Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Circular economy

Circular economy

Closed for application

Cirkulär ekonomi: utvecklingsprojekt
Closed 15 June 2017

Stärka förutsättningarna för en cirkulär ekonomi för att nå högre resurseffektivitet och hållbarhet.

Cirkulära flöden - en satsning inom cirkulär biobaserad ekonomi (förprojekt)
Closed 21 September 2016

I det här erbjudandet erbjöd vi finansiering av förprojekt som skulle främja cirkulära flöden, till utveckling av affärsmodeller, produktdesign och system återtillverkning och återanvändning.

Last updated 25 May 2022

Reference number 2016-03496

Page statistics