Cirkulär ekonomi:

Cirkulära flöden - en satsning inom cirkulär biobaserad ekonomi (förprojekt)

Stängde 21 september 2016

I det här erbjudandet erbjöd vi finansiering av förprojekt som skulle främja cirkulära flöden, till utveckling av affärsmodeller, produktdesign och system återtillverkning och återanvändning.

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Anders Holmgren

  Utlysningsansvarig

  46 8 473 32 13

  Marie Wikström

  Administration

  46 8 473 31 79

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  C-Feed MARIN BIOGAS SVERIGE AB 997 500 kr Avslutat 2016-04247
  Återanvändning av engångs- och flergångstextil från vården RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 895 000 kr Avslutat 2016-04297
  CIRCLES Cirkulärt företagande i Skåne Hållbar utveckling Skåne 488 000 kr Avslutat 2016-04294
  Industriell symbios för akvakultur i cirkulära flöden FÖRENINGEN REFARM 2030 907 551 kr Avslutat 2016-04306
  Cirkulära och cellulosabaserade 3D-printingfilament Add North AB (reg. Moundl AB) 1 000 000 kr Avslutat 2016-04303
  Kretsloppsanpassade sanitetslösningar RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 861 700 kr Avslutat 2016-04304
  Framtidens skyltar visar vägen ACCUS AB 976 072 kr Avslutat 2016-04284
  RePlast Eskilstuna Kommun 356 500 kr Avslutat 2016-04283

  Diarienummer 2016-03503

  Statistik för sidan