Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Drönare för ett tryggare samhälle

Vi riktar oss till er som vill förverkliga ett innovationsprojekt och skapa lösningar möjliggjorda av drönare. Tillämpningarna ska bidra till ett säkrare samhälle. Denna satsning vänder sig till aktörer och områden där man inom en närtid kan ta nya lösningar i användning. Lösningar innebär att arbetsuppgifter kan utföras med lägre risk, att tillsyn av exempelvis djur, natur, miljö och trafik bidrar till bättre kontroll, att man kan observera platser och situationer där man idag saknar tillräcklig kontroll. Vi välkomnar projekt med hög grad av originalitet och som skapar värde för både människor och samhälle.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projekten ska leda till en ökad samhällssäkerhet. Drönare ska bidra till säkrare verksamheter och ett hållbart samhälle Lösningar kan leda till arbetsuppgifter som kan utföras med lägre risk, att tillsyn av exempelvis djur, natur, miljö och trafik bidrar till bättre översikt, att man kan observera platser och situationer där man idag saknar tillräcklig kontroll.

Vem kan söka?

Denna satsning vänder sig till de aktörer och områden där man inom en nära förestående framtid kan börja tillämpa nya lösningar, och där användningen kan leda till ett tryggare och säkrare samhälle.

Hur mycket kan ni söka?

Den totala budgeten för utlysningen är 10 miljoner kronor. Vi ser framför oss c:a 10 projekt.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Göran Persson

  Administrativa frågor

  +46 8 473 31 32

  Erik Borälv

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 32 22

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2020-04224

  Statistik för sidan