Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Framtidens drönare

Drönartekniken innebär stora möjligheter till innovation. Tekniken är applicerbar på många områden, och i kombination med digitala tjänster finns det förutsättningar för värdeskapande innovationer. Området har även policyutmanande inslag då de tekniska möjligheterna tangerar eller överstiger vad regler och lagar tillåter. Projekten som vi vill finansiera inom denna utlysning ska ha hög grad av originalitet och vara till nytta för både människor och samhälle.

Last updated 11 February 2023

Reference number 2017-05380

Page statistics