Framtidens drönare

Drönartekniken innebär stora möjligheter till innovation. Tekniken är applicerbar på många områden, och i kombination med digitala tjänster finns det förutsättningar för värdeskapande innovationer. Området har även policyutmanande inslag då de tekniska möjligheterna tangerar eller överstiger vad regler och lagar tillåter. Projekten som vi vill finansiera inom denna utlysning ska ha hög grad av originalitet och vara till nytta för både människor och samhälle.

Closed for application

Closed
Closed 15 March 2018

Framtidens drönare: Drönare för individer och samhälle

Closed 15 March 2018

Finansiering för innovationsprojekt som skapar prototyper möjliggjorda av drönare.

Last updated 7 December 2017

Reference number 2017-05380

Page statistics