Cirkulär ekonomi:

Utvecklings- och innovationsprojekt

Stängde 15 juni 2017

Med det här erbjudandet vill vi stärka förutsättningarna för en cirkulär ekonomi.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Att utveckla lösningar som leder till cirkulär ekonomi eller industriell symbios i till exempel en befintlig värdekedja, ett flöde eller ett tematiskt område.

treklover2

Vem kan söka?

Företag, offentliga eller ideella organisationer och forskningsorganisationer i samverkan. Det krävs minst tre projektparter i ett projekt.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Uppskattningsvis 3-6 miljoner kronor. Dock kan max 10 miljoner kronor sökas. Stödnivån är max 50 procent.

Viktiga datum

 • 23 mar 2017
  Öppnar för ansökan
  23 mar 2017
 • 15 jun 2017
  Ansök senast kl 14:00
  15 jun 2017 kl 14:00
 • 28 sep 2017
  Beslut meddelas
  28 sep 2017
 • 1 okt 2017
  Projekt får starta
  1 okt 2017
 • Vad handlar erbjudandet om?

  En omställning till en cirkulär- och biobaserad ekonomi är nödvändig för att öka resurseffektiviteten och minska miljö- och klimatpåverkan. Samtidigt gynnar det näringslivets utveckling och skapar nya jobb.

  Vinnova vill stimulera utvecklingen av lösningar som kan spridas nationellt och globalt eller åtminstone regionalt. Projekten ska ha goda förutsättningar att utveckla nya lösningar för att realisera en cirkulär ekonomi eller industriell symbios.

  Detta erbjudande är kopplat till två av regeringens strategiska samverkansprogram: Cirkulär och biobaserad ekonomi och Uppkopplad industri och nya material.

  Regeringens samverkansprogram.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Det här erbjudandet vänder sig till aktörer som i samverkan vill och kan ta tydliga steg mot att realisera en cirkulär ekonomi i praktiken. 

  I erbjudandet räknas industriell symbios som en viktig del av begreppet cirkulär ekonomi. Det innebär att industrier har ett utbyte av och samordnar materialströmmar och energi mellan sig för att nå högre resurseffektivitet och hållbarhet. Cirkulära samarbeten och samarbeten kring industriell symbios inom industrin är alltså prioriterade.

  Ni ska ha identifierat ett konkret fall, till exempel en värdekedja, ett flöde eller ett tematiskt område, där det finns goda möjligheter att ta reella steg mot att utveckla lösningar som leder till cirkulär ekonomi och/eller industriell symbios.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

  Så här går det till att ansöka och rapportera

  Ladda ner mallarna

  Till ansökningsformuläret bifogar ni också de bilagor som efterfrågas i utlysningstexten, till exempel projektbeskrivning och CV för de aktörer som deltar i projektet.

  Mall - CV (docx, 32 kB) Mall projektbeskr- Utveckling och innovationsprojekt (docx, 31 kB)

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Framtidens skyltar visar vägen- del 2 ACCUS AB 3 250 000 kr Pågående 2017-03166
  Minskad övergödning med kretslopp och cirkulär ekonomi Techmarket Sweden AB 1 800 000 kr Pågående 2017-03142
  Uppskalning av fluglarvskompostering till vedertagen avfallsbehandlingsmetod i Sverige Sveriges Lantbruksuniversitet 5 445 000 kr Pågående 2017-03210
  Återvinning av engångs- och flergångstextil från sjukvården RISE Research Institutes of Sweden AB 2 536 000 kr Pågående 2017-03216
  Modellering av industriell symbios mellan biogasproduktion och industriell avloppsrening Scandinavian Biogas Fuels AB 2 132 400 kr Pågående 2017-03205
  Cellulosa-PLA - från svensk skog till hållbara plastprodukter Add North AB 2 990 000 kr Pågående 2017-03202
  Klassificering och riskbedömning av textil för materialåtervinning Swerea IVF AB 2 195 000 kr Pågående 2017-03076
  Statistik för sidan Diarienummer 2017-02023