Cirkulär ekonomi:

Cirkulära flöden - en satsning inom cirkulär biobaserad ekonomi (förprojekt)

Stängde 21 september 2016

I det här erbjudandet erbjöd vi finansiering av förprojekt som skulle främja cirkulära flöden, till utveckling av affärsmodeller, produktdesign och system återtillverkning och återanvändning.

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Frågor?

  Anders Holmgren

  Utlysningsansvarig

  46 8 473 32 13

  Marie Wikström

  Administration

  46 8 473 31 79

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Industriell symbios för akvakultur i cirkulära flöden FÖRENINGEN REFARM 2030 907 551 kr Avslutat 2016-04306
  Cirkulära och cellulosabaserade 3D-printingfilament Add North AB (reg. Moundl AB) 1 000 000 kr Avslutat 2016-04303
  Återanvändning av engångs- och flergångstextil från vården RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 895 000 kr Avslutat 2016-04297
  CIRCLES Cirkulärt företagande i Skåne Hållbar utveckling Skåne 488 000 kr Avslutat 2016-04294
  Framtidens skyltar visar vägen ACCUS AB 976 072 kr Avslutat 2016-04284
  RePlast Eskilstuna Kommun 356 500 kr Avslutat 2016-04283
  Kretsloppsanpassade sanitetslösningar RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 861 700 kr Avslutat 2016-04304
  C-Feed MARIN BIOGAS SVERIGE AB 997 500 kr Avslutat 2016-04247
  Statistik för sidan Diarienummer 2016-03503