Cirkulär ekonomi

Här listas alla ansökningstillfällen inom satsningen.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 15 juni 2017

Cirkulär ekonomi: utvecklingsprojekt

Stängde 15 juni 2017

Stärka förutsättningarna för en cirkulär ekonomi för att nå högre resurseffektivitet och hållbarhet.

Stängd
Stängde 15 juni 2017

Utredningar och enklare tester

Stängde 15 juni 2017

Ökar förståelsen för hur man kan åstadkomma cirkulära samarbeten.

Stängd
Stängde 21 september 2016

Cirkulära flöden - en satsning inom cirkulär biobaserad ekonomi (förprojekt)

Stängde 21 september 2016

I det här erbjudandet erbjöd vi finansiering av förprojekt som skulle främja cirkulära flöden, till utveckling av affärsmodeller, produktdesign och system återtillverkning och återanvändning.

Senast uppdaterad 25 januari 2019

Diarienummer 2016-03496

Statistik för sidan