Cirkulär ekonomi

Här listas alla ansökningstillfällen inom satsningen.

Öppna ansökningstillfällen

21 dagar kvar
Stänger om 21 dagar

Utredningar och enklare tester

Stänger om 21 dagar

Ökar förståelsen för hur man kan åstadkomma cirkulära samarbeten.

21 dagar kvar
Stänger om 21 dagar

Cirkulär ekonomi: utvecklingsprojekt

Stänger om 21 dagar

Stärka förutsättningarna för en cirkulär ekonomi för att nå högre resurseffektivitet och hållbarhet.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 21 september 2016

Cirkulära flöden - en satsning inom cirkulär biobaserad ekonomi (förprojekt)

Stängde 21 september 2016

I det här erbjudandet erbjöd vi finansiering av förprojekt som skulle främja cirkulära flöden, till utveckling av affärsmodeller, produktdesign och system återtillverkning och återanvändning.