2018
  Beslut meddelas
  27 apr 2018
 • 27 apr 2018
  Projekt får starta
  27 apr 2018
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Med det här erbjudandet vill vi främja utvecklingen av obemannade farkoster för att skapa samhällsnytta. Vi tror att den stora potentialen finns i de lösningar som ännu inte existerar på marknaden - de som hänger ihop med framsteg inom tjänstefiering och automatisering. Därför kommer vi prioritera projekt som förväntas addera stora värden och är nyskapande när vi bedömer vilka som ska få finansiering. Vi vill därför uppmana er att våga tänka nytt.

  Aktiviteter det går att söka finansiering för

  Dessa aktivititer kan ni söka finansiering för:

  • Planering och dokumentation av nya produkter, processer eller tjänster
  • Utformning av prototyper, demonstration, pilotarbete, testning och validering av nya eller förbättrade produkter, processer eller tjänster i miljöer som motsvarar realistiska driftsförhållanden
  • Medverkan i en gemensam aktivitet för att praktiskt demonstrera sina lösningar i en verklig miljö

  Målet med ert innovationsprojekt ska vara att utveckla en prototyp som kan demonstreras. Prototypen ska demonstreras på en gemensam flygdag. Datum är preliminärt satt till maj 2019, men vi återkommer med exakt datum till projekten när det är bestämt. Det är obligatoriskt att delta på flygdagen.

  Krav på konstellationens uppbyggnad

  Projektet ska ha minst två projektparter, varav en utvecklande part och en behovsägare. Med behovsägare menar vi den aktör som har nytta av innovationen och som ska ta hand om resultatet av projektet. Både organisationer och myndigheter kan vara behovsägare.

  Parterna kan vara utländska organisationer, men de behöver ha driftställe i Sverige. En exakt definition av vad det innebär finns på Skatteverkets webbplats.

  Vi har ett krav på minst två parter för att det ska finnas en balans mellan parterna vad gäller risk, stöd och engagemang. Det är till nackdel om balansen mellan parterna blir för ojämn. Så länge balansen uppnås kan även parter som inte tar emot finansiering bidra.

  Hur mycket finansiering kan vi söka och få?

  Det finns ingen högre gräns för vad ni kan söka. Utlysningens totala budget är 20 miljoner kronor och det vill vi sprida på både små och stora aktörer, små och stora projekt, samt privata företag och offentliga organisationer. Vi ser framför oss 10–20 projekt med en maximal projekttid på 15 månader.

  Då utlysningen vänder sig till projekt som ska utveckla prototyper under en relativt kort projektperiod tror vi dock att behoven av finansiering är lägre än till exempel långsiktiga forsknings- eller utvecklingsprojekt.

  Vid bedömning kan det vara en fördel om projekt har egna insatser och stöd från andra parter.

  Vi finansierar inte alltid hela projektet. Hur stor del vi finansierar, vilken stödnivå du får, beror på organisationens storlek och vilken typ av projekt det gäller. Om ert projekt till exempel räknas som experimentell utveckling kan vi finansiera upp till 60%, men vi kan finansiera 100% om ni kan få stöd av mindre betydelse.

  Läs mer om stödnivå och stöd av mindre betydelse på vår sida om hur det fungerar med statligt bidrag. Förmodligen kan ditt projekt räknas som experimentell utveckling i tabellen för stödnivåer.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

  Så här går det till att ansöka och rapportera

  Ladda ner mallarna

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Projektbeskrivningsmall (docx, 52 kB) CV-mall (docx, 14 kB)

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Börja därför i god tid. Vi rekommenderar också att ni bara fokuserar på er bästa idé och gör en ansökan per utlysning, även om det formellt är okej att ha mer än en ansökan. Ett krav är att ansökningarna är olika, dvs det går inte söka för samma idé mer än en gång i taget.

  När ni fyller i uppgifterna i Intressentportalen kan ni spara och justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om er ansökan i Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  TRALLA: Transport av lätta laster långa avstånd RISE Research Institutes of Sweden AB 1 668 760 kr Pågående 2018-01737
  Morgondagens skogliga planerare STIFT SKOGSBRUKETS FORSKNINGSINSTITUT, SKOGFORSK 973 387 kr Pågående 2018-01732
  Känslig och snabb kartläggning av växthusgaser från drönare Linköpings universitet 1 287 095 kr Pågående 2018-01706
  Rover MT PITCHUP AB 600 000 kr Pågående 2018-01703
  Induktionsladdade drönare för autonoma inspektionsuppdrag av kritisk infrastruktur över stora arealer VATTENFALL AB 905 000 kr Pågående 2018-01702
  IdentifAI Tomorrow´s Disasters GLOBHE DRONES AB 1 937 000 kr Pågående 2018-01697
  Luftbevakning för flygplatssäkerhet RISE Research Institutes of Sweden AB 1 995 300 kr Pågående 2018-01760
  Skogsbruk UAV Deep Forestry AB 500 000 kr Pågående 2018-01757
  Effektiv drönarinspektion med 3D-verktyg SPOTSCALE AB 721 125 kr Pågående 2018-01754
  Kostnadseffektiv övervakning av kustmiljöer med hjälp av drönare Göteborgs Universitet 1 100 000 kr Pågående 2018-01745
  Alla projekt för omgången
  Statistik för sidan Diarienummer 2017-05427