Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

RePlast

Diarienummer
Koordinator Eskilstuna Kommun
Bidrag från Vinnova 356 500 kronor
Projektets löptid november 2016 - maj 2017
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulära flöden - en satsning inom cirkulär biobaserad ekonomi (förprojekt)

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet har varit en utveckling mot cirkulär ekonomi genom ökad kunskap om bioplaster, avfallsflöden och produktionsbehov. Genom en kunskapssammanställning och genomföradet av en workshop samt diskussioner med var och en av Eskilstunas plasttillverkare har målet att sprida kunskap om bioplaster och återvinning uppfyllts. Vid inventeringen av plastavfallsflöden identifierades ett par flöden som idag förbränns, som intressanta för industrin. Tillsammans testades två produkter, pulkor och tallrikar, där affärsmodellen kan anpassas enligt principerna cirkulär ekonomi.

Långsiktiga effekter som förväntas

Inventeringen av plastavfallsflöden och diskussionen med plasttillverkare förväntas leda till utveckling av utsortering och nyttiggörande av plasten i praktisk produktion. Likaså förväntas en kvalitetssäkringsprocess av de re-producerade tallrikarna möjliggöra utveckling av en affärsmodell enligt principerna i cirkulär ekonomi. Båda dessa med positiva effekter på ekonomin. Nya kontaktytor och ett givande utbyte mellan avfallshanterare och plastindustri och ökad kunskap om bioplaster och återvinningens möjligheter förväntas leda till ytterligare utveckling.

Upplägg och genomförande

Samtliga plastproducenter i Eskilstuna involverades i arbetet genom diskussion om hållbar plastförsörjning, cirkulär ekonomi och egna möjligheter att genom anpassningar i råvaruförsörjningen bidra till mer hållbart plast-system samtidigt med bättre ekonomi. Ett par av dem har deltagit i praktiska försök med återtagande av uttjänta produkter för nyproduktion. Inventeringen av plastflöden och de kunskapsspridande åtgärderna ledde fram till en ömsesidig förståelse för möjligheter och hinder för recirkulation av plastmaterial och också utstakande av möjliga vägar framåt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04283

Statistik för sidan