Cirkulär ekonomi:

Utvecklings- och innovationsprojekt

Stängde 15 juni 2017

Med det här erbjudandet vill vi stärka förutsättningarna för en cirkulär ekonomi.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Att utveckla lösningar som leder till cirkulär ekonomi eller industriell symbios i till exempel en befintlig värdekedja, ett flöde eller ett tematiskt område.

Vem kan söka?

Företag, offentliga eller ideella organisationer och forskningsorganisationer i samverkan. Det krävs minst tre projektparter i ett projekt.

Hur mycket kan ni söka?

Uppskattningsvis 3-6 miljoner kronor. Dock kan max 10 miljoner kronor sökas. Stödnivån är max 50 procent.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  En omställning till en cirkulär- och biobaserad ekonomi är nödvändig för att öka resurseffektiviteten och minska miljö- och klimatpåverkan. Samtidigt gynnar det näringslivets utveckling och skapar nya jobb.

  Vinnova vill stimulera utvecklingen av lösningar som kan spridas nationellt och globalt eller åtminstone regionalt. Projekten ska ha goda förutsättningar att utveckla nya lösningar för att realisera en cirkulär ekonomi eller industriell symbios.

  Detta erbjudande är kopplat till två av regeringens strategiska samverkansprogram: Cirkulär och biobaserad ekonomi och Uppkopplad industri och nya material.

  Regeringens samverkansprogram.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Det här erbjudandet vänder sig till aktörer som i samverkan vill och kan ta tydliga steg mot att realisera en cirkulär ekonomi i praktiken. 

  I erbjudandet räknas industriell symbios som en viktig del av begreppet cirkulär ekonomi. Det innebär att industrier har ett utbyte av och samordnar materialströmmar och energi mellan sig för att nå högre resurseffektivitet och hållbarhet. Cirkulära samarbeten och samarbeten kring industriell symbios inom industrin är alltså prioriterade.

  Ni ska ha identifierat ett konkret fall, till exempel en värdekedja, ett flöde eller ett tematiskt område, där det finns goda möjligheter att ta reella steg mot att utveckla lösningar som leder till cirkulär ekonomi och/eller industriell symbios.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallarna

  Till ansökningsformuläret bifogar ni också de bilagor som efterfrågas i utlysningstexten, till exempel projektbeskrivning och CV för de aktörer som deltar i projektet.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Anders Holmgren

  Utlysningsansvarig

  46 8 473 32 13

  Marie Wikström

  Administration

  46 8 473 31 79

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Modellering av industriell symbios mellan biogasproduktion och industriell avloppsrening Scandinavian Biogas Fuels AB 2 132 400 kr Pågående 2017-03205
  Minskad övergödning med kretslopp och cirkulär ekonomi Techmarket Sweden AB 1 800 000 kr Pågående 2017-03142
  Cellulosa-PLA - från svensk skog till hållbara plastprodukter Add North AB 2 990 000 kr Avslutat 2017-03202
  Framtidens skyltar visar vägen- del 2 ACCUS AB 3 250 000 kr Pågående 2017-03166
  Återvinning av engångs- och flergångstextil från sjukvården RISE Research Institutes of Sweden AB 2 536 000 kr Pågående 2017-03216
  Uppskalning av fluglarvskompostering till vedertagen avfallsbehandlingsmetod i Sverige Sveriges Lantbruksuniversitet 4 461 611 kr Pågående 2017-03210
  Klassificering och riskbedömning av textil för materialåtervinning RISE IVF AB 2 195 000 kr Pågående 2017-03076

  Diarienummer 2017-02023

  Statistik för sidan